Moskova Antlaşması neler içeriyordu?

Moskova Antlaşması Neler içeriyordu?

Moskova Antlaşması’yla Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye’ye; Batum Gürcistan’a, Nahcivan ise Azerbaycan’a bırakıldı. Böylece doğu sınırımız bugünkü şeklini aldı. Ayrıca bu cephedeki savaş tehlikesi kesin biçimde ortadan kalktı. Moskova Antlaşması’yla Sovyetler Birliği, Sevr Antlaşması’nı reddederek Misakımillî’yi tanımıştır. Ayrıca Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etmiştir. Batum’un Gürcistan’a verilmesi Misak-ı Milli’den verilen ilk taviz olmuştur.

İnkılap tarihi çalışma kitabı cevapları tuna yayınları sayfa 38

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir