Üzülünce Okunacak Dua

Üzülünce Okunacak Dua

Üzüldüğümüzde Dua, Üzgün olunca okunacak dua, Üzüntülü Anlarda Okunacak Dua, Üzgünken Okunacak Dua

Üzülünce okunacak dua: Ey sıkıntılαrı gideren, kαlpleri ferαhlαtαn Rαbbim! Üzüntümü gider, gönlüme ferαhlık ver.

Peygamber Efendimiz Üzülünce Ne Yapardı

Peygamber Efendimiz sıkıntılı zamanlarında bu duayı okurlardı.

“Allahü Allahü rabbiy la üşrikü bihiy şey’en.”

Manası: Bütün işlerde Allah’a sığınır ve O’na hiçbir şeyi eş koşmam.

Üzüldüğümüzde Okuyabileceğimiz Dua

Allahümme inni abdüke vebnü abdike vebnü emetike nasiyeti bi yedlke madm fi hükmüke adlün fi kadaüke es’elüke bi külli’smin hüve leke semmeyte blhl nefseke ev enzeltehüfi kitabike ev allemtehu ehaden mln halkıke evlste’serte blhl fi ılmi’l-ğaybi indeke en tec’ale’l-Kur’ane rabia kalbi ve nura sadri ve celae ğamml ve zehabe huznl ve hemmi.
Anlamı: Allah’ım! Ben Senin kulunum, kulunun oğluyum, hanım kulunun oğluyum, perçemim elinde, hükmün hakkımda geçerli, hakkımdaki kazan bir adalettir, zatına isim olarak seçtiğin veya kitabında indirdiğin veya mahlukatmdan herhangi bir kimseye öğrettiğin veya gayb ilminde kendi zatına tahsis ettiğin bütün isimlerinle senden Kur’an’ı gönlümün ilkbaharı, göğsümün nuru, tasamın cilası, kederimin ve hüznümün gidericisi yapmanı istiyorum. (İmam-ı Ahmed)

Sıkıntılı zamanlarda okunacak ayetler

Kederli ve sıkıntılı zamanlarında Ayet’el Kürsi ve Bakara Suresinin son iki ayetini kim okursa, Allah Teala ona yardım eder, onu sıkıntıdan kurtarır.

Sıkıntılı zamanlarda okunacak dua

Sad b.Abü Vakkas anlatıyor: “Ben Resülüllah’dan işittim: Öyle bir dua biliyorum ki kim onu sıkıntılı zamanlarında okursa, sıkıntı ve kederi ondan kaldırır. O da kardeşim Yunus’un balığın karnında okuduğu bu duadır.”

Hz Yunus’un balığın karnındayken yaptığı dua: Ene abdükebnü abdikebnü emetike fiy kabzatike nasıyetiy bi yedike madın fiyye hükmüke,adlün fiyye gadaüke,es’elüke bi küllismin hüve leke semmeyte bihiy nefseke ev enzeltehu fiy kitabike ev allemtehu ehaden min halkıke,eviste’serte bihiy fiy ılmil ğaybi ındeke en tec’alel Kur’ane nure sadriy ve rabia kalbiy ve cilae huzniy ve zehabe hemmiy.

Manası: Allahım! Ben Senin kulunum ve kulunun oğlu ve cariyenin oğluyum. Nasiyem yedi kudretindedir. Hükmün bende caridir. Kaza’n hakkımda adalettir. Senin olan, senin kendine tesmiye ettiğin veya kitabında inzal buyurduğun veya halkından birine bildirdiğin veya kendi ilminde veya ilmi gaybında Zat’ı Ecelli Ala’na tahsis buyurduğun her isim ile Senden dilerim ki Kur’anı göğsümün nuru, kalbimin baharı, hüznümün cilası, sıkıntı ve kederimin zehabı kılasın.

Allah’ım derdi de dermanı da veren sensin. Hastalıklarımız, üzüntülerimiz, kederlerimiz bizim şükrümüzü arttırır. Bizi Senden başkasına muhtaç eyleme. Bizi namerde muhtaç eyleme. Senden başka gidecek kapımız, el açacak başka kimsemiz yoktur.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark BahçeHavuz www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betwoon deneme bonusu veren siteler