Mustafa Kemal yukarıdaki sözleriyle hangi düşünceyi vurgulamak istemiş olabilir?

Mustafa Kemal yukarıdaki sözleriyle hangi düşünceyi vurgulamak istemiş olabilir?

“Harp, muharebe, nihayet meydan muharebesi, yalnız karşı karşıya gelen iki ordunun çarpışması değildir; milletlerin çarpışmasıdır. Meydan muharebesi, milletlerin bütün mevcudiyetleriyle, ilim ve teknik sahasındaki seviyeleriyle, ahlaklarıyla, kültürleriyle, özetle bütün maddi ve manevi kudret ve faziletleriyle ve her türlü vasıtalarıyla çarpıştığı bir imtihan sahasıdır.” (1) Atatürk

Cevap: Savaşlarda sadece iki ordu karşılaşmaz. Ordular milletleri temsil eder. Milletlerin eğitim, bilim ve kültürel gelişmişlikleri ile maddi ve manevi bütün kuvvetleri cephede karşılaşır.

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir