Din anlayışındaki farklılıkların sebepleri nelerdir?

Din anlayışındaki farklılıkların sebepleri nelerdir? Belirtiniz.

1- İnsanların farklı özelliklere sahip olması

Din anlayışında  yorum farklılıklarının nedenlerinin başında insanların farklı özelliklere sahip olamaları gelmektedir. Her insan ayrı aile yapısından, sosyal çevreden, ülkeden, iklim şartlarından gelmektedir .  Dünyada hiçbir insanın diğerinin tıpa tıp aynısı değildir. Bunu yanında Allah insana verilen düşünme, seçme gibi üstün özelliklerle yaratmıştır. Ona, iyi ile kötüyü ayırt edebilme ve iradesini istediği doğrultuda kullanma imkanı vermiştir. İnsanın kendine özgü kişiliği aile, çevre ve eğitimle şekillenmektedir. Bir olay karşısında insanların farklı tepkiler vermesi insanın bu yaratılışından kaynaklanmaktadır. İnsanların dini inancı, emir ve yasakları algılamadaki farklılıkları yorum farkları doğurmuştur.

2- Sosyal Kültürel sebepler

İslam dinini fetihlerle çok farlı coğrafi bölgelere ve farklı kültürlere yayılmasıyla ve İslama topluca girişler nedeniyle çok farklı coğrafyalarda yaşayan ve farklı kültürlere sahip insanlar Müslüman olmuşlardır. İslam düşüncesiyle tanışan toplumlar, eski kültürlerinden kopamamış, gelenek ve göreneklerini de dini inançlarıyla bütünleştirmek suretiyle devam ettirmişlerdir. Bu durum, aynı dine inanan ancak farklı kültürel değerlere sahip geniş bir İslam toplumunun oluşmasını sağlamıştır. Bu kültürel değerler, farklı din anlayışlarının ortaya çıkmasına da imkân tanımıştır. Bu toplumların kültürleri, bilgi birikimleri, örf ve adetleri, gelenek ve görenekleri farklı olduğu için dini konulara bakış açıları ve yorumları da farklı olabilmiştir.

3- Siyaset: Siyaset, dinin özellikle itikadı mezheplerin oluşmasında önemli bir etken olmuştur. İslam tarihinde mezhepleri birbirinden ayıran temel özelliklerin başında siyasi nitelikler göze çarpmaktadır. Örneğin, peygamberimiz  vefat ettikten  sonra kim halife olacağı konusunda anlaşmazlıklar çıkmış, farklı düşünen gruplar oluşmuştur. Yine, Hz. Ali ile Hz. Ayşe arasında yaşanan deve vakası, daha sonraları Haricilik ve Şia gibi siyasi ve itikadı mezheplerin doğmasına neden olmuştur.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark BahçeHavuz www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betwoon deneme bonusu veren siteler