Sömürge hâline getirilmiş olan ülkelerin liderlerinin Atatürk hakkında söyledikleri sözlerden örnekler

Batılı devletler tarafından sömürge hâline getirilmiş olan ülkelerin liderlerinin Atatürk hakkında söyledikleri sözlerden örnekler bularak bu sözleri sınıfınızda arkadaşlarınızla birlikte değerlendiriniz.

Cevap:

Hindistan’daki İngiliz sömürgeciliğine karşı mücadele eden Nehru;  “Kemal Atatürk veya bizim onu o zamanlar tanıdığımız adıyla Kemal Paşa, gençlik günlerinde, benim kahramanımdı. Biz o tarihlerde kendi bağımsızlık hareketimizle son derece meşguldük. Kemal Paşa’nın Türkiye’yi yabancı hâkimiyet ve nüfuzundan kurtarmak yolundaki faaliyeti ve mücadelesi ile ilgili haberleri hapishanede dahi büyük bir alaka ve heyecanla takip etmekte idik. Anadolu’da Yunanlılara karşı kazanılan Büyük Zafer’in haberi hapishanede bize geldiği zaman bundan ne büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ve bunu hapishanede dahi nasıl kutladığımızı çok iyi hatırlıyorum.” (2)

Hindistan Meclis Başkanı Sir (Sör) Abdurrahim ; “O, uğraşlarıyla yalnız Türkiye’ye değil, bütün Doğu dünyasına kurtuluş yolunu göstermiştir. O tarih büyüğünün, o Türk kahramanının, o Doğu’nun kurtuluş ve uygarlık önderinin eserlerini her zaman sevgi ve saygıyla anacağız.”

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir