Orta Asya’nın coğrafi özelliklerinin, buradaki Türklerin yaşamı üzerindeki etkilerini açıklayınız.

Orta Asya’nın coğrafi özelliklerinin, buradaki Türklerin yaşamı üzerindeki etkilerini açıklayınız.

Cevap:

  • Orta Asya’nın karasal ikliminde, bozkırlarda, hayvancılık gelişmiştir. Bu nedenle Türklerin temel geçim kaynağı hayvancılık olmuştur.
  • Bozkır şartlarında tarım faaliyetleri daha sınırlı kalmıştır.
  • Boylar halinde yaşayan Türkler sürülerine otlak ve su bulmak için göçebe yaşam biçimini benimsemişlerdir.
  • Keçeden çadırlarda yaşarlardı.
  • Orta Asya’nın ağır şartları Türklerin savaşçı, teşkilatçı ve göçe her an hazır bir millet olmasını sağlamıştır.
  • Bozkırda yaşayan Türkler İnsan ve hayvan sağlığı, coğrafya, yön tayini metoroloji konularında uzmanlaşmışlardı.

Orta Asya’nın coğrafi özellikleri Türklerin yaşamını nasıl etkilemiştir, Orta Asya’nın coğrafi özellikleri Türklerin hayatını nasıl etkilemiştir. Orta Asya’nın coğrafi özellikleri Türkleri nasıl etkilemiştir?, Orta Asya’nın özellikleri Türkleri nasıl etkilemiştir, Orta Asya’nın coğrafi özelliklerinin Türklerin yaşamına etkileri nelerdir?

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir