Verilen ana fikirleri destekleyen üç cümle yazarak ürün dosyanız için bir sayfa oluşturunuz.

Aşağıda verilen bölümü bir kâğıda geçiriniz. Verilen ana fikirleri destekleyen üç cümle yazarak ürün dosyanız için bir sayfa oluşturunuz.

Sosyal bilgiler 5. Sınıf ders kitabı cevapları evren yayınları sayfa 72

Yaşadığımız bölgede, uzun yıllar boyu görülen aynı hava özellikleri, bölgemizin iklimini belirler.

  1. Kısa süreli hava tahminlerine hava durumu denir.
  2. Hava olayları, meteoroloji tarafından özel araçlarla sürekli olarak gözlemlenir, ölçülür ve kaydedilir.
  3. İklim koşulları tarım, ulaşım, eğitim gibi bir takım faaliyetleri etkilemektedir.

İnsanlar, doğal ortamı değiştirip ondan yararlanırken çevreye karşı duyarlı olmalıdırlar.

  1. Canlılığın devamı için doğal ortam çok önemlidir.
  2. Havanın, suyun ve toprağın kirlenmesi, ormanların çeşitli amaçlarla yok edilmesi, doğanın dengesini olumsuz yönde etkiler.
  3. Yol, köprü, baraj gibi insanların bir takım ihtiyaçları karşılanırken doğal ortam en az şekilde değiştirilmelidir.

İnsanların yoğun olarak yaşadıkları yerler ve doğal afetler, o bölgenin coğrafi özellikleriyle ilişkilidir.

  1. Dünyanın ve ülkemizin çeşitli yerlerinde zaman zaman can ve mal kaybına neden olan doğa olayları meydana gelir.
  2. Doğal afet; can ve mal kaybına neden olan sel, çığ, heyelan, deprem gibi önlenmesi insan eliyle mümkün olmayan doğa olayıdır.
  3. Doğal afetler; insanlarda korku, öfke, çaresizlik, mutsuzluk duyguları oluşturmaktadır.
  4. Sınıf Sosyal bilgiler ders kitabı cevapları evren yayınları 72. sayfa
Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir