Sınırlar Genişliyor Konu Özeti

Sınırlar Genişliyor Konu Özeti

Fatih Dönemi Osmanlı Sınırları (1451-1481)- Fatih sultan Mehmet Dönemi Özet

 • Kırım alınarak Karadeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi sağlanmıştır.
 • Sırbistan, Mora, Eflak, Boğdan, Arnavutluk ve Bosna Hersek Osmanlı topraklarına katılmıştır.
 • Bizans’tan İstanbul, Cenevizlerden Amasra, Candaroğulları’ndan Sinop ve Kastamonu, Trabzon Rum İmparatorluğu’ndan Trabzon ve çevresi(1461), Karamanoğulları’ndan Konya ve Karaman alınmıştır. Bu fetihlerle Anadolu Türk birliğini sağlama yolunda önemli adımlar atılmıştır.
 • İstanbul, Amasra, Sinop, Trabzon ve bazı Ege adalarının alınmasıyla Osmanlı Devleti’nin deniz ticaretindeki etkinliği artmıştır.
 • Akkoyunlarla yapılan Otlukbeli Savaşı kazanılmıştır (1473). Bu savaş ile Anadolu Türk birliğini tehdit eden bir güç etkisiz hale gelmiştir.
 • Venediklilerle yapılan savaş kazanılmıştır.
 • Limni, Midilli, Gökçeada ve Eğriboz adaları fethedilerek Ege denizindeki ticaret kontrol altına alınmıştır.

I. Bayezid Dönemi Osmanlı Sınırları (1481-1512)  –    I. Bayezid Dönemi Özet

   I. Bayezid döneminde Venediklilerle yapılan savaşlarla Modon, Koron, Navarin ve İnebahtı alınmıştır. Kili ve Akkermen alınarak Boğdan’ın fethi tamamlanmıştır.

Yavuz Sultan Selim Dönemi Osmanlı Sınırları (1512-1520)- Yavuz Sultan Selim Dönemi Özet

 • Yavuz Sultan Selim Osmanlı sınırlarını daha çok doğu ve güney yönünde genişletmiştir. Bundaki amacı İslam dünyasındaki birliği sağlamaktı.
 • İran’a hakim olan Safevilerle Çaldıran Savaşı (1514) yapılmış ve kazanılmıştır. Böylece Osmanlı Devleti’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki egemenliği güçlenmiştir.
 • Memlükler ile yapılan Mercidabık (1516) ve Ridaniye (1517) savaşları kazanılmış ve bu savaşlarla Mısır, Suriye ve Filistin Osmanlı topraklarına katılmıştır.
 • Ayrıca bu fetihlerle Baharat Yolu Osmanlı Devleti’nin kontrolüne geçmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Osmanlı Sınırları (1520-1566)- Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Özet

 • Rodos adası fethedildi. ( 1522 )
 • Macaristan üzerine sefer yapılmış ve Belgrat alınmıştır.
 • Macaristan’la yapılan bir başka savaş olan Mohaç Savaşı kazanılarak Macaristan Osmanlı egemenliğine girmiştir.(1526)
 • Haçlı donanması ile yapılan Preveze Deniz Savaşı ( 1538 ) kazanılarak Akdeniz’de Türk egemenliği sağlanmıştır.
 • Avrupa devletlerine karşı üstünlük sağlanmış, sınırlar Viyana’ya kadar genişlemiştir.
 • Irak ve Bağdat çevresi alınmıştır.
 • Cezayir ve Trablusgarp fethedilmiştir.

Kanuni’nin Ölümünden Karlofça Antlaşması’na Kadar Osmanlı Sınırları (1566-1699)

1566’dan 1699’a kadar Osmanlı Devleti; Tunus, Podolya, Dağıstan, Azerbaycan, Gürcistan, Karabağ ve Revan’ı topraklarına katmıştır. Ayrıca Fas ve Lehistan (Polonya)himaye altına alınmıştır.

Osmanlı Devleti’nin Sınırlarının Genişlemesinin Sonuçları

 • Osmanlı Devleti üç kıtada (Asya-Avrupa-Afrika) toprakları olan bir imparatorluk haline gelmiştir.
 • Farklı coğrafyalarda birbirinden farklı ırk, din ve kültürlerden insanlar egemenlik altına alınmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti’nin çok uluslu bir toplumsal yapıya sahip olmasını sağlamıştır.
 • Anadolu’nun fethi tamamlanarak Anadolu Türk birliği kurulmuştu.
 • İpek ve Baharat gibi ticaret yolları üzerindeki etkinlik artmıştır.
 • Osmanlı Devleti ‘nin Akdeniz ve Karadeniz’deki egemenliği güçlenmiştir.
 • Ülke nüfusu artmıştır. Bu duruma paralel olarak yönetici sayısı, yönetim birimi ve asker sayıları ile vergi gelirleri ve harcamalar artmıştır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark BahçeHavuz www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betwoon deneme bonusu veren siteler