Yukarıdaki metne göre Atatürkçü düşüncenin temel ilkeleri nelerdir?

Yukarıdaki metne göre Atatürkçü düşüncenin temel ilkeleri nelerdir?

İnkılap tarihi ders kitabı cevapları tuna yayıncılık sayfa 137

Cevap:

  • Atatürkçülük, Atatürk’ün devletin rejimi ve işleyişinin yanı sıra sosyal ve ekonomik hayata ilişkin gerçekçi düşüncelerini ve uygulamalarını ifade eder.
  • Atatürkçülük, aklın ve bilimin rehberliğinde, millî kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarma esasına dayanır.
  • Atatürkçülük devlet yönetiminde millet egemenliğini esas alır.
  • Atatürkçülük akıl ve bilimi esas alan bir düşünce sistemidir.
  • Atatürkçülük, ilerlemeye ve yenileşmeye açık, dinamik bir düşünce sistemidir.
  • Atatürkçülük Kişi hak ve hürriyetlerine önem veren Atatürkçülük bu özelliğiyle yurtta ve dünyada barışın korunmasını amaç edinen evrensel bir düşünce sistemidir.
Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir