Bir Kahraman Doğuyor 1. Ünite Testleri, Bir Kahraman Doğuyor Test Soruları

Bir Kahraman Doğuyor 1. Ünite Testleri, Bir Kahraman Doğuyor Test Soruları

8. sınıf İnkılap Tarihi 1. Ünite Soruları, İnkılap Tarihi 8. sınıf 1. Ünite Soruları, 8. sınıf inkılap tarihi Bir kahraman doğuyor testleri. 8. sınıf inkılap tarihi 1. ünite test çöz lgs 

1-ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR TEST SORULARI
S1. Mustafa Kemal, henüz idadi sıralarındayken gençlik yıllarından itibaren ülke sorunlarıyla yakından ilgilendi. Sürekli okuyup, sorunlara karşı bakış açısını genişletiyor fikirler üretiyordu. Sorunlara etkili ve kalıcı çözümler bulmaya çalışıyordu.
Bu parçada, Mustafa Kemal’in hangi özelliğine değinilmemiştir?
A) Kendini sürekli yenilemeye çalışması
B) Sorunlar karşısında çözümler üretmesi
C) Katıldığı bütün savaşları kazanması
D) Ülke sorunlarıyla ilgilenmesi

S.2.Mustafa, Şemsi Efendi okulundan sonra Selanik Askeri Rüştiye’ye girdi. Bu okulda matematik öğretmeni Mustafa Bey, küçük Mustafa’nın adına ‘Kemal’i ekledi. Mustafa Kemal Askeri Rüştiye’yi 1895 yılında bitirdikten sonra, Manastırdaki Asker İdadiye girdi. 1899 yılında Manastır Askeri İdadisini bitirip, 3 Mart 1899’da İstanbul’da Harp Okulunun hazırlık sınıfına kaydoldu. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Harp Akademisi’ne devam etti. 11 Ocak 1905’te kurmay yüzbaşı rütbesiyle Akademi’yi tamamladı. Bundan sonra ilk görev yeri olan Şam’daki 5. Orduya staja gönderildi. Bu parçada, aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Kemal adını almasına               B) Yazdığı kitaplara
C) İlk görev yerine                         D) Öğrenim yaşamına                                              

S3. Mustafa Kemal askerlik yaşamı boyunca aşağıdaki cephelerin hangisinde görev almamıştır?
A)Makedonya          B)Suriye          C) Çanakkale         D) Kafkasya                           

S4. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Kurtuluş savaşının lideri olmasını sağlayan en önemli olaydır?
A) Balkan savaşları
B) Trablusgarp Savaşı
C) Çanakkale Savaşları
D) Askeri okullarda eğitim görmesi                                                                                 

S5. Mustafa Kemal askerlik hayatı boyunca birçok cephede savaşmış ve başarılar kazanmıştır. Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısını kazandığı savaş hangisidir?
A) I. Balkan Savaşı                    B) II. Balkan Savaşı
C) Trablusgarp Savaşı               D) Çanakkale Savaşı

S6. Mustafa Kemal askerlik hayatı boyunca birçok cephede savaşmış ve başarılar kazanmıştır. Mustafa Kemal Trablusgarp savaşında aşağıdaki yerlerden hangisinde mücadele vermemiştir?
A) Derne                   B) Tobruk
C) Bingazi                 D) Anafartalar   

S7. Mustafa Kemal’in öğrenim hayatına başladığı ancak birkaç gün devam edip sonra ayrıldığı okul aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şemsi Efendi Mektebi
B) Manastır Askeri İdadisi
C) Selanik Askeri Rüştiyesi
D) Mahalle Mektebi

 S8. Osmanlı Devletini çöküşten kurtarmak için son dönemlerinde çeşitli fikirler ileri sürülmüştü. Bu fikirlerden ‘Osmanlıcılık’ fikrinin devletin dağılmasını engelleyemediği hangi olaydan sonra anlaşılmıştır?
A) Balkan Savaşları                         B) Trablusgarp Savaşı
C) Osmanlı – Rus savaşı                D) I. Dünya Savaşı

S9. Atatürk askerlik mesleğini seçmiş ve askeri okullara devam etmiştir. Atatürk askerlik mesleğini seçerken aşağıdakilerden hangisine en çok dikkat etmiştir?
A) Annesinin isteğine                                      B) Öğretmenlerinin tavsiyesine
C) Mesleğe duyulan toplumsal saygıya          D) Kişisel özelliklerine

S10. İstanbul’da Harp Okulu ve Harp Akademisinde arkadaşlarıyla birlikte gazete ve dergi çıkarması, arkadaşlarına hitaben ülke meseleleriyle ilgili konferans niteliğinde konuşmalar yapması Mustafa Kemal’in hangi özeliğinin ön plana çıktığının göstergesidir?
A) İleri görüşlülük              B) Savaşçılık
C) Komutanlık                   D) Liderlik

S 11.  Montesku, J. J. Russo, Volter gibi Aydınlanma Çağı’nın önemli insanlarının düşünce ve eserleri Fransa’da mevcut düzenin doğru ve adaletli olmadığını, daha iyi ve adaletli bir toplum düzeninin var olabileceğini göstermiştir. Burjuva ve asiller arsındaki sorunlar çatışmalara sebep oluyordu. Ekonomik sebepler ihtilalin önemli bir ayağıydı. Ayrıca 18. yüzyılda Fransa’nın yaptığı savaşlar, ülke ekonomisini sarsmıştı.
Fransız İhtilali ile ilgili verilen metinden hareketle ihtilalin sebepleriyle ilgili hangi bilgi yanlıştır?
A) Sınıflar arasındaki sorunlar ihtilalin çıkmasında etkili olmuştur.
B) Ekonomik sorunlar ihtilali tetiklemiştir.
C) Fransız aydınlarının fikirleri halk üzerinde etkili olmuştur.
D) İsyanların çıkmasında komşu ülkelerin etkisi olmuştur.

12. Coğrafi keşifler Avrupa pek çok gelişmenin yaşanmasına sebep oldu. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
A) Keşfedilen yerlerden Avrupa’ya bolca altın, gümüş taşındı.
B) Çok uluslu devletlerde isyanlar çıktı.
C) Yeni birçok meyve ve sebze tanındı.
D) Ticaretle uğraşan burjuva sınıfı ortaya çıktı.

13. Birinci dünya savaşının sebeplerinden hangisi diğerlerinden farklı bir alandadır?
A) Sömürgecilik                   B) Alsas- Loren sorunu
C) Ekonomik rekabet         D) Pangermenizm

 CEVAP ANAHTARI:
1-   C
2-   B
3-   A
4-   C
5-   C
6-   D
7-   D
8-   A
9-   D
10-   D
11 – D
12- B
13- D

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark BahçeHavuz gauss ölçümü www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betwoon deneme bonusu veren siteler