Laiklik hakkında bir araştırma yaparak bu ilkeye neden ihtiyaç duyulduğunu sınıfınızda arkadaşlarınızla tartışınız.

Laiklik hakkında bir araştırma yaparak bu ilkeye neden ihtiyaç duyulduğunu sınıfınızda arkadaşlarınızla tartışınız.

Laiklik hakkında bilgi;

Cevap:

Laiklik; din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devletin dinin etkisinden kurtarılması, toplumsal düzenin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılmasıdır.

Ülkemizde tüm insanlar tek bir dine mensup olmadıkları için tüm insanların huzur içinde yaşamaları gerekiyordu. Laiklik her türlü inanca saygılı olmayı gerektirir. Laiklik ilkesinin kabul edilmesi ile birlikte bütün vatandaşların din, vicdan ve ibadet hürriyeti anayasa ile güvence altına alınmıştır. Aynı zamanda devletin bütün din ve inanışlara karşı eşit mesafede durması sağlanmıştır. Bu sayede insanlar inançlarına ve fikirlerine bakılmaksızın kanunlar önünde eşit hale gelmişlerdir.

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir