Aşağıdaki ekonomi alanlarının ülkemiz ekonomisindeki yeri ile ilgili bir araştırma yaparak elde etti­ğiniz bilgileri ilgili bölüme yazınız.

Aşağıdaki ekonomi alanlarının ülkemiz ekonomisindeki yeri ile ilgili bir araştırma yaparak elde etti­ğiniz bilgileri ilgili bölüme yazınız.

Tarım ve hayvancılık: Ülkemizde çalışan nüfusun yaklaşık % 25’i tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir. Ülkemizde üç farklı iklim görüldüğü için birçok tarım ürünü rahatlıkla yetişmektedir. Büyükbaş, küçükbaş hayvancılık ile kümes hayvancılığının yanında arıcılık, balıkçılık ve ipekböcekçiliği de  yapılmaktadır.

Ormancılık: Ülkemiz topraklarının yaklaşık %26’sı ormanlarla kaplıdır. En çok orman Karadeniz bölgesinde bulunur. Ormanlarımızdan yakacak temininde, kağıt, kereste ve mobilya yapımında kullanılmaktadır.

Balıkçılık: ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için kıyılarımızda balıkçılık yapılmaktadır. En çok balıkçılık Karadeniz’de yapılmaktadır.

Madencilik: Ülkemiz maden çeşitliliği bakımından oldukça zengindir. Bor minarelleri dünyada en çok bizde bulunur.

İmalat sanayi: Ülkemizde birçok tarım ürünü yetiştiğinden tarıma dayalı imalat sanayisi de gelişmiştir.

Ticaret: Ülkemiz kıtalar arası bir ticaret merkezidir. Ayrıca farklı bölgelerimizde çeşitli tarım ürünlerinin yetişmesi bölgeler ve şehirler arasındaki ticareti de geliştirmiştir.

Genel yorumum: Ülkemizin ekonomisi daha çok büyüme potansiyeline sahiptir. Madenlerimiz ve tarım ürünlerimizin daha çok değerlendirilmesi ve mümkün olduğunca ülkemizde işlenmesi doğru olacaktır.

  1. sınıf Sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları yakınçağ yayınları sayfa 68
Paylaşmak güzeldir.

3 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir