Ürettiklerimiz ünitesi, üretim ünitesi özet

Ürettiklerimiz ünitesi, üretim ünitesi özet

indir

EKONOMİK FAALİYET: İnsanlar, yaşayabilmek için çeşitli işler yaparlar. Hayvanlardan ve topraktan yararlanırlar, ticaretle uğraşırlar veya çeşitli iş yerlerinde çalışırlar. Bunlara ekonomik faaliyet denir.

EKONOMİ: Bir ürünün, üretimden tüketicinin kullanılmasına kadar olan ilişkiler bütününe ekonomi denir.

Üretim nedir: Mal ve hizmetlerin sağlanması.

Dağıtım nedir: Mal ve hizmetlerin tüketiciye ulaşması.

Tüketim nedir: Mal ve hizmetlerin kullanılması.

Örnek: Hayvancılık yapan bir kişi, üreticidir. Hayvanlardan üretilen sütü fabrikaya taşıyan veya paketleyip marketlere dağıtan kişi dağıtıcıdır.

Sütü kullanan kişilerde tüketicidir.

EKONOMİK FAALİYETLER

1- Sanayi                     2- Hayvancılık

3- Tarım                     4- Arıcılık

5- Ormancılık             6- Madencilik

7- Turizm                   8- Ticaret

9- Hizmet Sektörü (bankacılık, eğitim, sağlık ticaret vb.)

İhracat(Dış Satım) nedir: Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satmasıdır.

İthalat(Dış Alım) nedir:Başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma işidir.

BÖLGELER

Ege Bölgesi özellikleri:

 • – Akdeniz iklimi görüldüğü için ılıman bir iklime sahiptir.
 • – Dağlar denize dik uzandığı için iklimin etkisi iç kesimlere kadar uzanır.
 • – Kıyıları çok girintili çıkıntılıdır.
 • – Ülkenin en gelişmiş  dış ticaret limanı İzmir’dedir.
 • – Ayrıca en fazla Linyit (kalitesiz kömür) en fazla bu bölgemizden çıkartılır.
 • – En fazla arıcılık bu bölgemizde yapılır.
 • – Turizm ve Sanayi bakımından Marmara’dan sonra gelir.
 • – İzmir, Çeşme, Alaçatı, Kuşadası, Bodrum, Fethiye önemli turistik merkezleridir.

– Ege bölgesinde yetiştirilen tarım ürünleri: Zeytin, Üzüm, Haşhaş, Tütün, İncir (ZÜHTİ)

Akdeniz Bölgesi özellikleri:

 • – Ülkemizin güneyinde yer αlαn bölgede iklim elverişlidir. Kışlαrı en sıcαk bölgemizdir.
 • – Αntαlyα bölümünde turizm, Αdαnα bölümünde tαrım ve sαnαyi gelişmiştir.
 • – Bölgede kışlαr ılık geçtiği için serαcılık gelişmiştir. ( Ülkemizde serαcılığın en fαzlα yαpıldığı bölgedir.)
 • – Muz sαdece bu bölgede yetiştirilir.
 • – Yıldα birden fαzlα ürün αlınαbilir.
 • – Αkdeniz bölgesinde kıl keçisi yαygındır.
 • – Ispαrtα gül üretiminde öncüdür.
 • – Αkdeniz bölgede kıyıyα pαrαlel uzαnαn Toros Dαğlαrı vαrdır.
 • – Αntαlyα, Αlαnyα,  Kemer sαhil turizmi αçısındαn önemlidir. Hαtαy’dα Mozαik Müzesi, Mersinde Cennet ve Cehennem Mαğαrαlαrı,   Αntαlyα’dα Kαrαin Mαğαrαsı, Mαnαvgαt Şelαlesi önemli turistik merkezlerdendir.

– Akdeniz bölgesinde yetiştirilen tarım ürünleri: Muz, Turinçgil, Mısır, Sebzecilik, Sera ürünleridir.

Karadeniz Bölgesi özellikleri:

 • – Ülkemizin kuzeyinde yer alan Karadeniz Bölgesinde, dağlar kıyıya paralel uzanmaktadır.
 • – Hemen kıyı şeridinden başlayan dağlar, iç kesim ile kıyı kesim arasında ulaşımı zorlaştırmıştır.
 • – Karadeniz Bölgesi, her mevsim yağış aldığından bol yağış isteyen ürünler yetiştirilir. Doğal bitki örtüsü ormandır.
 • – Ormanların çokluğu, ağaçla ilgili ekonomik faaliyetlerin gelişmesini sağlamıştır. ( Kağıt, kereste, mobilya sanayi.)
 • Balıkçılık en fazla bu bölgemizde yapılır.
 • – Çay sadece bu bölgemizde yetiştirilir. ( Rize ve çevresi)
 • – Zonguldak’ta taş kömürü çıkartılır.
 • – Kastamonu- Küre’de ve Artvin-Murgul’da bakır çıkartılır.

– Karadeniz bölgesinde yetiştirilen tarım ürünleri: Çay, Fındık, Mısır, Keten, Kenevir

Marmara Bölgesi özellikleri:

 • – Türkiye’deki üç iklim tipinin de görüldüğü Marmara Bölgesi ekonomik faaliyetler bakımından çeşitlilik gösterir.
 • – Marmara Bölgesi konumu itibari ile ulaşım bakımından bir köprü özelliği görmektedir. Bu yüzden ticaret çok gelişmiştir.
 • – Coğrafi bölgelerimiz içerisinde yükseltisi en az olan bölgemizdir.
 • – En çok göç alan ve nüfusu en fazla olan bölgemizdir.
 • – Turizm geliri en fazla olan bölgemizdir.
 • – Bölgenin en önemli madeni Bor madenidir.
 • – İpekböcekçiliği en fazla bu bölgede yapılır. ( Bursa ve çevresi)
 • – Kümes hayvancılığı en fazla bu gölgede yapılır. ( Nüfusu çok olan bölgenin et ihtiyacını karşılamak için)
 • -Ülkemizin en büyük sanayi bölgesi İstanbul-Adapazarı arasında bulunmaktadır.
 • – Ulaşımın ve ham madde temininin kolay olması ve pazarlama kolaylığı gibi sebeplerle sanayisi çok gelişmiştir.

– Marmara bölgesinde yetiştirilen tarım ürünleri: Ayçiçeği, Pirinç (çeltik), Sofralık Zeytin

İç Anadolu Bölgesi özellikleri:

 • – Ülkemizin ortasında yer alır.
 • – Karasal İklim görülür. Doğal bitki örtüsü Bozkırdır.(Step)
 • – Ülkemizde tahılın en çok yetiştirildiği bölge olmasından dolayı “Tahıl Ambarı” olarak adlandırılır.
 • – Bölgede küçükbaş hayvancılık gelişmiştir. Özellikle Ankara Keçişi (Tiftik) ile meşhurdur.
 • – Ürgüp-Göreme (Peribacaları- Kapadokya) turistik bölgesidir.

– İç Anadolu bölgesinde yetiştirilen tarım ürünleri: Buğday, Arpa, Yulaf, Şeker Pancarı, Elma, Nohut, Fasulye, Patatestir.

Tahıl: Buğday, arpa ve yulafın genel adına denir.

 

Doğu Anadolu Bölgesi özellikleri:

– Ülkemizin doğusunda yer alan bölge, yüksek ve engebelidir.

 • – Yükseltisi çok olduğu için sert karasal iklim görülür.
 • – Bölgede ulaşım zordur.
 • – Yer şekilleri ve iklimin olumsuz etkisinden dolayı tarım gelişmemiştir.
 • – Büyük baş hayvancılık en fazla bu bölgede yapılır. (Erzurum-Kars) Bu sayede Et kombineleri kurulmuştur.
 • – Maden çeşidi bakımından ülkemizin en zengin bölgesidir.
 • – Sanayi bakımından en geri kalmış bölgemizdir.
 • – Hidroelektrik ( Barajlardan elektrik üretme) potansiyeli en çok olan bölgedir.
 • – Turistik yerleri İshak Paşa Sarayı ve Palandöken (Erzurum’da) kayak merkezidir.
 • Yurdumuzda tarım ürünlerinin en geç olgunlaştığı bölgedir. Sıcaklık çok düşük olduğu için sebze üretimine en az elverişli bölgemizdir.

– Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirilen tarım ürünleri: Arpa, Şeker pancarı, Kayısı ( Malatya)

Güney Doğu Anadolu Bölgesi özellikleri:

 • – Ülkemizin en küçük bölgesidir.
 • – Bölge genellikle düzlüklerden oluşur.
 • – Yazların en sıcak geçtiği bölgedir.
 • – Nemrut Heykelleri (Adıyaman), Balıklı Göl (Şanlıurfa) önemli turistik merkezlerdendir.
 • – Ülkemizde sadece bu bölgeden Petrol çıkarılmaktadır. Batman, Raman, Garzan

Gap nedir: (Güneydoğu Anadolu Projesi): Yazları çok sıcak geçtiği için sulama sorunu vardı. Bu sorunu çözmek için Gap projesi uygulandı.  Ve tarım ürünleri çeşidi ve miktarı arttı.

– Güney Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirilen tarım ürünleri: Pamuk, Karpuz (Diyarbakır), Antep Fıstığı, Kırmızı Mercimek

Girişimci nedir: Toplumun gereksinim duyduğu, Ürünleri üreterek, Hizmetleri sunarak, Ticaret yaparak, maddi-manevi kazanç sağlamayı hedefleyen ve bu doğrultuda kendi işini kurmak için harekete geçen kişiye denir.

Girişimci İnsanın Özellikleri nelerdir;

 1. Gözlemci
 2. Cesur
 3. Dürüst
 4. Atılımcı
 5. Hayal Gücü gelişmiş
 6. Yeniliğe açık
 7. Azimli
 8. Kararlı

Girişimciler sayesinde ülkede;

1- İşsizlik azalır.

2-Yeni iş alanları ortaya çıkar.

3- Ekonomi canlanır.

4- Üretim artar.

-Devlet girişimcileri destekler.

Ekonomiye Doğrudan Katılım

İnsanlar bir işte çalışırken üretime ve ekonomiye doğrudan katkıda bulunmuş olmaktadır.

Çiftçi meyve sebze üreterek, fabrikadaki işçi bir mal üreterek, otobüs şoförü de hizmet üreterek ekonomiye direk katkıda bulunurlar.

Ekonomiye Dolaylı Katılım

Proje Üreterek: Bir üretimin gerçekleşmesi için önce iyi bir proje gerekmektedir.

Tasarruf Yaparak: Evde ve okulda gereksiz yanan elektriği vb. kapatarak tasarruf etmiş ve ekonomiye katkı sağlamış oluruz.

Geri Dönüşüm Yapmak: Cam, pil, kağıt gibi geri dönüşümü olan ürünleri uygun şekilde kutularda biriktirerek, onları tekrar kazanarak ta ekonomiye katlı sağlamış oluruz.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler