İnkılap Tarihi 2.Dönem 2. Yazılı

Ad / Soyad:                                                           Sınıf / Numara:                        Tarih: ../../….

ARABULOKU ORTAOKULU. 201..-201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF 2.DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARIDIR

 • Atatürk’ün dış politikadaki son büyük başarısıdır.
 • Sorun Misakımilli esaslarına göre çözüme kavuşturulmuştur.

S1. Atatürk’ün milli sınırlarımıza dahil etmek için mücadele ettiği, ancak ölümünden sonra anavatana katılan toprak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edirne       B) Hatay         C) Kars        D) Musul

S2. Türkiye Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” anlayışı çerçevesinde, devletlerarası sorunların çözümünde eşitliğe dayanan dostluklar ve ittifaklar kurmayı amaçlar diyen bir öğretmen, Atatürk dönemi dış politikası için aşağıdakilerden hangisini ifade edemez?

A) Sömürgeci olduğunu

B) Barışçı olduğunu

C) Gerçekçi olduğunu

D) Bağımsızlığa önem verdiği

 • Tam bağımsızlık
 • Hukuka bağlılık
 • Eşitlik
 • Barışçılık

S3. Yukarıda verilenler aşağıdaki hangi sorunun cevabı olarak verilmiştir.

A) Dış politikamızın esasları nelerdir?

B) Milli gücü oluşturan esaslar nelerdir?

C) İnkılapların temel dayanağı hangileridir?

D) Türkiye Lozan Konferansı’nda nasıl bir politika izlemiştir?

S4. Türkiye’nin öncülüğünde yapılan Balkan Antantına katılan diğer devletler aşağıdakilerden seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Arnavutluk – Bulgaristan – Sırbistan

B) Yunanistan – İtalya – Romanya

C) Bulgaristan – Arnavutluk – Yugoslavya

D) Yunanistan – Romanya – Yugoslavya

S5. Musul sorunu görüşülürken Türkiye, Musul’da halk oylaması yapılmasını isterken İngiltere, Türkiye’nin bu isteğine karşı çıkmıştır. Türkiye’nin böyle bir talepte bulunmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Musul’un Türkiye’ye yakın olması

B) Musul halkının çoğunun Türk olması

C) Türkiye’nin petrole ihtiyaç duyması

D) İngilizlerin bölge halkına kötü davranması

1. Hatay Sorunu

2. Yunanistan’la Nüfus Mübadelesi

3. Boğazlar Sorunu

4. Musul Sorunu

S6. Milli dış politikamızı belli süre meşgul eden yukarıdaki sorunlardan hangileri Türkiye’nin istediği gibi çözümlenememiştir?

A) 1                       B) 2                        C) 3                        D) 4

 1. Atatürk’ün ……………………. ilkesinde bütün vatandaşlar birbirine eşittir. Yasalar önünde bütün yurttaşlar için kesin bir eşitlik öngörülür.

Yukarıda boş bırakılmış olan yere aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi getirilmelidir?

A) Cumhuriyetçilik                          B) Halkçılık

C) Laiklik                                              D) İnkılapçılık

S8. Aşağıdaki ilke ve inkılap eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Cumhuriyetçilik → Saltanatın kaldırılması

B) Halkçılık → Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması

C) Milliyetçilik → Türk Dil Kurumu’nun açılması

D) Laiklik → Medreselerin kapatılması

 1. Türk kadınına; 1930 yılında belediye, 1933 yılında muhtarlık, 1934 yılında ise milletvekilliği seçimlerine katılma hakkı verildi.Kadınlara da siyasi hakların verilerek siyasal alanda kadın – erkek eşitliğinin sağlanması, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

A) Halkçılık                            B) Milliyetçilik

C) Laiklik                                D) Devletçilik

S10. Milli hedeflere ulaşabilmek için bir milletin kullanabileceği bütün maddi ve manevi gücün toplamına ne denir?

A) Milli güç                              B) Askeri güç

C) Ekonomik güç                  D) Sosyokültürel güç

 1. Cumhuriyet’in ilk yıllarında milli ekonomiyi güçlendirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmış ve kanunlar çıkarılmıştır.Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz ekonomisinde yabancıların etkisini azaltmaya yönelik olarak çıkarılmış kanunlardan biridir?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu       B) Medeni Kanun

C) Kabotaj Kanunu                       D) Soyadı Kanunu

1. Takrir-i Sükun Kanunu’nun çıkarılması

2. Misak-ı İktisadi kararlarının alınması

3. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması

4. İstiklal Mahkemeleri’nin yeniden kurulması

S12. Yukarıdaki maddelerden hangisi Şeyh Sait İsyanının sonuçları arasında yer almaz?

A) 1                       B) 2                        C) 3                       D) 4

S13. 21 Haziran 1934 tarihinde çıkarılan Soyadı Kanunu ile her vatandaşın bir soyadı alması zorunlu hale getirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kanunun çıkarılmasının sonuçlarından birisi değildir?

A) Halkın yönetime katılmasını sağlamak

B) Toplumsal ilişkilerdeki karmaşayı gidermek

C) Toplumsal eşitliği sağlamak

D) Resmi işlerdeki karışıklıkları önlemek

 • İstanbul Üniversitesi’nin kurulması
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
 • Harf inkılabının gerçekleştirilmesi

S14. Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan bu inkılap hareketleri daha çok hangi alanla ilgilidir?

A) Toplumsal                     B) Eğitim

C) Ekonomik                      D) Siyasi

S 15.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen kelimeleri uygun şekilde yerleştiriniz.(10p)

Batı,   Milletler Cemiyeti,   Gerçekçilik,   Hatay,   Etnografya Müzesi,

-Mustafa Kemal ömrünün son yıllarında dış politikada ……………………. sorunuyla ilgilenmiştir.

-Türkiye dünya barışına katkıda bulunmak için  devletlerarası sorunların siyasi yollardan çözümlenmesi için kurulan ………………………………………. 1932’de üye olmuştur.

-Türkiye’nin öncülüğünde imzalanan Balkan Antantı ile …………….. sınırlarımız güvenlik altına alınmıştır.

– Mustafa Kemal’in naaşı Anıtkabir yapılana kadar …………………………………………………….. kalmıştır.

– Mustafa Kemal’in belirlediği milli dış politikamızın temel ilkelerinden biri de …………………………….. tir.

S16. Aşağıdaki soruların doğru (D), yanlış (Y) olduklarını belirtiniz. (10p)

(      ) Boğazlarda tam hakimiyet 1936’da Montrö Boğazlar sözleşmesiyle sağlanmıştır.

(      ) 1926 Ankara Antlaşmasına göre Musul, İngiltere’nin sömürgesi durumundaki Irak’a bırakılmıştır.

(      ) 1938’de bağımsızlığını ilan eden Hatay 1939’da Hatay milli Meclisinin aldığı kararla Türkiye ‘ye katılmıştır.

(      ) Sadabad Paktına Türkiye dışında Yugoslavya, Yunanistan ve Romanya katılmıştır.

(      ) Milli dış politikamızın ilkelerinden biri de yayılmacılıktır.

S17. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen kelimeleri uygun şekilde yerleştiriniz.(10p)

Hatay,         İran,       Sadabat Paktı,         Yunanistan,        Şeyh Sait İsyanı   

-Türkiye’nin öncülüğünü yaptığı Sadabat Paktı’na katılan ülkelerden birisi ……………………………….. dır.

-……………………………………..Türkiye’nin doğu ve güneydoğu sınırlarını güvenlik altına aldığı ittifak antlaşmasıdır.

-Türkiye’ye en son katılan milli toprağımız ………………….. dır.

-Musul’un kaybedilmesinde etkili olan faktörlerden birisi Doğu Anadolu’da çıkan ……………………………………….dır.

-Nüfus Mübadelesi Antlaşması Türkiye ile ……………………………. Arasında yapılmıştır.

Çoktan seçmeli sorular 5 puan diğerleri 10’ar puandır.

Sınav süresi 1 ders saatidir                                                              Başarılar dilerim.                                                                                                                                                                                                  Sosyal Bilgiler Öğretmeni www.arabuloku.com     

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com cratosroyalbet betwoon grandpasha giriş deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusal.net hondacivictirepressure.com