Orta Asya’nın Coğrafi Özellikleri

Orta Asya’ nın Coğrafi Özellikleri

Orta Asya’nın Coğrafi Özellikleri hakkında bilgi, Orta Asya’nın Coğrafi Özellikleri nedir, orta asya’nın coğrafi özellikleri nelerdir, orta asya’nın coğrafi özellikleri ve iklimi

Orta Asya’nın sınırları; Doğuda Kingan Dağları, Batıda Hazar Denizi, Güneyde Himalaya Dağları, Kuzeyde Sibirya’ya kadar uzanır. Taklamakan, Kızılkum, Karakum çölleri bu bölgede yer alır. Tanrı Dağları Orta Asya’da bulunur. Amu Derya Ve Sri Derya, Orhun ve Selenga nehirleri bölgede bulunur.

Aral, Balkaş ve Hazar (denizi) gölleri bölgenin büyük gölleridir.

  • Orta Asya bozkırlarla ve çöllerle kaplıdır.
  • Orta Asya’da karasal iklim hakimdir. Yaz ayları oldukça sıcak geçerken kışları ise aşırı soğuktur.
  • Türkler iklimin etkisiyle bölgede yaşayan diğer milletler gibi Türklerde genellikle hayvancılık ve ticaretle uğraşmışlardır.
  • Orta Asya’nın ağır şartları Türklerin savaşçı, teşkilatçı ve göçe her an hazır bir millet olmasını sağlamıştır.
  • Türkler, büyük hayvan sürülerine otlak ve su bulmak için göçebe yaşamı benimsemek zorunda kalmışlardır.
  • Göçebe bir hayat yaşayan Türklerden günümüze kalıcı eserler kalmamıştır. Daha çok halı, kilim, çadır gibi taşınabilir eserler yapmışlardır.

Orta Asya’nın Özellikleri, Orta Asyanın Özellikleri nelerdir, Orta Asya’nın Coğrafi Özellikleri kısaca, orta asya’nın coğrafi özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz, orta asyanın coğrafi yapısı nasıldır

Paylaşmak güzeldir.

1 Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir