H Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

H Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

h harfi ile başlayan kelimelerin zıt anlamlısı, h harfi ile başlayan zıt anlamlı kelimeler sözlüğü, H ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

hesaplı zıt anlamlısı : pahalı

hafif zıt anlamlısı : ağır

hissiz zıt anlamlısı : duygulu, içli

hıncahınç zıt anlamlısı : bomboş

hırçın zıt anlamlısı : uysal, uyumlu

hisli zıt anlamlısı : duygusuz, ruhsuz

hoppa zıt anlamlısı :ağır başlı

hor zıt anlamlısı : değerli

hezimet zıt anlamlısı : zafer, galibiyet

haberdar zıt anlamlısı :  habersiz

hoş zıt anlamlısı : nahoş, sevimsiz

hoşlanmak zıt anlamlısı : beğenmemek

haberleşmek zıt anlamlısı : ilgiyi kesmek

haberli zıt anlamlısı :bihaber

hadsiz zıt anlamlısı : sınırlı

hürriyet zıt anlamlısı : tutsaklık, esaret.

hafiflik zıt anlamlısı : ağırlık

hafifmeşrep zıt anlamlısı : ağırbaşlı

hakaret zıt anlamlısı : iltifat

hakikat zıt anlamlısı : yalan

hüzün zıt anlamlısı : sevinç

hüzünlü zıt anlamlısı :sevinçli, neşeli.

haysiyetli zıt anlamlısı : onursuz

haysiyetsiz zıt anlamlısı : onurlu

herkes zıt anlamlısı : hiç kimse

hakikat zıt anlamı :hayal

hakiki zıt anlamlısı : yalan

ham zıt anlamı : idmanlı

hamarat zıt anlamlısı : tembel

hanım zıt anlamlısı : bey, erkek

haram zıt anlamlısı : helal

harcamak zıt anlamlısı : biriktirmek

hareketli zıt anlamlısı : durgun, durağan

harici zıt anlamlısı : dahili

hariç zıt anlamlısı : dahil

harp zıt anlamlısı : sulh, barış

has zıt anlamlısı : katışık

has zıt anlamı : kötü

hasım zıt anlamlısı : dost

hakkaniyet zıt anlamlısı : adaletsizlik

hakkıyla zıt anlamlısı : gelişigüzel

hakir zıt anlamlısı : değerli, üstün

halef zıt anlamlısı : selef, öncül

halis zıt anlamlısı : katışık, kirli

hayasız zıt anlamlısı : terbiyeli

hayat zıt anlamlısı : ölüm

hayati zıt anlamlısı :önemsiz

hayır zıt anlamı :şer, kötülük

halsiz zıt anlamlısı : dinç

haluk zıt anlamlısı : terbiyesiz

ham zıt anlamlısı : olgun, yetişmiş

hassas zıt anlamlısı : vurdumduymaz

hasta zıt anlamlısı : sağlıklı, dinç

hastalık zıt anlamlısı : sağlık

hızlı zıt anlamlısı : yavaş, ağır

hatırlamak zıt anlamlısı : unutmak

havadar zıt anlamlısı : havasız, izbe

haya zıt anlamlısı :utanmazlık

hazır zıt anlamlısı :ısmarlama

hazır zıt anlamı : henüz tamamlanmamış,

hazırlıksız zıt anlamlısı :amade

hicvetmek zıt anlamlısı : övmek

hicviye zıt anlamlısı : methiye

helal zıt anlamlısı : haram

haylaz zıt anlamı : çalışkan

hayli zıt anlamlısı : az

hür zıt anlamlısı : esir

hayal zıt anlamlısı : gerçek

haz zıt anlamlısı :acı

hususi zıt anlamlısı : genel, umumi

hücum zıt anlamlısı :geri çekilme

hayırlı zıt anlamlısı : yararsız

hükümsüz zıt anlamlısı :geçerli

hırgür zıt anlamlısı : geçim

hayırlı zıt anlamı : hayırsız, faydasız

hayırsız zıt anlamlısı : yararlı, faydalı

haylaz zıt anlamlısı : uslu

hiciv zıt anlamlısı : övgü

haşarı zıt anlamlısı : uslu, akıllı

haşin zıt anlamlısı : yumuşak, uysal

haşlamak zıt anlamlısı : okşamak, sevmek

hep zıt anlamlısı : hiç

hayır zıt anlamlısı : evet

Bu sayfada zıt anlamlı kelimeler h harfi, h ile başlayan kelimelerin zıt anlamlısı, kelimelerin zıt anlamı bulunmaktadır.

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir