TARİHTE İLKLER

1- Ateş ilk defa taş devrinde bulundu.

2- İlk resim ve heykel yontma taş devrinde yapılmaya başlanmıştır.

3- Yerleşik hayata ilk defa cilalı taş devrinde geçtiler.

4- İnsanlar hayvanları evcilleştirmeyi ilk defa cilalı taş devrinde öğrendiler.

5- İnsanlar ilk defa balıkçılığa cilalı taş devrinde başladılar.

6- İlk krallık ve beylik maden devrinde kurulmuştur.

7- İlk bulunan maden bakırdır.

8- İlk kez yazı demir devrinde kullanılmıştır.

9- Tarihte ilk defa aile hukuku Hititlerde görülmüştür.

10- Anadolu’da ilk tarih yazıcılığını Hititler yapmıştır.

11- Anadolu’da kurulan ilk uygarlık Hititlerdir.

12- Anadolu’daki ilk siyasi birlik Hititlerdir.

13- Tarihte ilk defa yönetimle ilgili meclisi Hititler kurmuştur.(Pankuş Meclisi)

14- İlk sosyal örgütlenme maden devrinde Mezopotamya’daki Sümerler tarafından gerçekleştirirdi.

15- Tarihte ilk defa Güneş Saatini Sümerler kullanmıştır.

16- Mezopotamya’daki ilk medeniyet Sümerler tarafından kuruldu.

17- Tarihte ilk kez yazıyı (Çivi Yazısı) bulan Sümerlerdir.

18- İlk yazılı kanunlar Sümerlere aittir (Urgakina kanunları)

19- İlk ordu Sümer ve Akadlar tarafından kuruldu.

20- Tarihte ilk olarak Asya ile Avrupa arasındaki kültürel etkileşimi meydana getiren olay İskender’in Asya seferine çıkmasıdır.

21- İlk kez doğu-batı ticaretinin gelişmesine Lidyalılar neden olmuştur.

22- İlk madeni parayı bulan ve kullanan Lidyalılardır.( m.ö. 700)

23- İlk anayasayı Babiller yazmıştır.

24- İlk kanun kitabını Babiller yazmıştır.

25- Tarihte ilk defa Güneş yılına dayalı takvimi mısırlar bulmuş ve gün, yıl ve mevsim olarak ayırmışlardır.

26- Tarihte ilk yazılı antlaşma Kadeş antlaşmasıdır.(Hitit-Mısır arasında M.Ö. 1280’de)

27- İlk hiyeroglif (resim) yazısını Mısırlar bulmuştur.

28- İlk defa tıp ve mumyacılığı Mısırlar geliştirmiştir.

29- Sulama kanalları ve sulama işi ilk kez maden devrinde Mısırda kullanmaya başlanmıştır.

30- Tarım ile ilk defa Mısırlar uğraşmışlardır.

31- Tarihte ilk defa ticaret kolonileri İyonlar kurmuştur.

32- İlk modern tarih yunan medeniyetinde Heredot tarafından yazıldı.

33- İlk posta örgütünü Persler kurmuştur.

34- Tarihte ilk alfabeyi bulanlar Fenikelilerdir.

35- Tarihte ilk denizciler Fenikelilerdir.

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

okey oyna www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusal.net