Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Berkay Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları sayfa 35

Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Berkay Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları sayfa 35

Berkay Yayıncılık 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Cevapları sayfa 35

  1. Sınıf Berkay Yayıncılık Öğrenci Çalışma Kitabı Atatürkçülük El Kitabı

Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Berkay Yayınları 2. Ünite  Adım Adım Türkiye Sayfa 35 Atatürkçülük El Kitabı Etkinlik Soruları ve Cevapları

Atatürkçülük El Kitabı

Atatürk ilkeleri; cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılapçılık olmak üzere altı ilkeden oluşur. Aşağıdaki kutularda bu ilkelerin açıklamaları verilmiştir. Bu açıklamaların Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgili olduğunu kutulardaki noktalı yerlere yazınız.

     (Cevap: Milliyetçilik)

Türk milletinin bir ferdi olmayı benimsemeyi, milleti oluşturan unsurlara değer vermeyi ifade eder. Bu ilkeyle insanlar mensup olduğu Türk milletine bağlılık duyar. Bu ilkeyi benimsemiş vatan­daşlar Türk milleti için fedakârca çalışır ve kendi milletiyle gurur duyar.

   ………………………………………………………………………………………………..

(Cevap : Devletçilik)

Ülkenin kalkınması, ilerlemesi ve gelişmiş ülkeler seviyesine çıkması için devletin ekonomide doğrudan faaliyetlerde bulunmasıdır. Türkiye’nin özel koşullarından doğmuş bu ilkeyle devlet ikti­sadi alanda daha fazla yer alır. Bunun yanında devlet özel teşebbüsü de destekler.

   ……………………………………………………………………………………………..

(Cevap: Laiklik)

Din ile devlet işlerinin ayrılması anlamına gelen bu ilkeyle kamusal hayatta din kuralları yerine hukuk kuralları esas alınır. Bu ilkeyle vatandaşların din ve vicdan hürriyetleri teminat altındadır. Dev­let, vatandaşların dinî inançlarını serbestçe yaşamaları için gerekli önlemleri alır.

   …………………………………………………………………………………………………

 (Cevap : İnkılapçılık)

Türkiye’nin ilerlemesini, gelişmesini esas alan bu ilke, diğer ilkeleri de içine alan genel bir ilke olarak kabul edilir. Ekonomide, sağlıkta, eğitimde, kültürde, sanatta, sporda yenilikleri benimseme­di ve yeniliklere açık olmayı ifade eder.

   …………………………………………………………………………………………………

 (Cevap : Halkçılık)

Türk milletine mensup bütün vatandaşları eşit gören, vatandaşlar arasında herhangi bir ayrım gözetmeyen ve bu anlayışa göre devlet yönetimini şekillendiren ilkedir. Bu ilkeye göre vatandaşlar kadın-erkek, köylü-kentli, işçi-memur-çiftçi gibi herhangi bir ayrıma tabi tutulamaz; herkes eşittir.

   ……………………………………………………………………………………………………

 (Cevap :Cumhuriyetçilik)

Halkın, yöneticilerini yine kendisinin seçmesidir. Bu ilkeyle millî egemenlik sağlanmış ve ege­menlik millete verilmiştir. Saltanatın kaldırılması, kadınlara seçme-seçilme hakkının tanınması bu ilke doğrultusunda yapılan inkılaplardır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark BahçeHavuz www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betwoon deneme bonusu veren siteler