6.Sınıf Bursluluk Sınavı Soruları 2023 Pdf

6.Sınıf Çıkmış Bursluluk Sınav Soruları‘nı Aşağıda bulabilirsiniz.

İçindekiler

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV

HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI 04 EYLÜL 2022 Saat: 10.00

6.

SINIF

A

KİTAPÇIK TÜRÜ

Adı ve Soyadı : ………………………………………………………………..

A

DERS ADI

SORU SAYISI

TOPLAM SORU SAYISI

SINAV SÜRESİ (DAKİKA)

TÜRKÇE

25

100

120

MATEMATİK

25

FEN BİLİMLERİ

25

SOSYAL BİLGİLER

25

ADAYLARIN DİKKATİNE!

 1. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan ve sınav bitimine 15 dakika kala dışarı çıkmayınız.
 2. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
 3. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde

dışarı çıkarmayınız.

 1. Cevap kâğıdınızı, sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz.
 2. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı siyah kurşun kalemle imzalayınız.
 2. Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa salon

görevlilerinin temin edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri açıklamalar doğrultusunda yazınız ve kodlayınız.

 1. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.
 2. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
 3. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız veya yanlış

yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır.

 1. Cevap kâğıdında Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler testleri için dört ayrı sütun bulun- maktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili sütunlara yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız.

Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 1. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
 2. Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.
 3. Cevaplamaya istediğiniz testin sorusundan başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde faz-

la zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.

 1. Puanlama; her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak elde edi- lecek geçerli cevaplar üzerinden yapılacağı için cevap kâğıdı üzerinde rastgele cevaplama yapmayınız.
 2. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

 1. Biraz yalnız kalsın, kafasını topladığında bizimle konuşacaktır.

Bu cümledeki altı çizili deyimin taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Bir düşünce aklına uygun gelmek
  2. Sağlıklı düşünebilir olmak
  3. Yeni fikirler bulmak
  4. Sürekli aynı şeyi düşünmek
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ilerle- mek” sözcüğü “daha güçlü, daha etkili duru- ma gelmek” anlamında kullanılmıştır?
  1. Aralarındaki dostluk gün geçtikçe ilerledi.
  2. Durdurmaya çalıştığım taksi beni fark et- meyip ilerledi.
  3. Birbirlerinin kıymetini anlayana kadar yıl- lar ilerledi.
  4. Sistemdeki arıza giderilince bankadaki sıra hızla ilerledi.
 2. Gece bindim gemiye Gündüz gittim denize Karşıma çıktı balina O bana öpücük verdi Ben bir kavanoz reçel

Bu dizelerdeki söz sanatları aşağıdakile- rin hangisinde verilmiştir?

  1. Karşıtlık – Kişileştirme
  2. Benzetme – Kişileştirme
  3. Karşıtlık – Abartma
  4. Benzetme – Abartma
 1. (1) Vitrinleri süsleyen mankenler sokak lam- basının titreyen ışığıyla tedirgin ve korkmuş görünüyordu. (2) Saat gece tam on ikiyi gös- teriyordu ve hiçbir mağazanın ışığı yanmıyor- du. (3) Caddedeki binaların duvarlarında bir düğün konvoyunun çılgın kornaları yankılan- dı. (4) Eğlenceyi abartan bu grubun sevinç gösterisi gecenin huzur veren sessizliğini bozmuştu.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin han- gisinde kişisel görüşe yer verilmemiştir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Hangi yolda olursan ol, çok mesafe katetmek ister misin? O hâlde yavaş da olsa durmaksızın yürü.

Bu metindeki altı çizili cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Sakinlik B) Duyarlılık

C) Kararlılık D) Kalıcılık

 1. Eski Datça, Antik Çağ’dan beri yaşamın de- vam ettiği tek mahalledir. Burası badem ve zeytin ağaçlarıyla dolu, muhteşem manza- raları olan bir yer. Gözlemlediğim kadarıyla Eski Datça’nın dar sokaklarındaki huzur, burada yaşayan insanlara da yansımış. Duvarlarından çiçekler sarkan iki katlı evlerin süslediği Arnavut kaldırımlı sokaklar insanları büyülüyor.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?

  1. Anı B) Mektup

C) Gezi yazısı D) Tiyatro

 1. (1) Müzeleri ziyaret etmek, geçmişe yapılan bir yolculuk gibidir. (2) Uzun zaman önce yaşamış insanların eşyalarını, yazdıklarını, değerli nesnelerini yalnızca müzelerde gö- rebilirsiniz. (3) Gezi programlarınıza mutlaka müze ziyaretlerini dâhil etmelisiniz. (4) Çünkü müze ziyaretleri, düşündürücü, öğretici ve ufuk açıcıdır.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir öneride bulunulmuştur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

 1. 2020 Olimpiyatları’nda 13 madalya kazanan Türkiye, 1948 Olimpiyatları’ndaki 12 madalya- lık rekorunu geçmeyi başardı.

Bu cümleden aşağıdaki yargıların hangi- sine kesinlikle ulaşılır?

  1. Türkiye’nin olimpiyatlarda en fazla madal- ya kazandığı yıl 2020’dir.
  2. Türkiye, 1948 Olimpiyatları’nda birden faz- la dalda madalya kazanmıştır.
  3. Türkiye, olimpiyatlara ilk kez 1948 yılında katılmıştır.
  4. Türkiye, 2020 Olimpiyatları’nda 1948’e göre daha fazla altın madalya kazanmıştır.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Heyecan
 • Özlem
 • Beğenme
 • Ümitsizlik

Bu duygulardan herhangi birine aşağıda- kilerin hangisinde yer verilmemiştir?

  1. Memleketimin kokusu burnumda tütüyor.
  2. Yarışmada hedeflediği puanı elde edeme- miş.
  3. Ne yaparsam yapayım kendimi affettire- mem.
  4. İstanbul’un sonbahardaki görüntüsüne hayranım.
 1. Kar kristalleri ilk kez Bentley tarafından Amerika’da 1885 yılında fotoğraflandı. Bu fotoğraflarla başlayıp devam eden araştırma- larda kar kristallerinin bilinmeyen birçok yönü ortaya çıktı. Rengi beyaz gibi algılansa da as- lında şeffaf oldukları görüldü. Altıgen prizma biçimiyle bilinen kristallerin yıldız, sütun, iğne gibi farklı biçimleri de kaydedildi. Farklı biçim- ler almalarında etkili olan sıcaklığın, kristal- lerin büyüklüklerini de etkilediği belirtildi. Kar kristallerinin büyük olabileceği kimsenin aklı- na gelmese de 1887 yılında kayda geçmiş en büyük kar kristali 38 santimetreydi.

Bu metinde “kar kristalleri” ile ilgili aşağı- dakilerden hangisine değinilmemiştir?

  1. Farklı şekillerde olmalarının sebebine
  2. Rengiyle ilgili bir yanılgı olduğuna
  3. İlk olarak kimin fotoğrafladığına
  4. En büyük kar kristalinin nerede gözlem- lendiğine
 1. Yemek yapmak, resim yapmak gibidir. Ressamlar, boyalarını ve fırçalarını kullana- rak resim yapar. Aşçılar da yemek yaparken pek çok malzemeden faydalanır. Bunu ya- parken her ikisi de yaratıcılıklarını kullanır. Mesela, her aşçı çorba yapar ama bazıları o çorbayı yaparken aynı malzemelerle yaratıcı- lıklarını ortaya koyar.

Bu metnin anlatımıyla ilgili aşağıdakiler- den hangisi söylenemez?

  1. Farklı duyulara yer verilmiştir.
  2. Benzetme yapılmıştır.
  3. Karşılaştırmaya başvurulmuştur.
  4. Örneklendirmeden yararlanılmıştır.
 1. (1) Cam, doğada kolayca bulunan bazı mad- delerin işlenmesiyle üretilir. (2) Bu madde- lerden biri olan kum, cam yapılırken yüksek sıcaklıklarda işlenir. (3) Kumu yüksek sıcak- lıklarda eritmek maliyetli bir iş olduğundan kuma soda ve kireç eklenir. (4) Cama renk vermek veya camın yumuşaklığını artırmak için de daha başka maddeler kullanılır.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Köşebaşında parlak vitrinli bir tuhafiye mağa- zası vardı. Büyük kristal avizelerin altında tür- lü türlü, göz alıcı renklerde boyun bağlarının, şık tokalı kemerlerin, kurdelelerin, eldivenle- rin ve insana gerekli daha birçok şeyin vitri- nin raflarını süslediği bir mağazaydı burası. Mağazanın vitrini sokağın güneşi gibiydi.

Bu metindeki hikâye unsurlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  1. Mekân, betimlenerek anlatılmıştır.
  2. Olaylar oluş sırasına göre verilmiştir.
  3. Zaman unsuru belirgindir.
  4. Kahramanın duygularına yer verilmiştir.
 1. (1) Koruma altına alınmış doğal alanlar olan millî parkların kendine özgü değerleri vardır.

(2) Bazıları, ender bulunan veya soyu tüken- me tehlikesi altında olan canlıların yaşam alanıdır. (3) Millî parkların yanı sıra ülkemizde pek çok tabiat parkı da vardır. (4) Bazı millî parklar ise eski çağlardan kalma arkeolojik yerlerdir.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

 1. Kelebekler, kanatları çıkmadan önce bir süre kozanın karanlığında kalır. Bu, en büyük, en hakiki sevinçlerin; zorluklardan, karanlıklardan sonra geldiğini anlamamız için bir işarettir.

Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakiler- den hangisidir?

  1. Sıkıntı ve güçlüklerin sonunda gerçek mutluluklar vardır.
  2. Kelebeklerin uzun zaman kozada kalması gerekir.
  3. Kelebeğin oluşumu belirli aşamalarda gerçekleşir.
  4. Engeller, deneyim kazandıkça daha kolay aşılır.
 1. kelime hazinem ve hayal gücüm

gelişecek.

Bu cümlede koşul-sonuç ilişkisi kurmak için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  1. Farklı türdeki kitaplara yöneldiğimden
  2. Her gün kitap okuduğumdan
  3. Seviyemin üzerinde kitaplar okuduğum için
  4. Kitap okumaya çok zaman ayırsam

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Baykuşlar, tüylü koca kafaları ve devasa gözleriyle dikkat çeken kuşlardır. Baykuşların serçe kadar küçük olanları da var, kanatlarını açtığında orta boylu bir insan uzunluğun-

da olanları da. Kıvrık gagaları, keskin ve kancaya benzer pençelerinden dolayı iyi bir avcıdır. Çoğunlukla gece avlanır, bu se-

beple de “Gece Yırtıcı Kuşları” diye bilinirler. Gözlerindeki kimyasal sıvı sayesinde karan- lıkta her şeyi ayrıntılı görürler. Kulakları da oldukça iyi duyan baykuşlar, âdeta kafaların- da dört çanak antenle dolaşır.

Bu metinde “baykuşlar” ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisine değinilmemiştir?

  1. Birbirlerinden farklı boyutta olduklarına
  2. İyi bir avcı olmalarını sağlayan özelliklerine
  3. Avladıkları hayvanların türlerine
  4. Duyularının hassas olduğuna
 1. Yeni bir ürün ortaya koymak veya var olanı daha iyi hâle getirmek için özgün düşüncele- rin geliştirilmesi ve uygulanmasına inovasyon denir. İnovasyon, çoğunlukla yaşamımızı ko- laylaştıran etkilere sahiptir. Bundan binlerce yıl önce tekerleğin bulunması ve kullanılması büyük bir inovasyondur.

Bu metin aşağıdaki soruların hangisine cevap vermek amacıyla yazılmıştır?

  1. İnovasyon hangi alanlarda etkilidir?
  2. Kimler inovasyondan etkilenir?
  3. İlk inovasyon örneği nedir?
  4. İnovasyon nedir?
 1. Her ne olursa olsun, olumsuz tepkiler verme- den evvel “Önce dur!” derim kendime. Yıllar önce geliştirdiğim bir davranış yöntemidir bu. Bunu uygulamadan vereceğim tepki ile uy- guladıktan sonra vereceğim tepki arasındaki fark büyüktür. İlki problem yaratır, ikincisi ise problem çözer.

Bu sözleri söyleyen biriyle ilgili aşağıda- kilerden hangisi söylenemez?

  1. Karşısındaki kişinin fikirlerine önem verir.
  2. Sakin kalmanın, çıkabilecek problemleri önleyebileceğine inanır.
  3. Bir sorunla karşılaştığında tepkilerini kont- rol etmeye çalışır.
  4. İlişkilerinde düşünmeden hareket etmek- ten kaçınır.
 1. İsimlerin yerini tutan sözcüklere zamir denir.

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin han- gisinde “bazı” sözcüğü zamir görevinde kullanılmıştır?

  1. Son dönemde bazı sabahlar çok neşeli uyanıyorum.
  2. Toplantıda bazıları fikirlerini açıkça söyledi.
  3. Bazı kitaplar öyle akıcı ki elimden bıraka- mıyorum.
  4. Bazı insanlar, söyledikleriyle güven verir.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. İsimleri niteleyen veya belirten sözcükler sı- fattır. Sıfatla ismin oluşturduğu sözcük grubu- na ise sıfat tamlaması denir.

Buna göre, aşağıdaki altı çizili sözcük gruplarından hangisi sıfat tamlamasıdır?

  1. Minik serçe her gün asma dallarının ara- sından çıkıp gelirdi.
  2. Bahçenin köşesinde oturmuş, topladığı elmalardan yiyordu.
  3. Köy meydanı sohbet için gelen insanlarla doluydu.
  4. O gidince içimde derin bir boşluk hisset- miştim.
 1. Yapım eki alarak anlamı değişen sözcüklere türemiş sözcük denir.

Buna göre, aşağıdaki altı çizili sözcükler- den hangisi yapısı bakımından türemiştir?

  1. Kar yağınca dolaptan kayak takımlarını çıkardım.
  2. Akşamlarımız sıcak sohbetlerle geçerdi.
  3. Duvar rengârenk resimlerle süslenmişti.
  4. Sokaktaki arabaların altında yavru kediyi aradık.
 1. Doğu Hindistan’ın Visakhopatnam kenti

1 2

açıklarındaki gemilere yanaşan Hint’li balık-

3

çılar, balıklarını satmak için yüksekliği

20 metreyi bulan gemilere ip merdivenlerle 4

tırmanıyor.

Bu cümledeki numaralanmış sözcükler- den hangisinin yazımı yanlıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

 1. Ekmek almayı da mı unuttun ( ) Hemen git ( ) o ekmeği al ( )

Bu metinde yay ayraçla ( ) belirtilen boş- luklardan herhangi birine aşağıdaki nokta- lama işaretlerinden hangisi getirilemez?

A) (!) B) (:) C) (?) D) (,)

 1. Bir ülkenin 1996 ve 2001 yıllarına ait kütüphane verileri tabloda gösterilmiştir.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Verileri

Yıllar

1996

2001

Kütüphane Sayısı

1.260

1.410

Faydalanan Kişi Sayısı

22.500.000

11.700.000

Kayıtlı Üye Sayısı

1.000.000

254.000

Kayıtlı Kitap Sayısı

10.900.000

12.200.000

Ödünç Alınan Kitap Sayısı

4.500.000

2.100.000

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. 2001 yılındaki kütüphane ve kayıtlı kitap sayısı, 1996’ya göre fazladır.
  2. 1996’da kütüphanelerden faydalanan kişi sayısı, kayıtlı üye sayısından fazladır.
  3. Faydalanan kişi ve kayıtlı üye sayısı, 2001’de 1996’dan azdır.
  4. Ödünç alınan kitap sayısı, 2001’de 1996’dan fazladır.

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ. MATEMATİK TESTİNE GEÇİNİZ.

25 ÷ (32 – 1) işleminin sonucu kaçtır?

A) 16 B) 8 C) 4 D) 2

 1. Bir üslü ifadenin tabanındaki ve üssündeki doğal sayıların toplamı 7’dir.

Buna göre, bu üslü ifadenin değeri aşağı- dakilerden hangisi olamaz?

A) 10 B) 32 C) 64 D) 81

 1. İki basamaklı 9■ sayısı ile 54 sayısının ortak doğal sayı bölenlerinden biri 6’dır.

Buna göre, ■’nin alabileceği değerler top- lamı kaçtır?

A) 12 B) 10 C) 6 D) 4

245 sayısının birbirinden farklı asal çar- panlarının toplamı kaçtır?

A) 15 B) 12 C) 7 D) 5

 1. A = {7 ile 32 arasındaki 3’e kalansız bölüne- bilen doğal sayılar} ve

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

B = {11 ile 39 arasındaki 5’in katı olan doğal sayılar}

kümeleri verilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) s(A) = 8 B) s(B) = 5

C) s(A+B) = 2 D) s(AB) = 13

6. +5, -10, -15, +2, -4 tam sayıları küçük- ten büyüğe doğru sıralandığında baştan üçüncü sayı aşağıdakilerden hangisi olur?

A) 15 B) 4 C) +2 D) +5

8. Üzerinde birer doğal sayı yazan altı kart ve üç farklı torba görselde verilmiştir. Bu torba- ların üzerindeki kuralı sağlayan sayıların yaz- dığı kartlar, her torbada iki tane kart olacak biçimde torbalara atılacaktır.

2 ile 5 ile 6 ile

kalansız kalansız kalansız bölünebilenler bölünebilenler bölünebilenler

Sarı

Mavi

Yeşil

104

215

244

312

420

700

Buna göre, kart atma işlemi tamamlandık- tan sonra sarı torbaya atılan kartlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

A) 244 B) 312 C) 420 D) 700

7. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?

A) |5| < –3

B) |+10| > |10|

C) |1| > |4|

D) +5 < |6|

9. İçinde 2 1 litre su bulunan sürahiden 1 litre

 1. Şekilde verilen sayı doğrusunda 1 ile 4 tam

8 4 sayılarının arası 12 eş parçaya ayrılmıştır.

su alınmıştır. Bu sürahide geriye kalan su ise

her birinde 3 litre su olacak biçimde bardak- 1 Y _ 4

8

lara paylaştırılmıştır.

Buna göre, bu paylaştırma işlemi için kaç tane bardak kullanılmıştır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

Y ve _ bulundukları noktalara karşılık gelen kesirleri temsil etmektedir.

Buna göre, Y + _ işleminin sonucu aşağı- dakilerden hangisidir?

A) 2 3 B) 3 3 C) 4 3 D) 5 3

4 4 4 4

10. 5 # T 2 5

7

karşılaştırmasında T bir doğal sayıdır.

Buna göre, T’in alabileceği en küçük de- ğer kaçtır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

 1. Aşağıdaki eş şekiller, eş parçalara ayrılarak bir kesir modellenmiştir.

1444444444442444444444443

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu modelde maviye boyalı parçaların temsil ettiği kesre karşılık gelen ondalık gösterimin çözümlenmiş biçimi aşağıdaki- lerden hangisidir?

A) 2 $ 1 + 3 $ 1 + 6 $ 1 + 5 $ 1

10 100 1000

B) 2 $ 1 + 3 $ 1 + 7 $ 1 + 5 $ 1

10 100 1000

C) 3 $ 1 + 3 $ 1 + 6 $ 1 + 5 $ 1

10 100 1000

D) 3 $ 1 + 3 $ 1 + 7 $ 1 + 5 $ 1

10 100 1000

0,08 ÷ 4 işleminin sonucu aşağıdakiler- den hangisidir?

A) 20 B) 2 C) 0,2 D) 0,02

15. İçinde sadece fındık ve ceviz olan 260 gramlık bir karışımda 120 gram fındık vardır.

Buna göre, bu karışımdaki fındık miktarı- nın ceviz miktarına oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6 B) 5 C) 7 D) 6

7 7 13 13

14. Bir kırtasiyedeki bazı ürünler ve bu ürünlerin birim satış fiyatları tabloda verilmiştir.

Tablo: Kırtasiyedeki Bazı Ürünler ve Bu Ürünlerin Birim Satış Fiyatları

Ürün

Birim Fiyatı (TL)

Silgi

4,25

Kalem

16,25

Defter

12,75

50 TL’si olan Betül bu ürünlerin her birinden birer tane satın almıştır.

Buna göre, Betül’ün geriye kaç TL’si kalmıştır?

A) 16,75 B) 17,25

C) 17,75 D) 18,25

 1. İçinde mavi ve kırmızı topların olduğu iki tor- ba aşağıda verilmiştir.

  1. Torba 2. Torba

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. torbanın içinden 4 tane mavi top alınıp
 2. torbaya atılmıştır.

Buna göre, son durumda 1. torbadaki kır- mızı top sayısının, 2. torbadaki mavi top sayısına oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5 B) 1 C) 1 D) 1

6 2 3 5


n bir doğal sayı olmak üzere, 2n + 5 cebirsel ifadesinin n = 7 için değeri kaçtır?

A) 13 B) 15 C) 17 D) 19

 1. Her gün düzenli olarak yürüyüş yapan Fatma ve Mert’in haftanın ilk dört gününde yaptıkları yürüyüş sürelerinin dakika cinsinden değeri sütun grafiğinde verilmiştir.

Grafik: Fatma ve Mert’in Günlere Göre Yürüyüş Süreleri

Yürüyüş Süresi (dk.)

34

32

30

28

26

24

Fatma Mert

0

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Günler

Bu grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. Fatma’nın günlük yürüyüş sürelerinin orta- laması 29 dakikadır.
  2. Mert’in günlük yürüyüş sürelerinin ortala- ması 30 dakikadır.
  3. Fatma’nın günlük yürüyüş sürelerinin oluşturduğu veri grubunun açıklığı 10’dur.
  4. Mert’in günlük yürüyüş sürelerinin oluştur- duğu veri grubunun açıklığı 6’dır.

18. İçinde 3x kg pirinç bulunan bir çuvaldan 5 kg pirinç alındıktan sonra kalan pirinç, torbalar- daki pirinç miktarı eşit olacak biçimde içi boş 2 torbaya paylaştırılmıştır.

Buna göre, son durumda bir torbada bulu- nan pirinç miktarının kilogram cinsinden cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3x – 5

2

C) 2x – 5

3

B) 3x + 5

D) 2x + 5

2

3

 1. Aslı, Burak ve Canan’ın bir marketten satın aldıkları karton ve plastik bardakların çeşitle- rine göre sayıları tabloda verilmiştir.

Tablo: Kişilerin Satın Aldıkları Bardakların Çeşitlerine Göre Sayısı

Kişiler

Karton Bardak Sayısı

Plastik Bardak Sayısı

Aslı

2

4

Burak

5

1

Canan

4

2

21.

N A

B

M

K L

D C

Bu marketteki karton bardakların fiyatı 3 TL, plastik bardakların fiyatı ise 1 TL’dir.

Buna göre, Aslı, Burak ve Canan’ın bu markete ödemesi gereken miktarı göste-

Şekilde LN = KM ve K, L, M noktaları doğrusaldır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir?

7

  1. K%LD ile A%LB komşu açılardır.
  2. K%LA ile C%LM ters açılardır.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? % %

 1. Grafik: Kişilere Göre

Ödeme Miktarı

Ödeme Miktarı (TL)

16

14

10

Kişiler

0

Aslı

Burak Canan

 1. Grafik: Kişilere Göre

Ödeme Miktarı

Ödeme Miktarı (TL)

16

14

10

Kişiler

0

Aslı

Burak Canan

 1. ALB ile BLM tümler açılardır.
 2. K%LC ile C%LM bütünler açılardır.
 3. Grafik: Kişilere Göre

Ödeme Miktarı

Ödeme Miktarı (TL)

16

14

10

Kişiler

0

Aslı

Burak Canan

 1. Grafik: Kişilere Göre

Ödeme Miktarı

Ödeme Miktarı (TL)

16

14

10

Kişiler

0

Aslı

Burak Canan

22.

F

A

C 27°

O

D


B

E

Şekilde A, O, B noktaları; C, O, D noktaları ve F, O, E noktaları doğrusaldır. CD = AB ve m(F%OA) = 27° dir.

Buna göre, m(E%OD) kaç derecedir?

A) 27 B) 45 C) 63 D) 90

23. A

6 cm

25. Bir pergelin; kalemli ucu ve iğneli ucu, san- timetre cinsinden eşit bölmelendirilmiş bir cetvelde 2 ve 6 doğal sayılarının üzerine gelecek biçimde görseldeki gibi konumlandı- rılmıştır.

B 7 cm D 5 cm C

Şekilde ABC üçgen, [AD] = [BC] ve

BD = 7 cm,

DC = 5 cm,

AD = 6 cm’dir.

Buna göre, A(A&BC) kaç santimetrekaredir?

A) 36 B) 30 C) 21 D) 15

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

24. 0,5 daa + 30 a + 400 dm2 işleminin sonucu kaç metrekaredir?

A) 3504 B) 3540 C) 5304 D) 5340

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bu pergelin açıklığı değiştirilmeden, iğneli ucu bir noktaya sabitlenerek pergelin kalemli ucu bir tam tur çevrilmiştir.

Buna göre, oluşturulan şeklin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? (r değerini 3 alınız.)

A) 36 B) 24 C) 18 D) 12

MATEMATİK TESTİ BİTTİ.

FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.

1. Güneş’e uzaklıklarına göre sıralanan ilk beş gezegen şekildeki modelde ölçeklendirilme- den çizilmiştir. Bu gezegenlerden iki tanesi K ve L ile gösterilmiştir.

 1. Güneş, Dünya ve Ay şekildeki ölçeklendirilme- miş modelde aynı doğrultudayken bir tutulma olayı gözlemleniyor.

Güneş

Dünya

L

K

Güneş

Ay

Buna göre, K ve L için aşağıdaki gezegen özelliklerinden hangisi ortaktır?

  1. Dış gezegen olmaları
  2. Uyduya sahip olmaları
  3. Halkaya sahip olmaları
  4. Karasal yapıda olmaları
 1. Güneş sistemindeki bir gezegene ait bazı özellikler verilmiştir.

  • Çevresinde toz, buz ve kaya parçalarından oluşan halkalar bulunur.
  • En büyük ikinci gezegendir.
  • Uyduları vardır.

Buna göre, bu gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

Bu tutulma olayıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. Her ay tekrarlanır.
 2. Tutulmanın olduğu bölgede gece yaşanır.
 3. Ay, dolunay evresindedir.
 4. Ay’ın gölgesi Dünya’nın üzerine düşer.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Durmakta olan bir kutuya aynı anda uygu- lanan F1, F2 ve F3 kuvvetlerinin yönleri ve büyüklükleri şekilde gösterilmiştir. Bu kutu yatayda bileşke kuvvet yönünde devrilmeden

hareket etmektedir.

Batı Doğu

F1 = 3 N

  1. Satürn B) Venüs

C) Uranüs D) Mars

F3 = 2 N

F2

Yer (yatay)

= 5 N

Buna göre, bu kutuya etki eden bileşke kuvvetin yönü ve büyüklüğü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Yönü

Büyüklüğü (N)

A) Doğu

10

B) Batı

10

C) Doğu

6

D) Batı

6

 1. Aşağıdaki olaylardan hangisinde belirtilen cisim, dengelenmiş kuvvetlerin etkisi al- tındadır?
  1. Daldan düşmekte olan elma
  2. Yavaşlayan tren
  3. Hızlanarak hareket eden araba
  4. Duvarda asılı duran saat
 2. Sabit ve belirli bir başlangıç noktasına göre bir cismin katettiği mesafe, alınan yol olarak ifade edilir. Bu tanıma göre bir bisikletlinin belirli zaman aralıklarında aldığı yol değerleri tabloda gösterilmiştir.

Zaman (s)

0

10

20

30

40

Alınan Yol (m)

0

30

60

90

120

Bu bisikletlinin hareketiyle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır?

  1. Bisikletli sabit süratle hareket etmiştir.
  2. Bisikletlinin 10. saniyedeki sürati 30 m/s’dir.
  3. Bisikletli hareketi süresince toplam 120 m yol almıştır.
  4. Bisikletli 10. ve 20. saniyeler arasında 30 m yol almıştır.
 1. Bir öğrenci aynı ortamda bulunan metal ve cam bardağa aynı tahta kaşıkla eşit kuvvetler uygulayarak vurduğunda çıkan seslerin farklı olduğunu işitmiştir.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden han- gisidir?

  1. Ses kaynağının farklı olması
  2. Sesin maddesel ortamlarda yayılması
  3. Sesin bir enerji türü olması
  4. Sesin en hızlı, katılarda yayılması

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Özdeş dijital saatler eşit sıcaklıktaki K ve L ortamlarına konulmuştur. Bu saatlere şekilde- ki gibi eşit uzaklıkta ve hava ortamında bulunan bir öğrenci K ortamındaki saatin alarm sesini L ortamındaki saatin alarm sesinden daha erken duymuştur.

Hava

K ortamı

Hava

L ortamı

Buna göre, bu ortamlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

K L

  1. Sıvı Gaz
  2. Sıvı Katı
  3. Gaz Katı
  4. Gaz Sıvı
 1. Işığın havada ölçülen sürati, sesin havada ölçülen süratinden fazladır.


Buna göre;

 1. ambulans uzaklaştıkça sireninin sesinin daha az duyulması,
 2. fırtınalı bir havada şimşek çaktığı gözlem- lendikten sonra gök gürültüsünün duyul- ması,
 3. havası boşaltılmış ortamda çalan bir cep telefonunun ekran ışığının görülüp sesinin duyulmaması

olaylarından hangilerinde bu durum göz- lenir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve III D) II ve III

 1. Ses dalgalarının maddeyle karşılaştığında şiddetinin azalması sesin soğurulmasından kaynaklanır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sesin soğurulmasıyla ilgilidir?

  1. Tıbbi görüntüleme yapılırken ultrason ci- hazı kullanılması
  2. Ses kayıt stüdyolarında yumuşak ve göze- nekli akustik malzemeler kullanılması
  3. Yarasaların avlarının yerini belirlemek için ses dalgaları göndermesi
  4. Balık sürülerinin yeri tespit edilirken sonar cihazı kullanılması
 1. Bir elektrik devresinde K ve L ile gösterilen test uçları arasına çeşitli maddeler temas etti- rilip devre tamamlanarak ampulün ışık verme durumu gözlemleniyor.

K L

+

Bu devrede K ve L test uçlarına aşağıdaki- lerden hangisi temas ettirildiğinde ampul ışık verir?

  1. Plastik ataş
  2. Cam çubuk

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  1. Alüminyum folyo
  2. Tahta cetvel
 1. Bir elektrik devresinde uzunluğu 4 cm, dik kesit alanı 1 mm2 olan bir kurşun kalem ucu şekildeki gibi yerleştirilerek ampulün ışık ver- mesi sağlanıyor.
 2. Dolaptan çıkarılan bir miktar tereyağı ısı ala- rak şekildeki gibi sıvı hâle geçmiştir.

Bir süre sonra

Kurşun kalem ucu

+ –

uzunluk : 4 cm dik kesit alanı : 1 mm2

Ampulün parlaklığını değiştirmek için devredeki bu kurşun kalem ucu yerine uzunlukları veya dik kesit alanları değiştirilen numaralanmış kurşun kalem uçlarından biri kullanılıyor.

I.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi tere- yağının katı hâlinde olmayıp sıvı hâlinde olan bir özelliktir?

  1. Taneciklerden oluşma
  2. Akışkan olma
  3. Titreşim hareketi yapma
  4. Boşluklu yapıda olma

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

II.

III.

Buna göre, numaralanmış kurşun kalem uçlarından hangileri kullanıldığında devre- deki ampulün parlaklığı artar?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) II ve III

 1. İçinde 100 cm3 su bulunan bir dereceli kaba kütlesi 40 g olan K cismi bırakıldığında kapta- ki su seviyesinin 120 cm3 olduğu gözlemlen- miştir.

K

100 cm3

0

Dereceli kap

120 cm3

0

K

Dereceli kap

uzunluk

: 6 cm

Kurşun kalem ucu

dik kesit alanı : 1 mm2

uzunluk

: 4 cm

Kurşun kalem ucu

dik kesit alanı : 2 mm2

uzunluk

: 2 cm

Kurşun kalem ucu

dik kesit alanı : 1 mm2

Buna göre, K cisminin yoğunluğu kaç g/cm3 tür?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

 1. Birbiri içinde çözünmeyen aynı sıcaklıktaki K, L ve M sıvıları bir kaba konulup yeterli süre bekletildiğinde konumları şekildeki gibi oluyor.

K L M

Yer

(yatay)

Buna göre, bu sıvıların yoğunlukları ara- sındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

  1. K sıvısının yoğunluğu, M sıvısının yoğun- luğundan büyüktür.
  2. L sıvısının yoğunluğu, K sıvısının yoğunlu- ğundan küçüktür.
  3. M sıvısının yoğunluğu, L sıvısının yoğun- luğundan büyüktür.
  4. K, L ve M sıvılarının yoğunlukları birbirine eşittir.
 1. Sıcaklıkları farklı olan maddeler ya da ortam- lar arasındaki ısı akışını engellemek veya en aza indirmek için yapılan işlemlere ısı yalıtımı denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ısı yalıtımı sağlamak için yapılabilecek uygu- lamalardan biri değildir?

  1. Çatılarda cam yünü kullanmak
  2. Zeminlerde bakır metali kullanmak
  3. Pencerelerde çift cam kullanmak
  4. Duvarlarda plastik köpük kullanmak
 1. Bazı yakıtlar numaralanarak verilmiştir.
 2. Benzin
 3. Linyit
 4. Gaz yağı

Bu yakıtlardan hangileri sıvı yakıt olarak sınıflandırılır?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve III D) II ve III

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aşağıda verilenlerden hangisinde bulunan kas, istemli çalışır?

  1. Mide
  2. İnce bağırsak
  3. Kalp
  4. Bacak
 1. Sindirim sistemini oluşturan bazı organlar numaralanarak şekildeki model üzerinde gös- terilmiştir.

I II

III IV

 1. Karaciğer, sindirim sistemine yardımcı organ- lardan biridir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kara- ciğerin görevlerinden biridir?

  1. Safra adı verilen bir sindirim sıvısı salgılar.
  2. Proteinlerin kimyasal sindirimine yardımcı olur.
  3. Sindirilen besinlerin kalın bağırsağa iletil- mesini sağlar.
  4. Karbonhidratların mekanik sindirimini sağlar.


Buna göre, bu organlarla ilgili aşağıdaki- lerden hangisi doğrudur?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. I; su, vitamin ve minerallerin emilerek kana geçtiği organdır.
 2. II, besinlerin sindiriminin başladığı organ- dır.
 3. III, pankreas öz suyunun sindirim sistemi- ne katıldığı organdır.
 4. IV, besinlerin sindiriminin tamamlandığı organdır.

Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerin- den biri değildir?

  1. Vücudun mikroplara karşı savunmasını sağlamak
  2. Besinlerin sindirimini sağlamak
  3. Yaşamsal faaliyetler sonucunda oluşan atık maddeleri boşaltım sistemine iletmek
  4. Hücrelere oksijen taşınmasını sağlamak
 1. Solunum sistemine ait K ve L ile belirtilen yapı veya organların görevleri tabloda veril- miştir.
 2. İnsanda merkezî sinir sistemini oluşturan yapı ve organlar şekildeki model üzerinde numa- ralanarak gösterilmiştir.

I

Yapı-Organ

Görevleri

K

Ağız veya burundan alınan havanın akciğerlere iletimini sağlar. Kıkırdak yapılıdır.

L

Göğüs boşluğunda yer alıp, havadaki oksijenin vücuda alınmasını ve vücutta oluşan karbondioksitin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar.

III II

IV

Buna göre, bu yapı veya organlar aşağıda- kilerin hangisinde doğru verilmiştir?

K L

  1. Soluk borusu Diyafram

Buna göre, bu yapı ve organlarla ilgili aşa- ğıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. I, duyu organlarından gelen bilgileri değer- lendirir.
 2. II; yutma, çiğneme ve öksürme gibi olayla- rı gerçekleştirir.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. III, vücut sıcaklığını ve kan basıncını düzen- ler.
 2. IV, konuşma ve yazı yazma gibi istemli hareketlerin gerçekleşmesini sağlar.
 3. Alveol Akciğer


 1. Soluk borusu Akciğer
 2. Alveol Diyafram
 3. Vücutta salgılanan bir hormonun etkisiyle kandaki şeker miktarında meydana gelen de- ğişim grafikte gösterilmiştir.
 4. Göze ait bazı yapılar şekilde gösterilmiştir.

Sarı leke

Kandaki Şeker Miktarı

Kör nokta

Kornea

Göz merceği

Normal Seviye Zaman

Buna göre, bu değişime neden olan hor- mon aşağıdakilerden hangisidir?

Buna göre, gözün ağ tabakasında bulunan yapılar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

  1. Kör nokta ve sarı leke
  2. Kör nokta ve kornea

A) Glukagon B) Adrenalin


C) İnsülin D) Tiroksin

 1. Sarı leke ve göz merceği
 2. Göz merceği ve kornea

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ.

SOSYAL BİLGİLER TESTİNE GEÇİNİZ.

 1. Bireyin yaptığı davranışların sonuçlarını üst- lenmesine sorumluluk denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi so- rumluluk ile ilgili bir davranıştır?

  1. Haberleşme imkânlarını kullanmak
  2. Seyahat etmek
  3. Trafik kurallarına uymak
  4. Okulda öğrenim görmek
 1. Havza’da ev hanımları, kış mevsiminde tüketecekleri yiyecekleri imece usulüyle ha- zırlıyorlar. İlçedeki ev hanımları; “Her yıl kış öncesi yiyeceğimiz yufkayı birlikte yapıyoruz. Mahallede birkaç kadın kime yufka açacak- sak onun evinde toplanıyoruz. Kimimiz hamu- ru yoğuruyor, kimimiz yufka açıyor, kimimiz yufkaları pişiriyor, kimimiz de iş yapanlara yemek hazırlıyor.” dedi.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisine ör- nek gösterilebilir?

  1. Yardımlaşma ve dayanışmaya
  2. Ayrımcılığa
  3. Hoşgörü anlayışına
  4. Farklılıklara saygı duymaya
 1. Ülkemizde her yıl Orta Asya’da yaşayan Türk topluluklarının yaptıkları sporların, oynadık- ları oyunların, kaldıkları çadırların ve yaşam biçimlerinin tanıtıldığı “Etnospor Festivali” düzenlenmektedir. Bu festivale Türk devlet- lerinden sporcular ve misafirler katılmaktadır. Katılımcılar, Etnospor Festivali sayesinde aynı sporları yaparak, aynı oyunları oyna- yarak ve aynı kıyafetleri giyerek bir araya gelmektedir.

Bu bilgide, kültürü oluşturan ögelerden hangisi ile ilgili bir faaliyetten bahsedil- mektedir?

  1. Din
  2. Dil
  3. Mimari

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  1. Gelenek ve görenekler
 1. Merve Hanım’ın bir mağazadan aldığı yeni fırın arızalı çıkmıştır. Merve Hanım, ürünü al- dığı mağazaya durumu bildirmesine rağmen, mağaza bu sorunla ilgilenmemiştir.

Buna göre, Merve Hanım’ın bilinçli bir va- tandaş olarak aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

  1. Mağaza yetkilisiyle tartışması
  2. Tüketici haklarını kullanması
  3. Durumu kabullenmesi
  4. Ürünü çöpe atması

Orta Asya’da yapılan arkeolojik kazılar- da savaş aletlerinin, çanak çömleklerin, kilimlerin ve süs eşyalarının bulunması Türklerin aşağıdakilerden hangisiyle uğ- raştıklarını göstermez?

  1. Tarım B) Sanat

C) Dokumacılık D) Askerlik

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinin siyasi sonuçlarından biridir?

  1. Göçebe yaşam tarzından yerleşik hayata geçmeleri
  2. Dil, edebiyat ve sanat alanında bilim in- sanları yetiştirmeleri
  3. Bizans saldırılarına karşı İslam dünyası- nın koruyuculuğunu yapmaları
  4. Semerkant, Buhara, Taşkent ve Horasan’ı ilmî açıdan İslamiyet’i temsil edecek şehir- ler hâline getirmeleri
 1. Türk-İslam tarihindeki ilk medreseyi, ilk vakfı ve ilk posta teşkilatını kurdular.
 • Ticaretin canlanması ve güvenliği için ribat

adıyla ilk kervansarayları yaptılar.

Bu bilgiler, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine aittir?

  1. Gaznelilere B) Kök Türklere

C) Uygurlara D) Karahanlılara

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Türkiye Selçukluları, birçok medrese inşa et- tirmişlerdir. Konya’da İnce Minareli Medrese, Kırşehir’de Cacabey Medresesi, Erzurum’da Yakutiye Medresesi ve Anadolu’da inşa edi- len birçok medrese buna örnektir.

Bu bilgi, Türkiye Selçuklularının aşağıda- kilerden hangisine verdiği önemi göster- mektedir?

  1. Orduya B) Ticarete

C) Bilime D) Ulaşıma

9.


0 1500 3000 4500 6000 km

Kuzey Amerika

Avrupa Asya

Güney Amerika

Afrika

Okyanusya

Antarktika

Verilen haritada oklar yönünde hareket eden bu gemi, sırayla hangi okyanuslar- dan geçer?

 1. Büyük Okyanus – Atlas Okyanusu
 2. Büyük Okyanus – Hint Okyanusu
 3. Atlas Okyanusu – Hint Okyanusu
 4. Atlas Okyanusu – Büyük Okyanus

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de farklı iklim tiplerinin görülmesinin nedenlerin- den biri değildir?

  1. Yükseltinin batıdan doğuya doğru artması
  2. Çeşitli yer altı kaynaklarına sahip olması
  3. Üç tarafının denizlerle çevrili olması
  4. Yer şekillerinin engebeli olması
 1. Adana şehri;
 • Türkiye’nin en verimli ovalarından biri olan Çukurova içindedir.
 • Önemli limanlara yakın bir konumdadır.
 • Dokumacılık alanında gelişmiştir.

Bu bilgilere göre, Adana’nın aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi açısından elverişli olduğu söylenemez?

  1. Madencilik B) Sanayi

C) Ticaret D) Tarım

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. “Yaşadığım yerde soğuk hava şartları nede- niyle yıl boyunca kürklü ve kalın kıyafetler giyiniyoruz. Ayrıca buzdan yaptığımız iglo adı verilen evlerde barınarak soğuklardan koru- nuyoruz. Burada iklim özelliklerinden dolayı tarım yapamıyoruz. Ancak suların üzerindeki buzları kırıp balık avlayarak geçimimizi sağ- lıyoruz.”

Bu ifadeleri kullanan kişi, yaşadığı yerdeki iklimin aşağıdakilerin hangisine etkisin- den söz etmemiştir?

  1. Konut tipine
  2. Ekonomik faaliyetlere
  3. Ulaşıma
  4. Giyilen elbiselere
 1. Bilgisayar destekli üç boyutlu bir tasarım atölyesinde öğrenim gören öğrenciler; bilim ve sanat merkezi, teknoloji ve tasarım öğ- retmenleri koordinasyonunda hayal güçlerini kullanarak üç boyutlu çalışmaları hayata geçirmektedirler. Öğrencilerin bu çalışmalar kapsamında hazırladığı protez, doğuştan sol eli olmayan bir kişi tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Protez eliyle bardak tutabilen, kapı açabilen, saçlarını tarayabilen, çantasını ve elbiselerini asabilen bu kişinin en büyük hayâlinin ise bisiklet kullanmak olduğu belir- tilmiştir.

Buna göre, teknolojik çalışmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  1. Ekonomik maliyeti oldukça yüksektir.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  1. İnsanlar tarafından ön yargı ile karşılan- maktadır.
  2. Öğrencilerin sosyal hayatlarını kısıtlamak- tadır.
  3. İnsan hayatını birçok yönden kolaylaştır- maktadır.

Belirlenen bir konu ile ilgili kitap, dergi, gazete, ansiklopedi ve genel ağdan bilgi ve belge toplamak aşağıdaki bilimsel araş- tırma basamaklarından hangisine aittir?

  1. Araştırma konusunu belirlemek
  2. Kaynak taraması yapmak
  3. Varsayım (hipotez) oluşturmak
  4. Metin oluşturmak

 1. Genel ağda yayımlanan bir habere göre; İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na muhalefet suçu kapsamında 40 adrese eş zamanlı baskın düzenlemişlerdir. Yapılan baskında bandrolsüz kitaplar, CD çoğaltma makineleri ele geçirilmiş, 30 kişi hakkında ka- nuni işlem başlatılmıştır.

Bu haberde, aşağıdakilerden hangisine karşı verilen mücadeleden bahsedilmek- tedir?

  1. Korsan yayına
  2. Çevre kirliliğine
  3. Madde bağımlılığına
  4. Sanal dolandırıcılığa
 1. Fay hatlarının bulunduğu yerlerde çıkan sıcak su buharı ile üretilen enerjidir. Bu enerji ile Sarayköy (Denizli) ve Germencik’te (Aydın) elektrik üreten santraller bulunmaktadır.

Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine ait- tir?

  1. Güneş enerjisine
  2. Jeotermal enerjiye
  3. Hidroelektrik enerjiye
  4. Rüzgâr enerjisine
 1. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin su problemi- nin Güneydoğu Anadolu Projesi ile çözülme- sinden sonra bu bölge, Türkiye’de pamuğun en çok üretildiği yer konumuna gelmiştir.

Buna göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde aşağıdakilerin hangisine yatı- rım yapmak uygundur?

  1. Turizme B) Dericiliğe

C) Tekstile D) Konserveciliğe

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Nuri Demirağ, 1012 kilometrelik demiryolunu bir yıl gibi kısa sürede başarıyla tamamlamış- tır. Bu çabasından dolayı Atatürk, Nuri Bey’e “Demirağ” soyadını vermiştir. Havacılık sek- töründe de faaliyet gösteren Nuri Demirağ, yerli imkânlarla bir uçak fabrikası kurmaya çalışmıştır. Deneme uçuşlarının yapılabilmesi için Yeşilköy’de bir havaalanı yaptırmıştır. Burada pilotların yetişmesi için Gök Okulu’nu kurmuştur. Bu çalışmalar sonucunda 1941’de tamamen Türk yapımı ilk uçak, İstanbul’dan Demirağ’ın memleketi olan Sivas Divriği’ye uçmuştur.

Buna göre, Nuri Demirağ ile ilgili aşağıda- kilerden hangisine ulaşılamaz?

  1. Üretken olduğuna
  2. Ülkesinin kalkınması için çalıştığına
  3. İşlerinde başarı gösterdiğine
  4. Eleştirilere açık olduğuna

Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı hâller dışında, kişinin rızası olmadan bi- limsel ve tıbbi deneylere tabî tutulamama- sı aşağıdaki haklardan hangisi ile ilgilidir?

  1. Düşünce özgürlüğü
  2. Kişinin dokunulmazlığı
  3. Haberleşme hürriyeti
  4. Bilgi edinme
 1. Moğolistan’da Orhun Abidelerinin bulunduğu alan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Orhun Müzesi hâline getirilmiştir.

Bu faaliyet Türkiye’nin aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi gösterir?

  1. Kültürel mirasa
  2. Diplomatik ilişkilere
  3. Ekonomik yatırımlara
  4. Millî egemenliğe

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİ OKUYANLAR AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYACAKTIR.

 1. “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksız yollar ile yemeyin. Bu konuda izleyeceğiniz tek yol, karşılıklı rızaya dayanan ticarettir…”

(Nisâ suresi, 29. ayet)

Bu ayetten İslam’ın yasakladığı aşağıdaki tutum ve davranışların hangisine ulaşıla- bilir?

  1. Kumar oynamak
  2. Fala inanmak
  3. Dedikodu yapmak
  4. Kıskançlık etmek
 1. Farzı, sünnetinden önce kılınır.
 • Farzın üçüncü rekâtından sonra oturulur ve selam verilerek namaz tamamlanır.

Hakkında bilgi verilen namaz aşağıdakiler- den hangisidir?

  1. Sabah B) Akşam

C) Yatsı D) Öğle

 1. Peygamberler, kişiye ve topluma zarar veren yalan, hile, dedikodu, iftira, kibir ve haset gibi tutum ve davranışlardan kaçınmışlardır.

Bu açıklamada peygamberlerle ilgili aşağı- dakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

  1. Kur’an’da kıssalarına yer verildiği
  2. Mucizelerle desteklendikleri
  3. Güzel ahlakı temsil ettikleri
  4. Tebliğlerini zor şartlarda yaptıkları

Aşağıdaki olaylardan hangisi Uhud Savaşı’ndan sonra gerçekleşmiştir?

  1. Bedir Savaşı
  2. Akabe Biatları
  3. Hudeybiye Antlaşması
  4. Medine Sözleşmesi

Aşağıdakilerden hangisi ramazan ayında kutlanır?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  1. Regaip Kandili B) Mevlit Kandili

C) Berat Gecesi D) Kadir Gecesi

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNİ OKUMAYANLAR AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYACAKTIR.

 1. Yasal olarak bireylere tanınan yetkilere hak denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi hak ile ilgili bir davranıştır?

  1. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak
  2. Okul kurallarına uymak
  3. Çevreyi temiz tutmak
  4. Komşulara saygı göstermek
 1. Buluş yapan insanın, ortaya çıkardığı ürünü belirli bir süre üretebilme, kullanabilme ve sa- tabilmesine denir.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilmelidir?

  1. bandrol B) mucit

C) patent hakkı D) telif hakkı

 1. Farklı tarzda lezzetli yemekler yapmaya ilgi duyan ve bu konuda sürekli kendimi geliştiren biriyim.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

El becerimin iyi olmasının

D

 1. Orta Asya’da sert karasal iklim özelliklerinin görülmesi ve bozkır alanların hâkim olması Türklerin göçebe bir yaşam tarzı benimse- melerine neden olmuştu. Türkler, hayvanları için yazın su ve otlak alanlarının bol olduğu

)

Zehra

yanında estetik ve düzen algım da yüksektir.

Ekip çalışmasına yatkın, yaratıcı ve pratik bir insanım.

yaylaklarda, kışın ise hava sıcaklığının daha elverişli olduğu kışlaklarda yaşarlardı.


Bu bilgiye göre, Türklerin yaşayışı ve eko- nomik faaliyetleri üzerinde aşağıdakiler- den hangisi etkili olmuştur?

  1. Siyasi mücadeleler B) Coğrafi şartlar

C) Dinî inançlar D) Töre kuralları

Türkiye’de taş kömürünün en fazla çıkarıl- dığı ve madenciliğin geliştiği il aşağıdaki- lerden hangisidir?

  1. Çanakkale B) Manisa

C) Zonguldak D) Kahramanmaraş

Zehra’nın ilgi ve yetenekleri dikkate alın- dığında aşağıdaki mesleklerden hangisini seçmesi beklenir?

A) Hemşirelik B) Terzilik

C) Muhasebecilik D) Aşçılık

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları; kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.

Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI

6. SINIF 2022

 • Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
 • Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
 • Başlama zilini bekleyiniz.
 • Hepinize başarılar dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

04 EYLÜL 2022 TARİHİNDE YAPILAN

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI

6. SINIF “A” KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

TÜRKÇE

MATEMATİK

FEN BİLİMLERİ

SOSYAL BİLGİLER

1. B

1. C

1. B

1. C

2. A

2. A

2. A

2. A

3. A

3. C

3. D

3. D

4. B

4. B

4. C

4. B

5. C

5. D

5. D

5. A

6. C

6. B

6. B

6. C

7. C

7. D

7. A

7. D

8. A

8. A

8. A

8. C

9. B

9. B

9. B

9. B

10. D

10. C

10. B

10. B

11. A

11. C

11. C

11. A

12. C

12. B

12. D

12. C

13. A

13. D

13. B

13. D

14. C

14. A

14. A

14. B

15. A

15. A

15. C

15. A

16. D

16. B

16. B

16. B

17. C

17. D

17. C

17. C

18. D

18. A

18. D

18. D

19. A

19. D

19. D

19. B

20. B

20. C

20. A

20. A

21. D

21. D

21. B

21. A

22. A

22. C

22. C

22. B

23. C

23. A

23. A

23. C

24. B

24. A

24. C

24. C

25. D

25. B

25. A

25. D

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark BahçeHavuz www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betwoon deneme bonusu veren siteler