Osmanlı Devletinin Sınırlarının Genişlemesinin Sonuçları

Osmanlı Devletinin Sınırlarının Genişlemesinin Sonuçları

Osmanlı Devletinin Sınırlarının büyümesinin Sonuçları, Osmanlı Devletinin Sınırlarının Genişlemesinin Sonuçları nelerdir?

  • Osmanlı Devleti üç kıtada (Asya-Avrupa-Afrika) toprakları olan bir imparatorluk haline gelmiştir.
  • Farklı coğrafyalarda birbirinden farklı ırk, din ve kültürlerden insanlar egemenlik altına alınmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti’nin çok uluslu bir toplumsal yapıya sahip olmasını sağlamıştır.
  • Anadolu’nun fethi tamamlanarak Anadolu Türk birliği kurulmuştu.
  • İpek ve Baharat gibi ticaret yolları üzerindeki etkinlik artmıştır.
  • Osmanlı Devleti ‘nin Akdeniz ve Karadeniz’deki egemenliği güçlenmiştir.
  • Ülke nüfusu artmıştır. Bu duruma paralel olarak yönetici sayısı, yönetim birimi ve asker sayıları ile vergi gelirleri ve harcamalar artmıştır.
Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir