İmam-ı Azam, İmam-ı Şafiî gibi alimler hakkında neler biliyorsunuz?

İmam-ı Azam, İmam-ı Şafiî gibi alimler hakkında neler biliyorsunuz?

İmam-ı Azam Ebu Hanife:

Hicri 80 yılında Küfe’de doğmuştur. Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak ilimle uğraşmadan  önce ticaretle ilgilenmiştir. Kıraat-ı seba alimlerinden olan Asım bin Behdele’ den kıraat öğrenmiştir. Dönemin ünlü alimlerinin büyük kısmıyla görüşüp ilimlerinden istifade imkanı bulan İmam-ı Azam’ın asıl hocası, Hammad b. Ebu Süleyman’dır. İmam-ı Azam Hazretleri, devrinin büyük şahsiyetleriyle görüşüp ilmini geliştirirken, sapık fikirlerle de mücadeleden geri kalmamıştır. İmam-ı Azam Hazretlerinin ömrünün büyük bir kısmı (52 yıl) Emeviler, 16-17 yılı da Abbasiler zamanında geçmiştir.

Eserleri

1- El- Müsned : İçtihadlarında istifade ettiği hadisleri ihtiva eden eseridir.
2- El- Fıkhü’l-Ekber : Ehli sünnetin görüşlerini ihtiva eden bir eseridir.
3- El- Fıkhü’l-Ebsat : Akidelerle ilgili olup, oğlu Hammad ve talebelerinden Ebu Yusuf ve Ebu Muti el-Belhi tarafından rivayet edilen eserdir.
4- El- Alim ve’l-müte’allim : Ehli sü nnet akidesini soru-cevap şeklinde işleyen eseridir.
5- Er-Risale : Akideler konusunda kendisine yöneltilen eleştirileri ve ithamları cevaplandırdığı ve Basra Kadısı Osman el-Betti’ye hitaben yazdığı eseridir.
6- El-Vasiyye : Akide konularını kısaca ele alan bir risalesidir.
7- El- Kasidetü’n- Nu’maniye : Peygamber Efendimiz için yazdığı na’ttır

İmam-ı Şafii :  Adı, Muhammed bin İdris’tir. Dedesinin dedesi Şafi, Kureyş kabilesinden ve eshab-ı kiramdan olduğu için, Şafii adı ile meşhur olmuştur. Hicri 150 senesinde Gazze’de doğdu. Hicri 204 Mısır’da vefat etti. Daha küçük yaşta iken Mekke’de bulunan zamanın meşhur âlimlerinin derslerine ve sohbetlerine devam etmeye başlamıştır. Kendisi, ilim öğrenmeye başladığı bu ilk günleri için şöyle demiştir: “Kur’an-ı kerimi ezberledikten sonra devamlı Mescid-i harama gidip, fıkıh ve hadis âlimlerinden pek çok istifade ettim. Fakat çok fakir idik, bir yaprak kağıt almaya bile gücümüz yoktu. Derslerimi ve öğrendiğim meseleleri yazmakta çok sıkıntı çekerdim.” Mekke’deki bu ilk tahsilinden sonra Arapçanın inceliklerini ve edebiyatını öğrenmek için, Huzeyl kabilesinin arasına gitti. İmam-ı Şafii hazretleri, ilim, zühd, marifet, zeka, hafıza ve nesep bakımlarından zamanındaki âlimlerin en üstünü idi. İmam-ı Şafii hazretleri, din-i İslam’a hizmet uğrunda tükettiği hayatının son anlarını, Kur’an-ı kerimi dinleyerek geçirmiştir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark BahçeHavuz www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betwoon deneme bonusu veren siteler