Laiklik İlkesi

LAİKLİK İLKESİ

Laiklik Nedir? Laiklik Nedir Kısaca, Laiklik ilkesi nedir?, laiklik ilkesi nedir kısaca

Laiklik; din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması demektir. Laiklikte devletin dinin etkisinden kurtarılması, toplumsal düzenin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılması esastır.

Osmanlı Devleti yönetim olarak teokratik bir yapıya sahipti. Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethiyle ‘Halifelik makamı’ Osmanlı Devletine geçmiş ve Yavuz sultan Selim’den itibaren Osmanlı padişahları aynı zamanda ‘halife’ kabul edilmişlerdi. Bundan böyle İslam dininin kuralları devletin işleyişinde ve toplumsal hayatın düzenlenmesinde daha da etkili olmaya başladı.

Lâik devlet, din kurallarına göre değil, hukuk kurallarına göre yönetilir. Hukuk kuralları da din kurallarından ayrıdır, akla ve bilime dayanır. Devlet hukuk kurallarını toplumun ihtiyaçlarına göre düzenler. Laiklik ilkesi, devlet yönetiminde aklın ve bilimin esas alınmasını öngörür.

Atatürk’ün dine Bakış Açısı :
Atatürk, “Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletin devamına imkan yoktur. Din vardır, lazımdır. Temeli sağlam bir dinimiz vardır.” diyerek dine bakış açısını belirtmiştir.

Lâiklik ilkesi, bütün yurttaşların din, vicdan ve ibadet özgürlüklerini güvence altına alır. Herkes istediği dine inanabilir, o dinin ibadetlerini yerine getirebilir.

Atatürk’ün laiklik tanımı:

“Lâiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğünü de üstlenmek demektir.” Lâik devlet, bireylerin din, vicdan ve ibadet özgürlüklerini sağlar ve korur.
Laik devlet, aralarında ayrım gözetmeksizin bütün dinlere karşı tarafsız kalır ve dinsel inançları güvence altına alır. Dinsel inanç ve duyguların istismar edilmesine izin vermez. Laik devlet bütün vatandaşların din ve ibadet özgürlüğünü sağlar.

Laikliğe Geçiş Aşamaları – laikliğe geçiş aşamaları nelerdir?

  1. Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
  2. Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)
  3. Tevhidi Tedrisat Kanunu (eğitim öğretimin birleştirilmesi) ile medreselerin kaldırılması (1924)
  4. Dini bir kurum olan Şeri’ye Evkaf Vekaletinin kaldırılması (3 Mart 1924)
  5. Tekke ve zaviyelerin kapatılması (1925)
  6. Dini kurullara göre olan Mecelle Kanunu yerine, Medeni Kanun’un kabul edilmesi (1926)
  7. 1924 Anayasasındaki “Devletin dini İslam’dır” maddesinin kaldırılması (1928)
  8. Anayasaya, laiklik ilkesinin konulması (1937)

laiklik kısaca, laiklik kısa özet

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler