Aşağıdaki ayetlerden zekât vermenin, fakirlere yardım etmenin önemi konusunda ne gibi ilkeler çıkarılabilir?

Aşağıdaki ayetlerden zekât vermenin, fakirlere yardım etmenin önemi konusunda ne gibi ilkeler çıkarılabilir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

“Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı hâlde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kakmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Böyle­sinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak pürüzsüz kaya hâline getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar. Allah, kâfirleri doğru yola iletmez. Allah’ın rızasını kazanmak ve ruhlarında­ki cömertliği kuvvetlendirmek için mallarını hayra sarf edenlerin durumu, bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye benzer ki üzerine bol yağmur yağmış da iki kat ürün vermiştir. Bol yağmur yağmasa bile bir çisinti düşer (de yine ürün verir). Allah, yaptıklarınızı görmektedir.” (Bakara suresi 264- 265. ayetler.)

Cevap:

  • Muhtaçların ihtiyaçlarını karşılamak için zekat vermelidir.
  • Toplumsal huzuru ve mutluluğu sağlamak için zekat verilmelidir.
  • Gösteriş için zekat verilmemelidir.
  • Rabbimizin rızasını kazanmak için zekat verilmelidir.

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir