Ş Harfi İle Başlayan Bayan İsimleri

Ş Harfi İle Başlayan Bayan İsimleri

Bu sayfada Ş Harfi İle Başlayan Kadın İsimleri, Ş İle Başlayan Bayan İsimleri, Ş Harfi İle Başlayan Kadın İsimleri, Ş Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri, Şeyle İle Başlayan Bayan İsimleri, Şeyle İle Başlayan kız İsimleri, ş harfi ile başlayan modern bayan isimleri, Ş Harfi İle Başlayan kız bebek İsimleri bulunmaktadır.

Şadan isminin anlamı: Keyifli, neşeli, sevinçli .
Şadiye isminin anlamı: Güzel şiir okuyan, şarkı söyleyen kadın.
Şaduman isminin anlamı: “Şadıman” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Şaeste isminin anlamı: Onurlu.
Şafaknur isminin anlamı: Şafak aydınlığı
Şafir isminin anlamı: Kır, bozkır.
Şafiye isminin anlamı: Şefaat eden, birinin bağışlanması için aracılık eden.
Şahande isminin anlamı:, Şahende isminin anlamı: Mutlu, memnun.
Şahane isminin anlamı: 1.Hükümdarla ilgili, hükümdara özgü olan. 2. Çok güzel, çok mükemmel, üstün nitelikli.
Şahbanu isminin anlamı: Hükümdar eşi, şah hanımı, hatun.
Şahdane isminin anlamı: İnci tanesi.
Şaheser isminin anlamı: 1.Üstün ve kalıcı nitelikte olan. 2. Değeri üstün olan, üstün nitelikli.
Şahide isminin anlamı: Mezarın baş ve ayak ucuna dikilen üzeri yazılı ve çiçekli mermer taşı.
Şahika isminin anlamı: Dağın en yüksek yeri, doruk, zirve.
Şahmeran isminin anlamı: Mitolojide başı insan gövdesi yılan biçiminde efsanevi canavar. (Yılanların hükümdarı olduğuna inanılan bu canavar, gömülere bekçilik eder, soluğu ve bakışıyla öldürürdü.)
Şahmerdan isminin anlamı: 1.Çok ağır bir tür tokmak ya da çekiç. 2. Vurucu ağırlığı mekanik olarak yükselten ve düşüren makina.
Şah’name isminin anlamı: Şahların yaşam öyküsünü anlatan manzum eser.
Şahnaz isminin anlamı: Çok nazlı.
Şahnigar isminin anlamı: Resmedilen.
Şahnisa isminin anlamı: Sözü geçen, otoriter ve saygın kadın.
Şahnur isminin anlamı: Aydınlık kimse.
Şahrah isminin anlamı: Büyük yol, ana yol, ana artel.
Şahsar isminin anlamı: 1.Dallı budaklı ağaçlar. 2. Ağaçlık yer, koruluk.
Şahsen isminin anlamı: 1.Kendisi. 2. Yüzünde görülen. 3. Cisim, şekil, görünüş bakımından.
Şahsenem isminin anlamı: Güzel kadınların en güzeli şahaser.
Şahser isminin anlamı: Gücünü gösteren.
Şahseren isminin anlamı: Gücünü gözler önüne seren, güçlü.
Şahver isminin anlamı: İri ve güzel, kaliteli inci.
Şaibe isminin anlamı: 1.Leke, kusur. 2. Kötü eser ve iz.
Şaika isminin anlamı: İstekli, hevesli, arzulu, şevkli.

Şaika adının manası: İstekli, hevesli, arzulu, şevkli.
Şaikane isminin anlamı: İsteklice, şevkli olarak.
Şairan isminin anlamı: Şairler, ozanlar.
Şaire isminin anlamı: Şiir yazan kadın.
Şaiyan isminin anlamı: Değer, kıymet.
Şakayık isminin anlamı: Düğün çiçeğigillerden, çiçekleri türlü renkte, çok yıllık güzel bir süs bitkisi.
Şakire isminin anlamı: Şükreden, gördüğü iyiliğin kadrini bilen.
Şakrak isminin anlamı: Güzel ötüşlü bir tür kuş.
Şamiha isminin anlamı: 1.Yüksek. 2. Afili, kibirli.
Şamile isminin anlamı:1.Kaplayan, içine alan, çevreleyen. 2. Genel olan, herkese ait olan. (Ar.)
Şan isminin anlamı: 1.Ün, nam, şöhret, san. 2. Gösteriş, gösterişlilik.
Şanal isminin anlamı: Adın duyulsun, şöhretli ol.
Şarika isminin anlamı: Doğan parlayan.
Şarkan isminin anlamı: Doğu yönünden.
Şathiye isminin anlamı: Genellikle şeriata aykırı düşen, öteki dünya ile ilgili şeyleri alaylı bir dille işleyen manzumeler.
Şayan isminin anlamı: Yakışır, yaraşır, uygun.
Şayeste isminin anlamı: Değerli, layık.
Şayeste isminin anlamı: Uygun, yaraşır.
Şayia isminin anlamı: 1.Yayılmış haber. 2. Yaygın söylenti.
Şayian isminin anlamı: Yayılmış olarak, herkesçe duyularak.
Şaylan isminin anlamı: Nazlı, neşeli.
Şazimet isminin anlamı: Kimseye benzemeyen, farklı, tek, eşsiz
Şaziment isminin anlamı: Benzeri olmayan, farklı.
Şaziye isminin anlamı: 1.Yay, kavis. 2. İncik kemiği, 3. Bir ağaçtan kopmuş küçük parçalardan her biri. 4. Gönül ferahlığı, memnunluk.
Şebnem isminin anlamı: Havada buğu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları, çiy.

Şebnem isminin manası: Havada buğu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları, çiy.
Şebnur isminin anlamı: Gecenin ışığı,ay ışığı
Şefaat isminin anlamı: 1.Birinin bağışlanması için aracı olma, bağışlanmasını dileme. 2. Arka çıkma.
Şefika isminin anlamı: Acıyan, merhametli, şefkatli.
Şefkat isminin anlamı: Acıyarak ve koruyarak sevme sevecenlik, sevgi duygusu.
Şehamet isminin anlamı: Zeki ile aldı birleştiren.
Şehbal isminin anlamı: Kuş kanadının en uzun tüyü.
Şeher isminin anlamı: “Seher” isminin bir söyleniş biçimi.
Şehime isminin anlamı: Zeki ile aldı birleştiren.
Şehla isminin anlamı: 1.Tatlı şaşı, yarım şaşı, 2. Elagözlü kadın.
Şehnaz isminin anlamı: 1.Çok nazlı. 2. Doğu müziğinin eski makamlarından.
Şehper isminin anlamı: Kuş kanadının en uzun tüyü.
Şehrazat isminin anlamı: 1. Kendi kendine yaşayan, özgür. 2. Binbir gece masallarında, bu masalları anlatan kişi.
Şehriban isminin anlamı: Kentin en büyüğü, vali.
Şehrinaz isminin anlamı: Kentin nazlısı.
Şehriye isminin anlamı: Çorba yapmakta kullanılan, türlü biçimlerde kesilerek kurutulmuş buğday unu hamuru.
Şeker isminin anlamı: Sevimli, cana yakın ve güzel. 2. Şeker kamış, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday gibi birçok bitkinin sap ve köklerinin özsuyundan veya nişastasından çıkarılan, çoğu tatlı olan maddelerin genel adı.
Şekerpare isminin anlamı: 1. Çok tatlı bir kayısı çeşidi. 2. Bir çeşit hamur tatlısı. 3. Çok sevimli, cana yakın kız.
Şekibe isminin anlamı: Sabır, dayanma, tahammül.
Şekliye isminin anlamı: Şekilcilik, biçimsellik.
Şeküre isminin anlamı: Şükreden.
Şelale isminin anlamı: Büyük çağlayan, çavlan.
Şemime isminin anlamı: Güzel kokulu şey, güzel kokan.
Şemin isminin anlamı: Ahududu.
Şeminur isminin anlamı: Mum ışığı, mum aydınlığı.
Şemsinisa isminin anlamı: Kadınların aydınlığı
Şemspare isminin anlamı: 1. Güneş Parçası. 2. Güneş gibi parlayan.
Şenahi isminin anlamı: Zenginlik, refah.
Şenbahar isminin anlamı: Bahar kadar güzel ve onun neşesini taşıyan.
Şenbul isminin anlamı: Neşeli mutlu ol.
Şengül isminin anlamı: Güler, yüzlü, hoşsohbet
Şeniz isminin anlamı: Sevinçli, mutlu anı.
Şennaz isminin anlamı: Hem nazlı hem de neşeli.
Şennur isminin anlamı:1.Nurlu. 2. Neşeli.

Şennur adının manası:1.Nurlu. 2. Neşeli.
Şensu isminin anlamı: Mutlu ve su gibi berrak.
Şerare isminin anlamı: Kıvılcım, ateş parçası.
Şerbet isminin anlamı: 1. Meyve suyu ile şekerli su karıştırılarak yapılan içecek. 2. Tatlı ve şirin.
Şerefnaz isminin anlamı: Büyük, ulu ve nazlı, edalı.
Şerefnur isminin anlamı: Saygıdeğer ve nurlu insan.
Şeren isminin anlamı: Tezcanlı, çevik,
Şerife isminin anlamı: Kutsal, şerefli, soylu.
Şerin isminin anlamı: Şirin, sempatik.
Şermegin isminin anlamı: Utangaç, utanan, mahcup.
Şermin isminin anlamı: Utangaç, utanan, mahcup olan.
Şermin adının anlamı: Utangaç, utanan, mahcup olan.
Şetaret isminin anlamı: Sevinç, neşe.
Şevkiye isminin anlamı: 1.Şevk ile ilgili. 2. Neşeye, sevince dair.
Şevval isminin anlamı: Arabi aylardan ilk üç günü şeker bayramı olan ay.
Şewane isminin anlamı: Mısra, şiir, nazım.
Şeyda isminin anlamı: 1. Deli, mecnun, divane. 2. Şaşkın, tutkun, düşkün.
Şeydacan isminin anlamı: Arkadaş canlısı, dostlarına düşkün olan.
Şeydagül isminin anlamı: Gül delisi, gül hayranı.
Şeydanaz isminin anlamı: Naz yapmaya meraklı, çok nazlı.
Şeydanur isminin anlamı: Herkesin derdine derman bulmaya çabalayan, yardımsever.
Şeyma isminin anlamı: 1.Vücudunda ben taşıyan. 2. Tutkun kadın.
Şeza isminin anlamı: Koku, aroma.
Şezre isminin anlamı: Süs için takılan veya asılan inci ve altın.
Şıra isminin anlamı: Üzümden yapılan mayhoş bir içecek, sarımsı renkte.
Şıray isminin anlamı: Çok aydınlık, çok ışıklı.
Şıvan isminin anlamı: Çoban, sığırtmaç.
Şifa isminin anlamı: Bedeni veya ruhi bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma.
Şiir isminin anlamı: 1.Zengin sembollerle, ritmli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebi anlatım biçimi. 2. Bir şairin, bir dönemin bu sanatı kullandığı özel biçim. 3. Düş gücünü, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen yön.
Şimal isminin anlamı: 1.Kuzey yönü. 2. Sol taraf.
Şirame isminin anlamı: Buğdaygillerden bir bitki.
Şiraze isminin anlamı: 1.Düzen, düzgünlük nizam. 2. Kitap ciltlerinin iki ucunda bulunan ibrişim şerit. 3. Bağ, örgü.
Şiret isminin anlamı: Öğüt, nasihat.
Şirine isminin anlamı: Tatlılık.
Şişan isminin anlamı: Güzel kokulu çiçek.
Şive isminin anlamı: 1.Naz, eda. 2. Söyleyiş özelliği. 3. Ağız.
Şivecan isminin anlamı: Nazlı arkadaş, dost.
Şivekar isminin anlamı: Edalı, işveli, nazlı.
Şivenaz isminin anlamı: Çok nazlı.
Şivenüma isminin anlamı: 1. Nazlanan, naz gösteren. 2. Türk müziğinin makamlarından biri.
Şiveyar isminin anlamı: Nazlı sevgili.
Şivin isminin anlamı: Eser, yapıt.
Şoreş isminin anlamı: Devrim, ihtilal.
Şöhret isminin anlamı: Herkesçe bilinme tanınma durumu ün, san.
Şölen isminin anlamı: 1. Eğlenmek veya bir olayı kutlamak, amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, ziyafet. 2. Sanat gösterisi. 3. Din töreni niteliğinde yemek toplantısı.
Şule isminin anlamı: Alev, ateşten çıkan alev.
Şuara isminin anlamı: Kuranda sure ismi. Şairler anlamına gelmektedir.
Şura isminin anlamı: Konsey, meclis, kurul, encümen, danışma kurulu, divan. Kuran-ı Kerim’de bir surenin adı.
Şuride isminin anlamı: 1.Karışık. 2. Tutkun, aşık, sevdalı.
Şükran isminin anlamı: İyilik bilme, gönül borcu, minnettarlık
Şükrane isminin anlamı: İyilik bilmenin belirtisi.
Şükriye isminin anlamı:, Şükrüye isminin anlamı: İyilik bilme, minnettarlıkla ilgili.
Şükufe isminin anlamı: Çiçek, çiçekler.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler