T Harfi İle Başlayan Bayan İsimleri

T Harfi İle Başlayan Bayan İsimleri

Bu sayfamızda T Harfi İle Başlayan Kadın İsimleri, T Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri, T Harfi İle Başlayan Bayan İsimler, teyle başlayan bayan isimleri, T Harfi İle Başlayan kız İsimleri, t İle Başlayan kız İsimleri, T İle Başlayan Bayan İsimleri, T Harfi İle Başlayan Modern Bayan İsimleri bulunmaktadır.

 • Tabiye isminin anlamı:   Yerli yerine koyup hazırlama, düzenleme
 • Taciser isminin anlamı:  Baştacı, en çok sevilen.                                     
 • Tacizer isminin anlamı:  Altın taç.
 • Taç isminin anlamı:  Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık.
 • Taçnur isminin anlamı:  1. Işıktan nurdan taç. 2. Ferahlatan güzellik.
 • Tadım isminin anlamı:  Tat aldığım, güzelim .
 • Taflan isminin anlamı:  Gülgillerden, kışın yapraklarını dökmeyen, çiçekleri salkım durumunda ve beyaz olan, süs bitkisi olarak bahçelerde yetiştirilen küçük bir ağaç.
 • Tahire isminin anlamı:  Temiz.                                                                      
 • Tahiyye isminin anlamı:  “Allah ömür versin” demek. Selam verme, hayır dua etmek. 2. Mülk, malikiyyet.
 • Tahsine isminin anlamı:  1.Beğenip alkışlama. 2. Güzelleştirme, süsleme, bezeme
 • Tahsire isminin anlamı:  Hasret bırakılma, özletme.
 • Tahsine isminin anlamı:  Beğenme, güzelleştirme.
  Taibe isminin anlamı:  Tövbe eden, pişmanlık duyan.
 • Taibe isminin anlamı:  Tövbe eden, pişmanlık duyan.
 • Talia isminin anlamı:  Doğma, doğuş.
 • Talibe isminin anlamı:  İsteyen, istekli, talepte bulunan.
 • Taliha isminin anlamı:  Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan doğaüstü güç, şans, felek.                                                                                                                      
 • Talya isminin anlamı:  1. Doğanın uyanışı, baharın müjdesi. 2. Mitolojide deniz tanrıçası (Antalya’ya adını veren tanrıça)
 • Tamara isminin anlamı:  Van gölü efsanesinde adı geçen kız.
 • Tamay isminin anlamı:  Dolunay, ayın ondördü.
 • Tamgül isminin anlamı:  Gül gibi güzel olan.
 • Tandan isminin anlamı:  Tan güzelliğinden olan.
 • Tanegül isminin anlamı:  Gül tanesi, tek gül.
 • Tangül isminin anlamı:  Şafak rengi gül.
 • Tangüz isminin anlamı:  Güz mevsiminde tan vakti.
 • Tannur isminin anlamı:  Tan vakti ışığı.
 • Tanseli isminin anlamı:  Şafak vakti gelen, sel.
 • Tanyeli isminin anlamı:  Tan vakti esen rüzgar.
 • Tanyeri isminin anlamı:  Şafak vakti, gün açan yer.
 • Tanzer isminin anlamı:  Sarı altın rengindeki tan.
 • Tarçın isminin anlamı:  Kabuğu bahar olarak kullanılan bir bitki.
 • Tasvir isminin anlamı:  Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma.
 • Tatlı isminin anlamı:  1.Şeker tadında olan. 2. İnsanı çeken, göze kulağa hoş gelen.
 • Tavge isminin anlamı:  Şelale, çağlayan.
 • Tavık isminin anlamı:  Güneşli havada yağan yağmur.
 • Taya isminin anlamı:  Dadı.
 • Tayyibe isminin anlamı:  1. İyi davranış. 2. Yatıştırıcı hoşa giden söz.
 • Taybe isminin anlamı:  Medine-i Münevvere (kız-erkek)
 • Taze isminin anlamı:  1.Dinç, yıpranmamış, yorulmamış. 2. Yeni, son, zamanı geçmemiş. 3. Genç kadın.
 • Tazegül isminin anlamı:  Yeni kopartılmış gül.
 • Tebessüm isminin anlamı:  Gülümseme.
 • Tekane isminin anlamı:  Biricik, tek.
 • Tekgül isminin anlamı:  Eşsiz güzellikte olan.
 • Teknur isminin anlamı:  Eşsiz bir ışık saçan.
 • Teksin isminin anlamı:  Eşsizsin, bir tanesin.
 • Telvin isminin anlamı:  Renk verme, renklendirme, boyama.
 • Temayül isminin anlamı:  Bir yanı tutma, o tarafa eğilim gösterme.
 • Temenni isminin anlamı:  Dileme, dilek.
 • Temime isminin anlamı:  Nazarlık, nazar boncuğu.
 • Tenay isminin anlamı:  Ay tenli, teni ay gibi parıldayan, ışıldayan.
 • Tendü isminin anlamı:  Yiğit, cesur.
 • Tenigül isminin anlamı:  Güzel tenli olan.
 • Tennaz isminin anlamı:  Nazlı, teni güzel olan.
 • Tennur isminin anlamı:  Nur gibi tenli, aydınlık güzel.
 • Tennure isminin anlamı:  Mevlevi dervişlerinin sema ayını sırasında giydikleri kendine özgü geniş etekleri olan giysi.
 • Tenperver isminin anlamı:  Yeyip içmeyi, keyfini rahatını düşünen.
 • Teren isminin anlamı:  Nesteren gülü.
 • Terlan isminin anlamı:  Dişi şahin.
 • Teşekkür isminin anlamı:  Yapılan bir iyiliğe karşı duyulan kıvanç ve gönül borcunu anlatma.
 • Teşrife isminin anlamı:  1. Onurlandırma, şereflendirme. 2. Gelmesiyle bir yeri onurlandırma.
 • Tevfika isminin anlamı: 1. Uydurma, uygun duruma getirme. 2. Uzlaştırma, barıştırma. 3. Tanrı’nın yardımına kavuşma.
 • Tevger isminin anlamı:  Töre, adet, gelenek.
 • Tevhide isminin anlamı:  1.Birleştirme. 2. Allah’ın tek olduğuna inanmak. 3. Allah’ın birliği inancını işleyen manzume.
 • Tevrat isminin anlamı:  Hz. Musa’ya bildirilen Tanrı buyruklarını kapsayan, İbranilerin din kitabı.
 • Tezay isminin anlamı:  Çabuk ol.
 • Tezgül isminin anlamı:  Güzelliğiyle çabuk serpilen.
 • Teznur isminin anlamı:  İçi içine sığmayan.
 • Tezsal isminin anlamı:  Aceleciliğiyle tanınan.
 • Tijen isminin anlamı:  Taç, taçlar.
 • Tilbe isminin anlamı:  Derviş, gezgin,
 • Tiraje isminin anlamı:  1.Gök kuşağı. 2. Koni biçiminde tepe.
 • Tomurcuk isminin anlamı:  1.Bir bitkinin üzerinde bulunan ve ileride sap, çiçek veya yaprak verecek olan filiz. 2. Özellikle çiçeği verecek olan gonca.
 • Tomris isminin anlamı:  1. Tarihte, Pers kralı II. Keyhüsrev’le savaşmış olan Massagetlerin ünlü kraliçesi. 2. Demir.  (kız-erkek)
 • Topay isminin anlamı:  Dolunay, ayın ondördü.
 • Topaz isminin anlamı:  Kahverengi, veya soluk sarı renkte değerli süs taşı
 • Tuba isminin anlamı:  Cennette bulunduğuna inanılan, kökü yukarıda, dalları aşağıda bulunan büyük ağaç. 2. Güzellik, iyilik, rahat.
 • Tuğba isminin anlamı:  Cennette bulunduğuna inanılan, kökü yukarıda, dalları aşağıda bulunan büyük ağaç. 2. Güzellik, iyilik, rahat.  Tuğçe isminin anlamı:  Küçük tuğ.
 • Tuhfe isminin anlamı:  Armağan, hediye. 2.Yeni çıkma, hoşa giden güzel şey.
 • Tula isminin anlamı:  Çok uzun, uzun boylu.
 • Tulen isminin anlamı:  Boyca, boyunca uzun.
 • Tuluğ isminin anlamı:  Doğma, doğuş ile ilgili.
 • Tulu isminin anlamı:  Doğuş, doğma (Güneş için) anlamında.
 • Turçin isminin anlamı:  Sevinç kaynağı olan kız.
 • Tülay isminin anlamı:  Ayın ince ışığı.
 • Tülcan isminin anlamı:  İnce yürekli, nazenin.
 • Tülen isminin anlamı:  İlk defa çocuk sahibi olan kadın.
 • Tülin isminin anlamı:  Ayın çevresinde görülen ışık halkası, ayna.
 • Tülinay isminin anlamı:  Ayın “Tülin” hali.
 • Tün isminin anlamı:  Gece.
 • Tünay isminin anlamı:  Gece ve ay.
 • Tünaydın isminin anlamı:  Akşam üzerleri söylenen bir selamla sözü.
 • Türkan isminin anlamı:  1. Kraliçe. 2. Güzel kız.
 • Türkü isminin anlamı:  Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume.
 • Tutku isminin anlamı:  Güçlü istek ve coşku                                            
 • Tutkun isminin anlamı:  1. Bir şey ya da birine düşkün bağlı. 2. Bol, verimli. 3. Esir, tutsak.
 • Tüvana isminin anlamı:  (Tuvana isminin anlamı: ) Güçlü
Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir