Osmanlı Ordusu

OSMANLI ORDUSU

Osmanlı Devlet’inin kısa sürede büyük bir imparatorluk haline gelmesinden orduya önem vermeleri etkili olmuştur. Osmanlı ordusu Kara ve Deniz gücü olarak iki kısma ayrılır.

OSMANLI DENİZ KUVVETLERİ

Osmanlı Deniz Kuvvetlerinin başında Kaptan-ı Derya ya da Kaptan Paşa bulunurdu. Gemi komutanlarına Reis, Deniz gücü askerlerine Levent denir.

KARA KUVVETLERİ

Osmanlı kara kuvvetleri,

-Kapıkulu askerleri

-Eyalet askerleri

-Yardımcı kuvvetler ve bağlı kuvvetlerin birlikleri olmak üzere üç bölümden meydana gelmiştir.

Osman Bey zamanında düzenli bir ordu yoktu. Eli silah tutan her erkek askere gidiyordu.

Orhan Gazi döneminde yaya ve müsellem (atlılar) adı verilen ilk düzenli ordu kuruldu.

  1. Murat dönemimde Kapıkulu Ocağı kuruldu.

 

KAPIKULU ASKERLERİ

Kapıkulu ordusu piyade (yaya) ve süvari (atlı) olmak üzere ikiye ayrılır.

  • Kapıkulu Piyadeleri

Acemi Ocağı (Acemi Oğlanlar Ocağı):

Müslüman-Türk ailelerin yanına verilerek belirli bir seviyeye gelen çocuklar acemi ocağına alırlardı. Bu ocaktaki eğitimden sonra çocuklar yeteneklerine göre diğer ocaklara gönderilirlerdi.

Yeniçeriler Ocağı:

Yeniçeri Ocağının özellikleri:

  1. Kapıkulu piyadelerinin en önemli bölümüdür. I. Murat zamanında kurulmuştur.

2.Savaşta padişahın otağının (çadırının) önünde bulunurlardı. Barış zamanında ise İstanbul’da kalarak şehrin güvenliğini sağlarlardı. Yangınları söndürürlerdi.

3.Askerlerin dışında hiçbir işle uğraşmazlardı ve emekli oluncaya kadar evlenemezlerdi.

Cebeci Ocağı: Ordunun silahlarını yapan, bakımıyla ilgilenen ve savaş alanına taşıyan sınıftır.

Topçu Ocağı: Topları döken ve savaşlarda topları kullanan sınıftır.

Top Arabacıları Ocağı: Savaşlarda topları savaş bölgesine taşımakla görevli sınıftır.

Humbaracı Ocağı: Havan topları, mayın ve humbara denilen el bombaları yapar ve kullanırlardı.

Lağımcı Ocağı: Savaşlarda kuşatılan kaleleri, yeraltından kazdıkları tünellerle, surların altına patlayıcılar yerleştirerek çökertmeye çalışan ya da kale içine sızmaya çalışan sınıftır.

Kapıkulu Süvarileri

Sipah-Silahtar: Savaşta padişahın sağında ve solunda bulunurlar ve padişahı korurlardı.

Sağ Ulufeciler-Sol Ulufeciler: Savaşta saltanat sancaklarını korurlardı.

Sağ Garipler-Sol Garipler: Savaşta ordunun ağırlıklarını ve hazineyi korurlardı.

EYALET ASKERLERİ

Tımarlı Sipahiler: Merkeze bağlı eyaletlerdeki dirlik sahiplerinin besledikleri atlı askerlerdir. Tamamı Türk’tür. Osmanlı ordusunun asıl askeri gücünü oluşturur. Cebelü adı verilen askerler devletten maaş almazlardı. Tımarlı sipahiler, savaş zamanında bağlı bulundukları sancak beyi ve beylerbeyinin emrinde savaşa katılırlardı. Barış zamanında ise bulundukları bölgenin güvenliklerini sağlarlar ve vergilerini toplardı.

Akıncılar: Sınır boylarında yaşayan akıncılar hafif silahlı atlı birliklerdir. Sınırları korur, düşman topraklarına akınlar düzenler ve düşmanla ilgili bilgi toplar, keşif yaparlardı. Türk ve Müslüman akıncı olmanın en önemli şartıdır.

Azaplar: Ordunun ön saflarında bulunur ve düşmanın ilk saldırısını karşılarlardı. Anadolu’daki bekar ve gönüllü Türklerden oluşurdu.

YARDIMCI KUVVETLER: 

Savaşlarda Osmanlı Devletine bağlı devlet ve beyliklerden alınan askerlerden oluşurdu. Bunların en önemlileri Kırım, Eflak, Boğdan ve Arnavutluk kuvvetleriydi.

Osmanlı ordusu hakkında bilgi, Osmanlı ordusu hakkında bilgi kısaca, Osmanlı ordusu konu özeti.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler meritking giriş deneme bonusu veren siteler