Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye taahhütnamesi kiracıların tahliyesine yönelik olarak kiraya verenin talep edebileceği bir sözleşmedir. Bu tür belgeler hazırlanırken yazılı olarak oluşturulması şekil şartına uyulması için gereklidir. 

Kiraya veren ve kiralayan kira sözleşmesi kapsamında karşılıklı irade beyanı yaparak taşınmazın kiralanması konusunda anlaşabilir. Kiracılar açısından kira sözleşmelerinin belirli süreli olması durumunda sözleşme sonunda kendiliğinden devretmesi söz konusu olur. Kiraya veren kira sözleşmesi bitse dahi haklı bir nedeni yoksa sözleşmeyi sonlandıramazken kiracı isterse sözleşmeyi sonlandırma hakkına sahiptir.

Kiraya veren 10 yıllık uzama süresini beklediğinde ve sözleşmenin bitmesine 3 ay kala tahliye ihtarnamesi çekerse bu durumda kira sözleşmesi sonlandırılabilir. Kiracı taşınmazı tahliye etmediğinde ise kiraya veren tahliye davası açabilir.

Türk Borçlar Kanunu kiracıdan yana bir taraf sergilerken kiraya verenin de mağdur edilmemesi açısından haklarını kullanabilmesi için hukuki bir zemin yaratmak ister. Bu durumda da tahliye taahhütnamesi hazırlanabilir.

Tahliye taahhütnamesi olarak adlandırılan sözleşmeler kiracının haklarında daralma yaratırken kiraya verenin bazı haklarını kullanması için hukuki dayanak oluşturur. Bu nedenle de hazırlanırken yasalarda belirlenen şekil şartına uygun olarak oluşturulması gerekir. 

Belirlenen koşulları taşımayan taahhütnamelerin yasal bir değeri olmayacağı için taraflar arasında uyuşmazlık yaşanması durumunda hukuk yoluna başvurulursa hak iddia edilemez.

Tahliye Taahhütnamesinin Hazırlanması 2022

Tahliye taahhütnamesi hazırlanacağı zaman kanunda yer alan koşullara uygun olması gerekir. Bu belgelerde karşılıklı irade beyanının olması zorunludur. Ayrıca kiracı baskı altında kalmadan imzalamış olmalıdır. Zorla imzalatılmış bir sözleşme de geçersiz olur. İrade sakatlığı ise geçersiz kabul edilmesinde etkendir. 

  • Taahhütnamenin hazırlanırken yazılı olması zorunludur.
  • Taraflar karşılıklı olarak hür iradeleri ile imzalamalıdır.
  • Tahliye taahhütnamesi hazırlanacağı zaman kiracının bizzat kendisi imzalamış olmalıdır. Başka birinin imzalamış olması belgeyi hukuken geçersiz kılar. Kiracı yerine yasal olarak görevlendirilen vekili de imzalayabilir.
  • Tahliye taahhütnamesi üzerinde yer alan bilgilerin tam olması gerekir. Özellikle tarih bilgisi yazılırken tahliye tarihinin esik yazılmamış olmasına dikkat edilmelidir. Aksi durumda mahkeme bu tür bir belgeyi geçersiz kabul eder. 
  • Yazılı olarak hazırlanacak taahhütname noterde ya da kişiler arasında bir kâğıda yazılarak da oluşturulabilir. Noterde yazılan bu tür belgelerin hukuki bir uyuşmazlık yaşanması durumunda dava sürecini kısaltacağı görülür. Bunun nedeni ise noterde hazırlanmış olması nedeni ile inceleme sürecinin kısa olması ve ispat kolaylığı sağlamasıdır.
  • Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesi imzalandığında veya sözleşme imzalanmadan önce hazırlanmamalıdır. Taşınmaz teslim edildikten sonra imzalanması gereken taahhütname yasal değerini bu şekilde kazanır.

Tahliye taahhütnamesi aracılığı ile kiraya veren kiracıyı sözleşmede yer alan tarihte tahliye edebilir. Buna uymayan kiracı açısından ise ceza uygulaması söz konusu olur. Kiracı taahhütnamede yer alan beyanına uymadığında bu sefer kiraya veren hukuki haklarını kullanabilecektir.

Kiraya veren icra dairesi yolu ile icra takibi başlatabilir. Ayrıca kiraya verenin tercih edebileceği bir diğer yol ise kiracıya tahliye davası açmak olur. Bu tür belgeler tek başına kiracıyı tahliye etme konusunda yeterli olmaz. Belgenin yasalarla belirlenen şartlarda hazırlanmış olması gerekmektedir.

Tahliye Taahhütnamesi Ne İçindir?

Tahliye taahhütnamesi kiraya verenle kiracı arasında imzalanır. Kiraya verenin kiracısını tahliye etmek istediğinde kanunlar açısından sınırlı hakları bulunur. Türk Borçlar Kanunu kiracıdan yana taraf sergiler. Bununla birlikte kiraya verenin de hukuki haklarını kullanabilmesi için taahhütname aracılığı ile hareket etmesine de imkân tanır.

Kiracı ve kiraya veren karşılıklı irade beyanları doğrultusunda taahhütname imzalayabilir. Kiracının baskı altında kalmadan imzalaması gereken bu belge hür iradesi altında imzalanmış olmalıdır. Taahhütnamede oluşacak irade sakatlığı geçersiz olmasına yol açar. 

Tahliye taahhütnamesi ile kiraya veren kiracıyı belgede yer alan tarihte tahliye etme şansı yakalar. Bu sayede kanunlar açısından kiraya veren değerli bir hak elde eder. Kiracı da kendisi açısından önemli bir hakta daralma ile karşı karşıya kalır.

Tahliye Taahhütnamesine Örnekler

Tahliye taahhütnamesi imzalandığında kiraya veren bu belgede karşılıklı olarak beyan edilen tarihte kiracıyı tahliye edebilir. Kiracının beyan ettiği tarihte tahliyeye yanaşmaması durumunda ise bu defa kiraya veren hukuk yoluna başvurabilecektir. 

Bu tür belgeler kiraya verenin yasalara dayanmasına olanak tanırken kiracıya karşı icra dairesi yolu ile ya da tahliye davası açmak sureti ile hareket edebilir. Kiracı taahhütnamede yer alan süre dolduğunda taşınmazı tahliye etmek zorundadır.

Tahliye taahhütnamesi iptal edilmesi gerektiğinde karşılıklı irade beyanı ile sözlü veya yazılı olarak sonlandırılabilir. Sözlü iptallerde kanıtlama gerekli olduğunda maddi delil gösterilemez. Bunun yanında yazılı bir iptal işlemi gerçekleştirildiğinde ve taraflar arasında uyuşmazlık söz konusu olursa bu defa maddi delil olarak yazılı iptal belgesi sunulabilir.

Tahliye Taahhütnamesi Görevli Mahkeme

Kiracı taahhütname uyarınca kararlaştırılan tarihte taşınmazı boşaltmazsa kiraya veren tahliye davası açabilir. Kiracı açısından ise taahhütnamenin ispatına yönelik de dava açılabilmektedir. Bu durumda kiracı taahhütnamenin geçersiz olduğunu iddia edebilir.

Kiracının taahhütnamenin geçersiz olduğunu iddia etmesi durumunda mahkeme yoluna gidilir. Mahkeme tarafından istenecek maddi delillerin de davacı tarafından sunulması gerekecektir. İddia eden taraf iddiasını ispatla yükümlü tutulacaktır.

Tahliye taahhütnamesi görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise davacının ikametindeki yer mahkemesi olacaktır. Bu tür taahhütnameler imzalanırken birden fazla kiracının varlığı durumunda her kiracı ayrı ayrı imzalamalıdır. Aksi halde geçersiz kabul edilir.

Tahliye taahhütnamesi ile kiraya veren hukuki haklarını kullanarak kiracıyı sözleşmede yer alan tarihte taşınmazdan tahliye edebilir. Bunun için belgenin yasalara uygun hazırlanması zorunlu olur. Eksik ya da hatalı sözleşmeler hukuki açıdan geçersiz kabul edileceğinden hak kaybı yaşatabilir. Bundan dolayı da taahhütname hazırlanırken hukuki destek alınması tarafların menfaatlerinin korunabilmesi açısından önemlidir. 

Tahliye Taahhütnamesinin Sonuçları

Tahliye taahhütnamesi kiracı açısından haklarda azalmaya yol açarken kiraya verene de bazı hakları kullanabilme şansı yaratır. Taraflar arasında imzalanacak bu anlaşma ile karşılıklı irade beyanı yapılır. Sözleşmeye uymayan kiracı açısından ise cezai uygulamalar söz konusu olur. 

Bu tür taahhütnamelerin sonuçları alt kiracıları etkilemez. Alt kiracı olarak adlandırılan taraf asıl kiracının kiralayanın yazılı iznini almak sureti ile taşınmazı kiraya vermesi ile ortaya çıkar. Bu tür bir uygulama söz konusu ise tahliye taahhütnamesi alt kiracıları ilgilendirmez. Dolayısı ile tahliye davaları da alt kiracıların sorunu olmamaktadır.

Tahliye taahhütnamesi ile kiraya veren kira sözleşmelerine bağlı olarak sınırlı olan kiracısını tahliye etme hakkını kullanmak istediğinde yasal bir dayanak elde etmiş olur. Türk Borçlar Kanunu madde 352 ile düzenlenen tahliye taahhütnamesi kiracı ve kiraya veren arasında yazılı olarak hazırlanması gereken bir sözleşmedir. Yazılı olmayan sözleşmelerin yasalar önünde değeri yoktur.

Tahliye davaları söz konusu olduğunda hukuki danışmanlık alınması hak kayıplarının engellenebilmesi açısından önem taşır. Hukukun bilimsel bir disiplin olarak kendine özgü bir dilinin olması ve dava süreçlerinin uzun ve karmaşık yapısı avukatların varlığını gerekli kılar. Avukatlar aracılığı ile hak kayıpları engellenirken hukuken karşılaşılabilecek yanlışlıklar da önlenmiş olur. Bundan dolayı da hukuki temsilciler oldukça önemlidir. 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler