Türkiye Büyük Millet Meclisi neler yapabilir?

Madde 49 — Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

Anayasamızın 49. Maddesini okudunuz. Bu maddede yazılanları da dikkate alarak ülkemizde Herkesin çalışma hakkından yararlanabilmesi için aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara ne gibi görevler düştüğünü sayfadaki noktalı yerlere yazınız.

Sosyal bilgiler 7. Sınıf çalışma kitabı cevapları tuna yayıncılık sayfa 34

 Türkiye Büyük Millet Meclisi neler yapabilir?

TBMM yasama organıdır. Yani kanun çıkarır. TBMM herkesin çalışma hakkından yararlanabilmesi için uygun kanunlar çıkarabilir.

Bakanlar Kurulu neler yapabilir?

Bakanlar kurulu herkesin iş sahibi olabilmesi için yeni iş alanlarının oluşması için gerekli çalışmaları yapar. İşverenleri teşvik edecek çalışmalar yaparlar.

İşverenler neler yapabilir?

İşverenler daha fazla işçi çalıştırabilmek için yeni fabrikalar kurabilir. Bunun için girişimde bulunabilir.

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir