Türkiye Selçuklu Devleti dönemi’nde Anadolu’nun yurt edinilmesinde Anadolu insanını sevgi, birlik ve kardeşlik duyguları etrafında toplayan sufi ve düşünürleri araştırınız? Araştırma sonucunu sınıfta paylaşınız.

Türkiye Selçuklu Devleti dönemi’nde Anadolu’nun yurt edinilmesinde Anadolu insanını sevgi, birlik ve kardeşlik duyguları etrafında toplayan sufi ve düşünürleri araştırınız? Araştırma sonucunu sınıfta paylaşınız.

Cevap:

Ahi Evran:  Ahmet Yesevi’nin talebelerinin sohbetlerinde bulunmuştur. Hacı Bektaş veli ve Mevlana ile aynı dönemde yaşamıştır. Ahi Evran’ın adı kayıtlara Nasir üd-din EbüI-Hakäyik Mahmud El Hoy olarak geçmiştir. Denizli, Konya ve Kayseri gibi şehirleri gezerek Ahilik teşkilatının kurulması ve yayılmasında önemli rol oynamıştır. Asıl mesleği debbağlıktır. Osmanlı Devleti zamanında Ahi Evran’ın esnafın piri olarak kazandığı ün Anadolu, Rumeli, balkanlar ve Kırım’a kadar yayılmıştır.

Mevlana Celaleddini Rumi : Mevleviyye tarikatının kurucusudur. Seyyid Burhaneddin’in manevi terbiyesi altına girmiştir. Halep’te Şemsi Tebrizi ile tanışır ve ondan dersler aldığı söylenir. Mevlana İslam’ı çeşitli şekillerde yorumlamıştır. Ünlü eseri Mesnevi farklı dillere çevrilmiştir. Konya’da türbesi bulunur.

Yunus Emre : Tasavvuf şiirinin önemli temsilcilerindendir. Türkçeyi çok iyi kullanmış, öz Türkçe eserler vermiştir. Yunus Emre’nin “Risalettü’n- Nushiyye” ve “Divan” eserleri ünlüdür.

Hacı Bektaşı Veli: Bektaşi tarikatının piridir. Bektaşilik anlayışı, Anadolu’nun yanı sıra Balkanlar, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna, Kosova, Makedonya, Gül Baba türbesinin bulunduğu Macaristan’ın Budapeşte şehrinden Azerbaycan’a kadar bir çok yerde kabul görmüş ve benimsenmiştir.

Sosyal bilgiler 6 ders kitabı meb yayınları sayfa 94 cevapları, 6 Sosyal ders kitabı meb yayınları sayfa 94 cevapları, Sosyal 6 meb yayınları sayfa 94 cevap, 6 Sosyal sayfa 94 cevapları

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir