İngilizce 8. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları Çalışma Kitabı 156. Sayfa Cevapları

İngilizce 8. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları Unit 9: Science Workbook 156. Sayfa Cevapları

E. The words below are from the text in part A. Match the words with their definitions and complete the crossword puzzle.
sponsor…. design(tasarım) …… stable (dengeli)…….. impact( etki)……. present (şu anda, belge)…… adjust(düzeltmek)…….. combination (birleşim)……. develop(geliştirmek)
1. impact: effect
2. develop : to make something more advanced
3. stable: safe and not likely to fall
4. adjust: to make something more suitable
5. sponsor : a person or organization that gives money to support an activity
6. present : to give people information in a formal way
7. combination: a mixture of different or things
8. design: to draw or plan something before making it

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir