A Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

A Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Bu yazımızda A ile Başlayan Deyimler ve Anlamları, A Harfi ile Başlayan Deyimler, a harfi ile başlayan deyimler kısa, A Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları, a harfi ile başlayan deyimler ve anlamları kısa, ayla başlayan deyimler ve anlamları, A ile Başlayan Deyimler ve kısa Anlamları, A Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları kısa bulunur.

Aba altından sopa göstermek deyiminin anlamı (Aba altından değnek göstermek): İyi huylu, sakin, tehlikesiz gözükmekle birlikte karşısındaki kişiyi gizliden gizliye korkutmak. İma yoluyla gözdağı vermek.

Abayı yakmak deyiminin anlamı: Gönlü meyletmek, aşık olmak, tutulmak.

Abesle iştigal etmek deyiminin anlamı: Boşu boşuna, anlamsız uğraşmak. Uygun olmayan işle uğraşmak.

Abuk subuk konuşmak deyiminin anlamı: Tutarsız, anlamsız, düşünmeden, birbiriyle ilgisi olmayan sözlerle söyleyerek konuşmak.

Abur cubur deyiminin anlamı: Hazır yiyecekler, yararlı olmadığı düşünülen yemek yerini tutmayan yiyeceklerdir.

Abbas yolcu deyiminin anlamı: 1.Kararlı, 2. Ölümü beklenmekte olan.

Aceleye getirmek
deyiminin anlamı: İşi gerektiği sürede yapmayıp, kısa zamanda, özenmeden yapmak. Zaman kısıtlılığından yararlanarak birini aldatmak.

Acemi çaylak deyiminin anlamı: Tecrübesiz, beceriksiz, toy.

Acı çekmek deyiminin anlamı: Ağrı, sızı duymak, canı acımak. Üzülmek, hüzünlenmek.

Acısı içine işlemek deyiminin anlamı; (Acısı yüreğine çökmek): Çektiği acının verdiği üzüntünün benliğinde derin izler bırakması.

Acısını çekmek deyiminin anlamı:  Yanlış yapılan bir işten dolayı duyulan sıkıntı ve üzüntüyü yaşamak.

Acısını çıkarmak deyiminin anlamı: Uğradığı maddi ve manevi zararı bir şekilde gidermek. Ya da öç almak.

Acı soğuk deyiminin anlamı: Keskin soğuk, çok soğuk.

Acı söz deyiminin anlamı: İnsanı inciten, onuruna dokunan ağır söz.

Aç acına deyiminin anlamı: Bir şey yemeden, aç bir şekilde.

Açığa çıkarılmak deyiminin anlamı (Açığa alınmak): İşinden çıkarılmak, görevine son verilmek, işten atılmak.

Açığa vurmak deyiminin anlamı: Gizli, saklı olan bir şeyi herkese duyurmak, ilan etmek.

Açığı çıkmak deyiminin anlamı: Korumakla görevli bulunduğu para, eşya veya herhangi bir şeyin bir sayım ya da kontrol sonucunda eksik olduğunun anlaşılması.

Açığını bulmak deyiminin anlamı: Herhangi bir eşya veya işteki eksiği, hileyi veya zararı tespit etmek.

Açık alınla (alnı açık)deyiminin anlamı: Şeref, övünç ve dürüstlükle. Utanmayı gerektiren bir durum olmadan.

Açık fikirli deyiminin anlamı: Düşündüğünü olduğu gibi söyleyebilen kimse. Açık sözlü.

Açık kapı bırakmak deyiminin anlamı: Kestirip atmamak. Gerektiğinde yeniden dönebilme imkanı bırakmak.

Açık konuşmak deyiminin anlamı: Gerçeği olduğu gibi söylemek.

Açıkta kalmak (Açıkta olmak): Bir işte çalışmamak. Yersiz yurtsuz kalmak. Herkesin faydalandığı bir şeyden mahrum olmak.

Açık vermek deyiminin anlamı: Geliri, giderini karşılamamak. Saklanılan şeyin açığa çıkmasıi duyulması.

Açlıktan nefesi kokmak deyiminin anlamı: Yoksulluk çekmek. Uzun zamandır aç olduğu anlaşılmak.

Açmaza düşmek deyiminin anlamı: İçinden çıkılması zor bir durumda kalmak.

Adamdan saymak deyiminin anlamı: Değerli olmadığı halde bir kimseye değer vermek, saygı göstermek.

Adam etmek deyiminin anlamı: Yetiştirip belli bir seviyeye getirmek. Kullanılamaz halde iken tamir etmek.

Adam evladı (insan evladı) deyiminin anlamı: İyi bir ailenin çocuğu. İyi yetiştirilmiş.

Adam içine çıkmak (İnsan içine çıkmak) deyiminin anlamı: Topluma girmek. İnsanlarla iletişim kurmak.

Adam olmak deyiminin anlamı: Yetişip büyümek. İş güç sahibi olmak.

Adam sarrafı(insan sarrafı) deyiminin anlamı: Hayat tecrübesi sayesinde insanların iyisini kötüsünü ayırt eden kimse.

Ağır aksak deyiminin anlamı: Çok yavaş veya düzgün olmayan.

Ağır basmak deyiminin anlamı: Ağırlığı fazla gelmek. Bir işte etkili olmak, istediğini yaptırmak.

Ağırdan almak deyiminin anlamı: Bir işi yaparken acele etmemek, yavaş davranmak, ya da isteksiz yapmak.

Ağzı kulaklarına varmak deyiminin anlamı: Çok sevinmek, sevindiğini belli etmek.

Ağzı laf yapmak deyiminin anlamı: Güzel, inandırıcı, ikna edici konuşmak.
Ağzına bakmak (ağzının içine bakmak) deyiminin anlamı: Merakla ne diyeceğini beklemek. Onun sözüne göre hareket etmek için beklemek.

Ağzına bir parmak bal çalmak deyiminin anlamı: Amacına ulaşmak için birini güzel sözlerle kandırarak oyalamak; umut vererek oyalamak.

Ağzında bakla ıslanmamak deyiminin anlamı: Sır saklamayı becerememek.

Ağzından bal akmak deyiminin anlamı: Çok tatlı, güzel, hoşa gidecek şekilde konuşmak.

Ağzından çıkanı kulağı işitmemek deyiminin anlamı: Sözlerini düşünmeden, öfkeyle, nereye varacağını hesaplamadan konuşmak.

Ağzından düşürmemek deyiminin anlamı: Sürekli aynı konudan söz etmek.

Ağzından laf almak deyiminin anlamı: Bir kimseyi bir şekilde konuşturup ondan gizli şeyleri öğrenmek.

Ağzını açıp gözünü yummak deyiminin anlamı: Kızgınlık ile sinirlenip, sonunu düşünmeden ağzına geleni söylemek.

Ağzını aramak deyiminin anlamı: Karşısındakini sinsice konuşturarak ağzından söz almak, öğrenmek istediği bilgiyi almak.

Ağzını bıçak açmamak deyiminin anlamı: Kırgınlık, üzüntü ya da herhangi bir sebepten dolayı konuşacak durumda olmamak.

Ağzının kokusunu çekmek deyiminin anlamı: Bir kimsenin dayanılmaz, çekilmez, kaprisli tutum ve davranışlarına katlanmak.

Ağzının payını vermek deyiminin anlamı: Bir kişinin sert ya da kötü söz ve davranışlarına karşılık vererek onu yaptıklarına pişman etmek.

Ağzının suyu akmak deyiminin anlamı: Çok beğenip istemek, imrenmek.

Ağzının tadı kaçmak deyiminin anlamı: Rahatı kaçmak, huzurunu kaybetmek, kurulu düzeni bozulmak.

Ağzının tadını bilmek deyiminin anlamı: Bir şeyin güzelini, iyisini bilmek, anlamak. Güzel yemeklerden anlamak.

Ağzı sulanmak deyiminin anlamı: İmrenmek, çok istemek.

Ağzı süt kokmak deyiminin anlamı: Çok genç, toy ve tecrübesiz olmak.

Ahı yerde kalmamak deyiminin anlamı: Çektiği zulmün acısının bir şekilde zalimlerden çıkması. Yaptığı bedduaların etkisini göstermesi.

Akıl karı olmamak deyiminin anlamı: Aklı başında olan, zeki bir insanın yapacağı iş olmamak.

Akıl sır ermemek deyiminin anlamı: Bir işin niteliğini, asıl sebebini anlayamamak.

Akıntıya kürek çekmek deyiminin anlamı: Olmayacak, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir iş uğrunda boş yere uğraşmak.

Akla karayı seçmek deyiminin anlamı: Bir işi başarmak için çok yorulmak, sonuca ulaşana kadar çok zahmet çekmek.

Aklı başına gelmek deyiminin anlamı: Zarar gördüğü işlerden uslanıp uzaklaşmak. Bayıldıktan sonra ayılmak, kendine gelmek.

Aklına gelen başına gelmek: Olmasından korktuğu şeyin kendi başına gelmesi.

Aklından zoru olmak deyiminin anlamı: Tutarsız, ölçüsüz, davranışlarda bulunmak.

Aklını peynir ekmekle yemek deyiminin anlamı: Akılsızca, tutarsız, şaşkınca davranmak.

Ali Cengiz oyunu deyiminin anlamı: Kurnazca, sinsice iş yapmak.

Ali kıran baş kesen deyiminin anlamı: Zorba, kaba kuvvetle iş yapan.

Alnını karışlamak deyiminin anlamı: Meydan okumak, tehdit etmek.

Altından Çapanoğlu çıkmak deyiminin anlamı: Yapılan bir işte sıkıntı oluşturacak bir durumla ya da beklenmeyen bir tehlike ile karşılaşmak.

Altını çizmek deyiminin anlamı: Bir sözün önemini belirtmek, üzerine dikkati çekmek.

Alttan almak deyiminin anlamı: Sert bir konuşma karşısında yumuşak, ılımlı, onun istediği gibi davranmak ve konuşmak.

Aman dilemek deyiminin anlamı: Direnmekten vazgeçip, boyun eğerek canının bağışlanmasını istemek. Merhamet dilemek.

Araları açılmak (Araları bozulmak) deyiminin anlamı:Dostluklarının bozulması, arkadaşlık bağları kopması, dargın olmak.

Aralarından su sızmamak deyiminin anlamı: Yakın dostluk veya arkadaşlık kurmak.

Arka çıkmak deyiminin anlamı: Birilerini korumak, savunmak, kollamak.

Aslan payı deyiminin anlamı: Bir bölüşmede en büyük pay. Hak edilenden daha çok alınan pay.

Askıya almak deyiminin anlamı: Geciktirmek, ertelemek, bir işi savsaklamak.

Astarı yüzünden pahalı olmak deyiminin anlamı: Bir eşyanın ayrıntısına verilen paranın aslına ödenen paradan daha fazla olması. Değerinden daha pahalıya mal olması.

Astığı astık, kestiği kestik deyiminin anlamı: Zorbaca davranan. Hesap vermeyen, istediği gibi davranan, sert kimse.

Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık deyiminin anlamı: İki durumdan birini seçememe durumunda kullanılır. Sakıncalı iki karşıt davranıştan birine karar verememe durumu.

Aşağı yukarı deyiminin anlamı: Yaklaşık olarak, hemen hemen.

Aşık atmak deyiminin anlamı: Birisiyle yarışmak. Kendinden üstün bir rakiple yarışmak.

Attan inip eşeğe binmek deyiminin anlamı: Bulunduğu mevkiden daha aşağı bir yere inmek. Alt kademeye düşmek.

Avucunun içine almak deyiminin anlamı: Birine her istediğini yaptırmak, onu baskısı altına almak.

Ayağa düşmek deyiminin anlamı: Bir şeyin değerinin azalması. Bir işe ilgisiz ve bilgisi olmayan kişilerin karışması.

Ayağı dolaşmak deyiminin anlamı: Yürürken ayakları birbirine takılmak, sendelemek. www.arabuloku.comBir işi yaparken işleri karıştırmak.

Ayağına dolaşmak (Ayağına dolanmak) deyiminin anlamı: Birinin yaptığı işe engel olmak. Başkasına kurduğu tuzağın kendi başına gelmesi.

Ayağına gitmek deyiminin anlamı: Alçak gönüllülük edip birinin yanına varmak. Büyüklük taslamamak.

Ayağına kara sular inmek(ayaklarına kara su inmek): Ayakta çok beklemekten veya uzun süre yürümekten çok yorulmak.

Ayağını denk almak deyiminin anlamı: Kendisine karşı yapacakları muhtemel kötülüklere karşı tedbirli davranmak.

Ayağını kaydırmak deyiminin anlamı : Bir hile ile birini bulunduğu işten, mevkiden uzaklaştırmak.

Ayağının tozuyla deyiminin anlamı: Henüz yeni gelmişken, yoldan gelir gelmez.

Ayağını yorganına göre uzatmak deyiminin anlamı: Gelirini giderine uydurmak, harcamalarında gelirini aşmamak.

Ayakları geri geri gitmek deyiminin anlamı: Bir yere istemeyerek, gönülsüzce gitmek.

Ayasofya`da dilenip Sultanahmet`te sadaka vermek: Kendisi başkasının yardımına muhtaçken, gösteriş için başkasına yardım etmek.

Ayıkla pirincin taşını deyiminin anlamı: Bir işin karışık, zor, içinden çıkılması güç olduğunu anlatmak için kullanılır.

Bu sayfada a ile başlayan deyimlerin anlamları, Türk deyimleri ve anlamları, deyimlerin manaları, a harfi ile başlayan deyimlerin açıklamaları, a ile başlayan deyimler ve açıklamaları bulunmaktadır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark BahçeHavuz www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betwoon deneme bonusu veren siteler