M Harfi İle Başlayan Bayan İsimleri

M Harfi İle Başlayan Bayan İsimleri

Bu sayfada M Harfi İle Başlayan Kadın İsimleri, M Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri, M İle Başlayan Bayan İsimleri, meyle başlayan bayan isimleri, M Harfi İle Başlayan Kız İsimleri, m ile başlayan kız isimleri, M İle Başlayan kız  İsimleri bulunmaktadır. Yazımızda M Harfi İle Başlayan modern Bayan İsimleri hazırladık.

Macide isminin anlamı:   Onurlu, ün kazanmış.
Mağfiret isminin anlamı:  1. Allah’ın günahları bağışlaması. 2. Şefkat, acıma ve yargılama.
Mahbube isminin anlamı:  Sevgili, yar.
Mahfer isminin anlamı:  Ay ışığı.
Mahinur isminin anlamı:  Ay ışığı.
Mahire isminin anlamı:  Hünerli, becerikli.
Mahiye isminin anlamı:  Aylık, maaş.                                                                              
Mahmude isminin anlamı:  Övülmüş, övülmeye değer.
Mahmure isminin anlamı:  1. Sarhoşluğun verdiği sersemlik. 2. Süzgün ve dalgın bakışlı göz.
Mahperi isminin anlamı:  Güzeller güzeli.
Mahrem isminin anlamı:  1. Gizli, saklı. 2. İçli dışlı, sırdaş.
Mahru isminin anlamı:  Yüzü ay gibi güzel olan.
Mahrume isminin anlamı:  Yoksun kalmış. 2. Payı kısmeti olmayan, şanssız.
Mahrur isminin anlamı:  Alevlenmiş, ateşli.
Mahsure isminin anlamı:  Kuşatılmış, sarılmış.
Mahşer isminin anlamı:  Kıyamet günü ölülerin dirilip toplanacakları yer ve zaman.
Mahur isminin anlamı:  Türk müziğinde bir makam.
Mahzure isminin anlamı: 1. Çekinme, sakınma. 2. Korku. 3. Savaş.
Maide isminin anlamı:  Ziyafet, şölen.
Makber isminin anlamı:  Mezarlık.
Makbule isminin anlamı:  1.Kabul edilmiş. 2. Genel olarak istenilen, herkesçe kabul edilen. 3. Beğenilen,
Maksude isminin anlamı:  1. İstenilen şey, istek. 2. Niyet, hedef.
Maksure isminin anlamı:  Kısaltılmış. 2. Elinde olmadan, zoraki. 3. Alıkonulmuş. 4. Camilerde büyükler için ayrılan yüksekçe yer.
Makule isminin anlamı:  1.Tür, çeşit. 2. Soy.
Malike isminin anlamı:  Sahip olan, elinde bulunduran.
Mamure isminin anlamı:  1. Bayındırlık . 2. İmar.
Mana isminin anlamı:  Anlam. 2. Düş. 3. İçyüz, 4. Akla yatkın neden.
Manolya isminin anlamı:  Çiçekleri beyaz, bitkileri parlak, yeşil renkte olan süs bitkisi.
Mansure isminin anlamı:  1. Allah yardımı ile zafer kazanmış. 2. Yardım görmüş.
Marifet isminin anlamı:  1. Ustalık, hüner. 2. Uygun olmayan, hoşa gitmeyen.
Martı isminin anlamı:  Beyaz ve parlak yeşil renkte deniz kuşu.
Marufe isminin anlamı:  1. Bilinen tanınan. 2. Ün kazanmış, ünlü.

Marufe isminin manası: Dinsel bakımdan iyi bulunmuş, beğenilmiş kimse.
Masume isminin anlamı:  Günahsız, suçsuz.
Maşuka isminin anlamı:  Sevgi, sevilen yavuklu.
Maviş isminin anlamı:  Mavi gözlü güzel kız.
Maya isminin anlamı:  1. Yaradılış, öz, nitelik. 2. Dişi deve. 3. Bir tür halk türküsü.
Mayıs isminin anlamı:  Bahar ayı.
Mazlume isminin anlamı: 1. Zulüm görmüş, haksızlığa uğramış, ezilmiş, yıkılmış. 2. Uysal boynu bükük, nazlı.
Mebruke isminin anlamı:  Kutlanacak, tebrike layık kadın.
Mebrure isminin anlamı:  Hayırlı, beğenilmiş
Mebuse isminin anlamı: 1. Gönderilmiş, yollanmış. 2. Milletvekili. 3. Öldükten sonra diriltilmiş olan.
Mecide isminin anlamı:  1. Şan ve şeref sahibi. 2. Büyüklük, ululuk.
Medar isminin anlamı:  Dayanak, yardımcı.
Medeniyet isminin anlamı:  Uygarlık.
Mediha isminin anlamı:  Övülen, beğenilen, sevilen kadın.
Medine isminin anlamı: 1. Kent, şehir. 2. Dünya Müslümanlarının kutsal şehri.
Mefbaret isminin anlamı:  Övünülecek şey, övünmeye neden olacak şey.
Mefküre isminin anlamı: , Mefkure isminin anlamı:  Ülkü, ideal.
Meftune isminin anlamı: 1. Büyülenmişçesine, kendinden geçercesine birine tutkun. 2. Bir şeyi aşırı beğenmekten şaşkın olan vurgun.
Mehcure isminin anlamı:  1. Uzaklık, ayrılık, 2.-Bir kenara bırakılma.
Mehin isminin anlamı:  Dişi at, kısrak.
Mehir isminin anlamı:  Ay. ay parçası.
Mehlika isminin anlamı:  Ay parçası gibi. çok güzel kadın.
Mehpare isminin anlamı:  Ay parçası, ay gibi güzel.
Mehru isminin anlamı:  Ay yüzlü güzel.
Mehrup isminin anlamı:  Yoksul, fakir.
Mehtap isminin anlamı:  Dolunay. ay ışığı.
Mehveş isminin anlamı:  Ay gibi güzel kadın.
Melahat isminin anlamı:  1. Güzellik. 2. Yüz güzelliği. 3. Sevimlilik, güleryüzlülük.
Melaik isminin anlamı:  Melekler.
Melda isminin anlamı: 1. Çok genç, körpe. 2. Dul.
Melek isminin anlamı:  Allah ile insan arasında aracılık yapan nurdan olduğuna inanılan manevi varlık. 2. Huyu güzel kişi.
Melekcan isminin anlamı: 1. Çok iyi dost. 2. Karakteri iyi olan.
Melekgül isminin anlamı:  Çok iyi kalpli.
Meleknaz isminin anlamı:  Nazlı güzel.
Meleknur isminin anlamı:  Melek nur.
Meliha isminin anlamı:  Güzel, şirin, sevimli, zarif.
Melike isminin anlamı:  Kadın hükümdar, padişah karısı.
Melis isminin anlamı:  Bal, bal arısı.
Melisa isminin anlamı:  Tıpta yapraklarından yararlanılan çok yıllık otsu bir bitki.
Melodi isminin anlamı:  Kulağa hoş gelen ses dizisi, müzik.
Meltem isminin anlamı:  Karadan denize esen yaz rüzgarı.
Memduha isminin anlamı: 1. Övülmüş, yüceltilmiş. 2. Övgüye değer.
Memnune isminin anlamı:  Sevilmiş, sevinçli.
Menekşe isminin anlamı:  Mor renkli, kokulu çiçekler.
Meneviş isminin anlamı:  Renk dalgalanmaları.
Menevşe isminin anlamı:  Morrenkli, kokulu çiçekler.
Mensure isminin anlamı:  Saçılmış, serpilmiş.
Menşure isminin anlamı:  Yayınlanmış, dağıtılmış.
Menzure isminin anlamı:  Adanmış, adak olarak belirtilmiş.
Meral isminin anlamı:  Dişi geyik, ceylan.
Meram isminin anlamı:  İstek, niyet, amaç.
Mercan isminin anlamı:  1.Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan. 2. Bir çeşit balık.
Meriç isminin anlamı:  Trakya bölgesinde bir nehrin adı.
Mersa isminin anlamı:  Liman.
Merve isminin anlamı:  Mekke’de kutsal bir dağ.
Meryem isminin anlamı:  Hz. İsa’nın annesi.
Merze isminin anlamı:  Mercan.
Merziye isminin anlamı:  Beğenilen, güzel olan.
Merzuka isminin anlamı:  Rızklanmış, rızkı verilmiş. 2. Rızkı çok, mutlu.
Mesadet isminin anlamı:  Mutluluk, sevinç.
Meserret isminin anlamı:  Sevinçli, neşeli.
Mesrure isminin anlamı:  1.Sevinmiş, sevinçli. 2. İsteğine kavuşmuş, mutlu olmuş.
Mesture isminin anlamı:  Örtülü. 2. Gizli saklı. 3. Namuslu, açık gezmeyen kadın.
Mesube isminin anlamı:  Hayırlı ve yararlı bir işe karşı Allah’nın armağanı.
Mesudane isminin anlamı:  Mutlu olanlar gibi, mutlulukla.
Mesude isminin anlamı:  Mutlu olan, mutlu.
Meşakkat isminin anlamı:  1.Güçlük, sıkıntı, zorluk. 2. Eziyetli, zahmetli iş. .
Meşale isminin anlamı:  Ucunda, alev çıkararak yanıcı bir madde bulunan, aydınlatmaya yarayan değnek.
Meşale isminin anlamı:  Işık saçan araç.
Meşine isminin anlamı:  Ela, ela gözlü
Meşk isminin anlamı:  1. Yazı örneği. 2. Yazı ve müzikte alıştırma, uygulama
Meşkure isminin anlamı:  Beğenilmiş, övgüye değer, teşekkür edilecek değerde.
Metanet isminin anlamı:  Dayanıklı, sağlam olma.
Metik isminin anlamı:  Küçük çiçeklerin goncası.
Mevcude isminin anlamı:  Mevcut olarak, kendisiyle birlikte.
Mevhibe isminin anlamı:  Allah vergisi, bağış.
Mevlide isminin anlamı:  1.Doğma, dünyaya gelme. 2. Doğum yeri. 3. Doğum zamanı, tarihi.
Mevlüde isminin anlamı:  Yeni doğmuş çocuk.
Mevsim isminin anlamı:  Yılın iklim bakımından ayrılmış dört bölümü.
Mevzune isminin anlamı:  Biçimli, düzgün. 2. Düzenli, vezinli, ölçülü.
Meygün isminin anlamı:  Şarap renginde, şaraba benzer.
Meyil isminin anlamı:  1.Bir yana eğilmiş olma, eğilim. 2. Sevgi duyma, sevip tutulma.
Meyyal isminin anlamı: 1.Meyleden, aşırı istekli. 2. Fazlaca eğilen, 3. Eğik.
Meziyet isminin anlamı:  1.Bir kişi veya nesneyi benzerlerinden üstün gösteren ayıran nitelik. 2. Beceri.
Mısra isminin anlamı:  Manzumenin satırlarından her biri, dizeleri.
Mihman isminin anlamı:  Konuk, misafir.
Mihriban isminin anlamı: 1.İyi yürekli, güler yüzlü. 2. Dost, sevgili, yarendaş.
Mihrican isminin anlamı:  1.Sonbahar. 2. Dost, sevgili.
Mihrigül isminin anlamı:  Güler yüzlü dost, sevecen güzel.
Mihrimah/ Mihrümah isminin anlamı:  Güneş ve ay.
Mihrinaz isminin anlamı:  Çok nazlı.
Mihrinisa isminin anlamı:  Güler yüzlü, faziletli kadın.
Mihrinur isminin anlamı:  Güldüğünde ışıklar saçan.
Mihrişah isminin anlamı:  Şahların güneşi.
Mihrişan isminin anlamı:  Şanlı, şöhretli, güleryüzlü dost.
Mihrişen isminin anlamı:  Şen, şakrak, güleryüzlü.
Mihriye isminin anlamı:  Güneşle ilgili.
Mileb isminin anlamı:  Diren, direngen.
Mimoza isminin anlamı:  Çiçekleri sarı ve bazı türlerinde beyaz veya menekşe renginde, yaprakları akasya yaprağına benzeyen bir süs bitkisi.
Mina isminin anlamı: 1. Liman. 2. Şişe, cam, billur. 3. Şarap şişesi. 4. Mine
Mine isminin anlamı: 1. Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı. 2. Saat kadranı. 3. Dişlerin taç kısmını kaplayan beyaz ve sert doku. 4. İnce ve parlak sert nakış. 5. Yapraklan karşılıklı ve oymalı, çiçekleri başak durumunda alacalı, mavi veya menekşe renginde ıtırlı bir bitki.
Minnet isminin anlamı: 1. Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu; 2. Bir iyiliğe karşı teşekkür etme, memnuniyet duyma.
Mirari isminin anlamı:  İnci                                                                                                                                                                                                                             ray isminin anlamı:  Ayın ilk günleri
Miraz isminin anlamı:  Amaç, hedef
Mircan isminin anlamı:  Güneş gibi aydınlık.
Mişvar isminin anlamı:  Huy, alışkanlık, tarz.
Mizur isminin anlamı:  Munzur nehri.
Moran isminin anlamı:  Sis.
Morgül isminin anlamı:  Mor renkli değişik bir gül türü.
Muaccel isminin anlamı:  1.Acele olunmuş, acelecilik. 2. Peşin, vadesi olmayan.
Muadelet isminin anlamı:  Değer bakımından eşit olma, eşitlik, denklem.
Mualla isminin anlamı:1.  Yüksek, yüce. 2. Rütbe ve mevki bakımından en üst düzeyde olan.
Muazzez isminin anlamı:  1.Çok saygıdeğer, onur sahibi. 2. Aziz, değerli.
Mucibe isminin anlamı:  kap eden, gereken.
Mucide isminin anlamı: 1. Bilinen şeylerin yardımıyla hiç bilinmeyen bir şey bulma. 2. Yeni düşünce ve anlamlar bulabilen.
Mucize isminin anlamı:  İnsanı şaşkınlık içinde bırakan olağanüstü olay.
Muhabbet isminin anlamı: 1.Sevgi. 2. Dostça konuşma, yarenlik, sohbet etme.
Muhibban isminin anlamı:  1.Sevenler muhabbeti olanlar. 2. Dostlar, ahbaplar. 3. Bir tarikate sevgi duyanlar, bağlı olanlar.
Muhibbe isminin anlamı:  Kadın dost.
Muhlise isminin anlamı:  1.Katkısız, halis. 2. Düşünce, davranış ve duyuşlarında içten olan, samimi.
Muhsine isminin anlamı:  İhsan eden, iyilik edip bağışta bulunan, cömert.
Muhteşem isminin anlamı:  Görkemli, gösterişli, büyük ve göz alıcı.
Mukaddes isminin anlamı:  Kutsal, mübarek.
Mukbile isminin anlamı: 1. İkbal sahibi. 2. Mutlu, kutlu.
Mukime isminin anlamı:  Bir yerde yerleşmiş, orada oturan.
Munise isminin anlamı: 1. Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan. 2. Cana yakın, uysal, sevimli.
Musiye isminin anlamı:  Vasiyet eden kadın.
Muslihe isminin anlamı: 1. Islah eden, düzelten, iyileştirmeye çalışan. 2. Barıştıran, arayı düzelten.
Muteber isminin anlamı:  Hatırı sayılan, saygın, güvenilir.
Mübeccel isminin anlamı:  Yüceltilmiş, ululanmış, yükseltilmiş.
Mübeddil isminin anlamı:  Değiştiren.
Müberra isminin anlamı:  Temize çıkmış, arınmış, aklanmış.
Mübeşşer isminin anlamı:  Müjdelenmiş.
Mübeyyen isminin anlamı:  Beyan edilen, bildirilen, açıkça söylenen.
Mübine isminin anlamı: 1. İyiyi, kötüyü ayıran. 2. Apaçık, besbelli.
Mübtesim isminin anlamı:  Gülümseyen, tebessüm eden.
Mücber isminin anlamı:  Zorunlu, zorlanan.
Mücella isminin anlamı:  Cilalanmış, parlatılmış.
Mücevher isminin anlamı:  Değerli süs eşyası.
Müçteba isminin anlamı:  Seçilmiş, seçkin.
Müdebber isminin anlamı: 1.Tedbir, önlem alınmış. 2. Her şey düşünülmüş. 3. Azat olması için sahibinin ölümü koşul olarak kabul edilmiş köle.
Müdrike isminin anlamı:  1. Anlayan, kavrayan, idrak eden. 2. Yaklaşan, ulaşan.
Müeccel isminin anlamı:  Tecil edilmiş, sonraki bir zamana bırakılmış, ertelenmiş.
Müedda isminin anlamı: 1. Eda edilmiş, ödenmiş. 2. Anlam, kavram.
Müesser isminin anlamı:  Etkilenmiş olan, tesir altında kalan.
Müeyyet isminin anlamı: 1. Sağlamlaştırılmış, güçlendirilmiş. 2. Yardım gören.
Müfide isminin anlamı:  1.Anlatan, ifade eden. 2. Yararlı.
Müge isminin anlamı:  İnce bir sap üzerinde küçük çan biçiminde beyaz çiçekler açan bir süs bitkisi. İnci çiçeği,
Mühire isminin anlamı:  Aydınlatan.
Mühri isminin anlamı:  Güneşli.
Müjde isminin anlamı:  Sevindirici haber, muştu.
Müjdecan isminin anlamı:  İyilik haberleri getiren
Müjdenaz isminin anlamı:  Nazlılığıyla kendini sevdiren.
Müjdenur isminin anlamı:  İnsanın içini ferahlatan haber.
Müjgan isminin anlamı:  Kirpikler.
Mükedder isminin anlamı:  Üzgün, acılı, üzüntülü, kederli.

Mükerrem isminin anlamı:  Muhterem, saygın, saygıdeğer, sayılan, onurlandıran, hürmet ve tazime erişmiş
Mükesser isminin anlamı:  Kırık, kırılmış.
Mükrem isminin anlamı:  İkram olunmuş, değer verilerek ağırlanmış,
Mükrime isminin anlamı:  İkram eden güler yüzle ağırlayan. 2. Konuksever, hürmetkar.
Müldüz isminin anlamı:  Duru, berrak su.
Müleyyen isminin anlamı:  Yumuşatılmış, mülayimleştirilmiş.
Mülhime isminin anlamı:  İlham eden, içe doğduran.
Mülzime isminin anlamı: 1. Susturan. 2. Gerekli gören.
Mümine isminin anlamı:  İslam dinine, Allah’ın birliğine, Muhammet peygambere yürekten inanan Müslüman.
Münciye isminin anlamı:  Kurtaran, kurtarıcı.
Münevver isminin anlamı:  1. Parlak, aydınlatılmış. 2. Kültürlü, açık düşünceli insan.
Münibe isminin anlamı:  1.Başkaldırmayı, azgınlığı bırakarak Allah’a yönelen. 2. Bereketli yağmur.
Münife isminin anlamı: 1. Yüksek, ulu, büyük. 2. Ululuk
Münime isminin anlamı: 1. Nimet veren, yedirip içiren. 2. İyiliksever, velinimet.
Münire isminin anlamı:  Nurlandıran, ışıklandıran, ferahlatan.
Münşire isminin anlamı: 1. Anlatımı iyi olan sekreter. 2. İyi hatip.
Mürebbi isminin anlamı:  Çocuk eğiticisi kadın.
Müride isminin anlamı:  Bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen, onun doğrultusunda ilerleyen kimse.
Mürşide isminin anlamı:  Doğru yolu gösteren kılavuz.
Mürüvvet isminin anlamı: 1. İyilikseverlik, cömertlik. 2. Ana-babanın çocuklarının sünnet, askerlik; evlilik gibi mutlu günlerini görme sevinci. 3. Yiğitlik, mertlik.
Mürvet isminin anlamı:  “Mürüvvet”
Müsalemet isminin anlamı:  Barış içinde yaşama, iyi geçinme.
Müseccel isminin anlamı:  Sicil defterine, kütüğe yazılmış.
Müsemma isminin anlamı:  1.Adı olan, adlanmış. 2. Parası, sayısı tutarı belli. 3. Belli bir zaman süresi.
Müslime isminin anlamı:  Müslüman.
Müstesna isminin anlamı: 1. Bir bütünün veya kuralın dışında olan, kural dışı. 2. Benzerlerinden üstün olan, benzerleri az bulunan. 3. Ayrıcalıklı.                             Müşfik isminin anlamı:  Şefkatli, merhametli, acıyan, seven                                           Müşerref isminin anlamı:  Şereflendirilmiş kendisine şeref verilmiş, şerefli
Müteber isminin anlamı:  Geçerli, sağlam.
Müyesser isminin anlamı:  Kolaylıkla yapılan, kolay gelen.
Müzehher isminin anlamı: 1. Çiçeklenmiş, çiçekli. 2. Çiçeklerle süslenmiş olan.
Müzeyyen isminin anlamı:  Süslenmiş, bezenmiş.

Mahizer isminin anlamı:  San, altın renginde ay

M Harfi İle Başlayan  İsimleri Kadın, M İle Başlayan  İsimleri Kadın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler