Tarihte İlkler

TARİHTE İLKLER

1- Ateş ilk defa taş devrinde bulundu.

2- İlk resim ve heykel yontma taş devrinde yapılmaya başlanmıştır.

3- Yerleşik hayata ilk defa cilalı taş devrinde geçtiler.

4- İnsanlar hayvanları evcilleştirmeyi ilk defa cilalı taş devrinde öğrendiler.

5- İnsanlar ilk defa balıkçılığa cilalı taş devrinde başladılar.

6- İlk krallık ve beylik maden devrinde kurulmuştur.

7- İlk bulunan maden bakırdır.

8- İlk kez yazı demir devrinde kullanılmıştır.

9- Tarihte ilk defa aile hukuku Hititlerde görülmüştür.

10- Anadolu’da ilk tarih yazıcılığını Hititler yapmıştır.

11- Anadolu’da kurulan ilk uygarlık Hititlerdir.

12- Anadolu’daki ilk siyasi birlik Hititlerdir.

13- Tarihte ilk defa yönetimle ilgili meclisi Hititler kurmuştur.(Pankuş Meclisi)

14- İlk sosyal örgütlenme maden devrinde Mezopotamya’daki Sümerler tarafından gerçekleştirirdi.

15- Tarihte ilk defa Güneş Saatini Sümerler kullanmıştır.

16- Mezopotamya’daki ilk medeniyet Sümerler tarafından kuruldu.

17- Tarihte ilk kez yazıyı (Çivi Yazısı) bulan Sümerlerdir.

18- İlk yazılı kanunlar Sümerlere aittir (Urgakina kanunları)

19- İlk ordu Sümer ve Akadlar tarafından kuruldu.

20- Tarihte ilk olarak Asya ile Avrupa arasındaki kültürel etkileşimi meydana getiren olay İskender’in Asya seferine çıkmasıdır.

21- İlk kez doğu-batı ticaretinin gelişmesine Lidyalılar neden olmuştur.

22- İlk madeni parayı bulan ve kullanan Lidyalılardır.( m.ö. 700)

23- İlk anayasayı Babiller yazmıştır.

24- İlk kanun kitabını Babiller yazmıştır.

25- Tarihte ilk defa Güneş yılına dayalı takvimi mısırlar bulmuş ve gün, yıl ve mevsim olarak ayırmışlardır.

26- Tarihte ilk yazılı antlaşma Kadeş antlaşmasıdır.(Hitit-Mısır arasında M.Ö. 1280’de)

27- İlk hiyeroglif (resim) yazısını Mısırlar bulmuştur.

28- İlk defa tıp ve mumyacılığı Mısırlar geliştirmiştir.

29- Sulama kanalları ve sulama işi ilk kez maden devrinde Mısırda kullanmaya başlanmıştır.

30- Tarım ile ilk defa Mısırlar uğraşmışlardır.

31- Tarihte ilk defa ticaret kolonileri İyonlar kurmuştur.

32- İlk modern tarih yunan medeniyetinde Heredot tarafından yazıldı.

33- İlk posta örgütünü Persler kurmuştur.

34- Tarihte ilk alfabeyi bulanlar Fenikelilerdir.

35- Tarihte ilk denizciler Fenikelilerdir.

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir