Mondros Ateşkes Antlaşması

Mondros Ateşkes Antlaşması ( 30 Ekim 1918 )

Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşı sonunda imzaladığı Ateşkes Antlaşmasıdır.

Not: Ateşkes demek, savaşın bitmesi demek değildir. Sadece barış şartları yerine getirilinceye kadar geçen süredir.

Mondros Ateşkes Antlaşması Nerede İmzalandı ; Ege Denizi’nde Limni Adası’nın Mondros Limanında imzalanmıştır.

Mondros Ateşkes Antlaşmasını kim imzaladı :Osmanlı adına Rauf Bey ( Rauf Orbay) katılmıştır. İtilaf devletleri adına ise; İngiliz Amiral Kalthorpe katılmıştır.

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI MADDELERİ VE YORUMLARI

1- Çanakkale ve İstanbul boğazlarının açılması, Karadeniz’e serbestçe geçişin sağlanması ve itilaf devletlerince işgali sağlanacaktır.

YORUM:

Boğazların itilaf devletlerinin eline geçmesi ile İstanbul ile Anadolu arasındaki bağlantı koparılmak istenmiştir.

Siyasi açıdan başkentin bulunduğu bir yerin kontrolünün başkasında olması, Osmanlı egemenliğini zedelemiştir.

2- Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması dışında, Osmanlı Ordusu terhis edilecektir.

YORUM:

Osmanlıyı savunmasız bırakmak istemişlerdir.

Yapılacak işgallerde herhangi bir direnişle karşılaşılmamasını hedeflemişlerdir.

3- Bütün liman ve tersaneler ( gemi yapılan yer) Toros tünelleri, demir yolları, telgraf istasyonları İtilaf Devletleri’nin denetimine verilecekti.

YORUM:

Ulusal örgütlenme ve direniş engellenmek istenmiştir.

Halkın işgaller hakkında haber almasının önüne geçilmek istenmiştir.

4- (7.Madde ve en tehlikelisi) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun doğması halinde herhangi bir stratejik (önemli) noktayı işgal edebilecektir.

YORUM:

Anadolu’yu işgal etmek için bahane oluşturmak istemişlerdir.

Bu maddeyi kullanarak Anadolu’yu işgal etmeye başlamışlardır.

5- Doğudaki 6 Vilayette ( Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Sivas) karışıklık çıkarsa oralar da işgal edilecektir.

YORUM:

Doğu Anadolu için bazı hesaplar yapıldığını gösterir.

Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulmak istendiğinin kanıtıdır.

ÖNEMLİ: Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti “FİİLEN” sona ermiştir. Halk; Mondros’a tepki olarak, önce Cemiyetler kurmuştur. Bu cemiyetler daha sonra bölgelerini kurtarmak için Kuvay-i Milliye denilen silahlı direniş güçleri kuracaktır.

Paylaşmak güzeldir.

Yorumlarınızı Bekliyoruz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir