Yıldırım Bayezid

YILDIRIM BAYEZİD 1389-1402

Yıldırım Bayezid Anadolu Türk Birliğini ilk kez kurmuştur.

Yıldırım Bayezit İstanbul’u ilk kez kuşatan Osmanlı padişahıdır. İstanbul’u birkaç kez kuşatmış ve bu amaçla Anadolu Hisarı’nı yaptırmıştır. Ancak Karamanoğulları’nın saldırıları, Niğbolu Savaşı ve Timur tehlikesi yüzünden kuşatmalar başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Niğbolu Savaşı (1396) Osmanlı’ya karşı düzenlenen en büyük Haçlı Seferi olan Niğbolu Savaşı’nda Haçlılar büyük bir bozguna uğramışlardır.

Ankara Savaşı 1402

1402’de Ankara’da Timur’la bir savaş yapıldı. Savaşı Timur kazandı ve Yıldırım Bayezid esir düştü. Bu savaş sonucunda;

1-Anadolu Türk birliği bozuldu.

2-Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirdi.

3-Osmanlı Fetret dönemi başladı

4- İstanbul’un alınması ve Bizans’ın yıkılması gecikmiş,
5- Balkanlar’ daki ilerleyiş durmuştur.

ÇELEBİ MEHMET 1411-1421

Kardeşleri arasındaki mücadeleyi kazanarak Osmanlı devletinde 11 yıl süren fetret devrini sonlandırmıştır bu yüzden Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu sayılır.

Yıldırım Bayezid Dönemi, Yıldırım Bayezid  dönemi önemli olayları, Yıldırım Bayezid Dönemi hakkında bilgi.

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir