Valinin Görevleri Hakkında Araştırma Yapınız Size Göre Valinin En Önemli Görevinin Ne Olduğunu Söyleyiniz

Valinin Görevleri Maddeler Halinde

 • İl idaresinin başı ve yürütme organıdır. İli yetki ge­nişliği ilkesine göre yönetir.
 • Adli ve askeri teşkilat dışında kalan bütün devlet dairelerinde müessese ve işletmelerde denetleme yapar.
 • Bulunduğu ilin her açıdan genel idaresini ve gidişini düzenleme ve denetleme ile görevlidir.
 • Vali; devlet gelirlerinin tahsilatını ve ödeme işlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını ve gelir kaynaklarının gelişmesini sağlamak için tedbirler alır ve uygular.
 • Vali ilde hem devletin ve hükümetin hem de ayrı ayrı tüm bakanlıkların temsilcisidir.
 • Devlet temsilcisi sıfatıyla törenlere başkanlık eder ve gerekli olduğu zaman yabancı ülke temsilcilerini karşılar.
 • İlde bulunan yerel kuruluşlar ve yönetim kuruluşları üzerinde idari vesayet yetkisini kullanır.
 • İldeki kamu görevlileri üzerinde hiyerarşi yetkisini kullanır.
 • İldeki kamu görevlilerinden bir kısmının görev yerlerini belirler değiştirir ve bu kişilerin atamasını yapar.
 • İlin idari, mali, sağlık, sosyo-kültürel ve ekonomik durumu; hükümetçe alınmış bulunan karar ve tedbirlerin halk üzerindeki etkileri ve sonuçları konusunda yıl sonunda veya gerekli durumlarda ilgili bakanlıklara rapor verir.
 • Vali bulunduğu ilde olan askeri gücün komutanıdır, amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzenini korumak için tedbirler alabilir.
 • Olağanüstü durumlarda askeri kuvvetlerden yardım ister.
 • Vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve hükümet kararlarının ilan edilmesini ve uygulanmasını sağlar ve bakanlıklardan gelen talimatları ve emirleri uygular. Bu işlerin gerçekleşebilmesi için gerekecek bütün tedbirleri alabilir.
 • Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği yetki kullanmak ve bu görevleri yerine getirebilmek için genel emir çıkartabilirler.
 • İl özel idaresi teşkilatının en üst amiri olarak İl Özel İdaresi teşkilatını sevk ve idare etmek, İl Özel İdaresinin hak ve menfaatlerini korumak,
 • İl encümenine başkanlık etmek.

Valinin En Önemli Görevinin Nedir?

Vali görev yaptığı ilde ilin her açıdan genel idaresini ve gidişini düzenleme ve denetleme ile görevlidir. Tüm kurumların en iyi şekilde halka hizmet vermesinin sağlanması, şehrin huzur ve güveninin sağlanması valinin en önemli görevidir

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler meritking giriş deneme bonusu veren siteler