2. Dönem 2. Yazılı Soruları

Ad ve Soyadı:                                                    No ve Sınıf:                              Tarih:../../…..

ARABULOKU ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER

DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARIDIR

S1. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden biri değildir?

A) Hukukun üstünlüğü                 B) Seçimler ve temsil                C) Sömürgecilik                    D) Milli egemenlik

S2. Yönetim şekillerinin kendine has özellikleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet ile yönetilen devletlerde görülen bir özellik değildir?

A) Egemenlik millete aittir.                                                    B) Halkın seçme ve seçilme hakkı vardır.

C) Hukukun üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir.              D) Yöneticiler ömür boyu tahtta kalır.

S3. Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin tek bir kral ya da padişahın elinde toplandığı yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demokrasi                    B) Teokrasi                         C) Monarşi                         D) Oligarşi

  • Kutuplar
  • Çöller
  • Dağlık Alanlar

S4. Yukarıda verilen alanların ortak özelliği hangi seçenekte verilmiştir?

A) İklim koşulları              B) Nüfus yoğunluğu                       C) Yer altı Kaynakları                      D) Bitki Örtüsü

S5. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin ülkemiz ihracatında yer aldığı söylenemez?

A) Konfeksiyon ürünleri                              B) Otomobil       C) Fındık              D) Petrol

S6. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’daki Türk cumhuriyetlerinden biri değildir?

A) Gürcistan                      B) Azerbaycan                   C) Kırgızistan                   D) Kazakistan

S7. Ülkemizin dış ticaretinde en önde gelen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) İngiltere                        B) Fransa                             C) Almanya                      D) ABD

S8. 1992 yılında Orta Asya, Kafkasya, Karadeniz ve Balkanlardaki bağımsız devletlerle, gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına destek olmak amacıyla Ankara’da kurulan ve Türk dilinin konuşulduğu üç kıta ve 37 ülkede çalışmalar yapan kuruluşumuz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)      B) Kızılay

C) TÜRKSOY                                                                                     C) Türk Dünyası Birliği

S9. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün belirlediği dış politika ilkelerinden biri değildir?

A) Sömürgecilik                                               B) Barışçılık

C) Gerçekçilik                                   D) Tam bağımsızlık

S10. Aşağıdaki ürünlerden hangisini ülkemiz ihraç etmez?

A) Kuru İncir                      B) Fındık                              C) Kuru Kayısı                    D) Muz

S11. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi tarım sektörü içinde değerlendirilemez?

A) Balıkçılık                         B) Çiftçilik                           C) İpek Böcekçiliği                           D) Turizm

S12. Ege Bölgesi’nde yaygın olarak yetiştirilen tarım ürünleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A) Muz – Ayçiçeği – Pamuk          B) Fındık – Pamuk – Zeytin

C) Üzüm – İncir – Zeytin                               D) Mercimek – Turunçgiller – Çay

 S13. Doğu Karadeniz ülkemizde en fazla yağışın düştüğü bölümdür. Buna göre;

Doğu Karadeniz kıyılarında aşağıda verilen sanayi kollarından hangisinin gelişmesi beklenemez?

A) Kağıt sanayi                  B) Dokuma sanayi

C) Mobilya sanayi            D) Kereste sanayi

 S14. Yazların sıcak ve kurak, kışların ılık ve yağışlı geçtiği yerlerde zeytin tarımı yapılır. Buna göre, haritada numaralandırılan yörelerden hangisi zeytin tarımına daha elverişlidir?türkiye haritası

A) 1              B) 2          C) 3            D) 4

S15. Aşağıdaki soruların doğru (D), yanlış (Y) olduklarını belirtiniz. (10p)

(      ) Petrol ve doğalgaz en önemli ithalat ürünlerimiz arasındadır.

(      ) Kralın yanında halkın yönetime katıldığı yönetim şekline meşrutiyet denir.

(      ) Kurultay eski Türk devletlerinde siyasi, askeri ve ekonomik kararların alındığı meclistir.

(      ) Demokratik devletlerde din kuralları yönetimde etkilidir.

(      ) Demokrasilerde hükumeti kurma görevi genellikle bir aileye ya da zümreye verilir.

S16. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen kelimeleri uygun şekilde yerleştiriniz.(10p)

İhracat,   Oligarşi,  Kutup,  Nüfus,  Teokrasi

– Belli bir alanda ve belli bir zamanda yaşayan insan sayısına …………………. denir.

-Yönetimin belli bir gurubun elinde olduğu yönetim şekline …………………. denir.

-Bir ülkenin başka ülkelere mal satmasına ………………………. denir.

-Dünya nüfusunun çok seyrek olduğu yerlerden biri de …………………………. bölgeleridir.

-Din kurallarına göre idare edilen devletlerdeki yönetim şekli …………………………………… dir.

S17. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen kelimeleri uygun şekilde yerleştiriniz.(10p)

Nitelikli insan,     vergi,     kömür,     büyükbaş hayvancılık,    Akdeniz

– Devletin, vatandaşın eğitim, sağlık ve güvenlik gibi ihtiyaçlarını karşılamak için milletten doğrudan veya dolaylı topladığı paraya ……………………….. denir.

-Seracılık faaliyetlerinin en fazla yapıldığı bölgemiz …………………………..dir.

-Manisa Soma’da maden ocağında çıkan yangında şehit olan madencilerimiz çıkardığı enerji kaynağı ……………dür.

– İlgi, istek ve yeteneği doğrultusunda iyi eğitim almış insanlara ……………………………………. denir.

– ………………………………………………………Yaz mevsiminin yağışlı geçtiği yüksek yerlerde ve gür ortakların bulunduğu yerlerde yapılır.

Not: Seçenekli sorular 5, diğerleri 10’ar puandır.              Başarılar dilerim

Sosyal Bilgiler Öğretmeni www.arabuloku.com      

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler