Tasarım İlkeleri Nelerdir?

Tasarım İlkeleri Nelerdir? , temel tasarım, 7.sınıf teknoloji ve tasarım, temel tasarım öğreniyorum, teknoloji ve tasarım öğreniyorum, tasarım ilkeleri hakkında bilgi,

Görsel estetik ve görsel bütünlüğe erişilmesinde, sanat elemanlarının düzenlenmesi ve bütünleştirilmesine kılavuzluk eden kavramlar tasarım ilkeleri olarak isimlendirilmektedir. Bir sanat eserlerinde tasarım ilkeleri bir uyum içinde bir arda yer almaktadır.

Tasarım ilkeleri: Denge, vurgu, ahenk, zıtlık, ritim, oran-orantı

Denge :

Bir tasarımda elemanlar arasında denge oluşturulamazsa kullanılan elemanlar boşlukta kalır. Ancak denge adından yola çıkılarak sadece eşitlik olarak algılanırsa yanılgıya düşülmüş olunur. Bu ilke sanat elemanlarının ağırlığını kompozisyon içinde dağıtarak görsel olarak birbirleri üzerine devrilecekmiş hissini ortadan kaldırır. Aynı ya da farklı unsurlar arasındaki uyumu oluşturan denge bu uyumu büyük-küçük ilişkisi renk, çizgi, leke, doku vb. kullanarak sağlar. Denge simetrik, asimetrik ve merkezi  denge olarak üçe ayrılabilir.

Vurgu :

Tasarımda farklılık yaratmak amacıyla çeşitli parçaların önem derecelerine göre öne çıkarılmasıdır.  Bazı özellikler vurgulanırken bazı özellikler daha pasif konuma getirilir ki bu sayede dikkat vurgulanan noktaya yönlenir.  İzolasyon: Bir bölümün diğerlerinden ayrılmasıdır. Yerleşim: En çok merkez konum kullanılır fakat başka bir konum çevreye bağlı olarak baskın olabilir. Yön: Odağı çeken harekettir. Ölçek: Alışılmadık ölçü ve oranların kullanılmasıdır. Karakter: Genel görünümden çarpıcı, belirgin bir fark zıtlık yaratılmasıdır.

Ahenk/Uyum:

Ahenk, uyum bir tasarım ürününde veya sanat eserinde kullanılan sanat elemanlarının birbirlerine zıt düşmeden sınırlı bir şekilde bağ kurmasıdır. Diğer bir ifadeyle tekrarlanan renkler, benzer dokular gibi bir kompozisyonun farklı bölümler arasındaki uyumu sağlayan ilişkiler bütünüdür. Her bir eleman önemli bir görevi üstlenerek görsel bütünlüğü oluşturmaktadır.

Değişiklik/Zıtlık :

Aynı alanda farklı özelliklere sahip elemanların kullanılması ile oluşturulan karşıtlık, benzeşmezliktir. Tasarımlarda zıtlıkların kullanılması ile uyum yaratılabilir. Zıtlıkların etkin olarak yerinde kullanılması vurguyu arttıracak dengeyi sağlayacaktır. Örneğin renk zıtlığının vurgulanacağı bir tasarımda egemen renk belirlendikten sonra bu egemen renkten daha az oranda bu rengin kontrastı kullanılabilir.

Ritim:

Ritim tekrarların farklı yönlere farklı aralıklara yönlendirilirken bazen düzenli bazen de düzensiz tekrarlanan vurguların sonuçlarından doğan bir süreklilik, akış veya hareket duygusudur.

Oran-Orantı: 

Oran, bir bütünün parçalarının, bütün ile olan ölçü ilişkisi olarak tanımlanırken bir başka tanımda iki ya da daha fazla birbirine benzeyen biçimlerin büyüklüklerinin matematiksel benzerliği olarak ifade edilmektedir.

Kaynak: Teknoloji ve Tasarım Öğretmen Kılavuzu

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark BahçeHavuz www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betwoon deneme bonusu veren siteler