L Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

L Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

L Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve anlamları, L Harfi İle Başlayan Erkek çocuk İsimleri, l harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları

Laçin isminin anlamı : Bir cins şahin – Sarp, yalçın (kız-erkek)                                                                                               Ladin isminin anlamı : Mavi çam.                                                                                                                                                         Lala isminin anlamı : 1. Çocuğun eğitimi ve öğretimiyle görevli kişi. 2. Padişahların vezirlerine seslenirken kullandıkları hitap sözü. 3. Şehzadeleri eğitimi ile ilgili paşa.
Lami isminin anlamı : Sert, Aslan, Parlayan, parıldayan parlak.
Latif isminin anlamı : Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan
Lavekar isminin anlamı : İstekli. arzulu, hevesli.
Lavani isminin anlamı : Genç, gençlik, tazelik.
Lavik isminin anlamı : Destan.
Layık isminin anlamı : Yaraşır, yakışır.                                                                                                                                         Lebabet isminin anlamı : Akıllılık, zeyreklik.
Lebib isminin anlamı : Akıllı, zeki.
Ledün isminin anlamı : Allah katı.
Lehatin isminin anlamı : Şans, talih.                                                                                                                                             Lema isminin anlamı : Her şeye gücü yeten.
Lemi isminin anlamı : Parlama, parıltı.
Levent isminin anlamı : Osmanlı donanmasında görevli denizci asker. 2.Boylu, poslu, yakışıklı kişi,
Levin isminin anlamı : Renk, boya.
Levne isminin anlamı : Renkler, türler.
Levniz isminin anlamı : Renk. 2. Yüz.
Lezgin isminin anlamı : Hızlı, süratli, acele.
Lezir isminin anlamı : Akıllı. 2. Akla uygun.
Lider isminin anlamı : Önder, şef.
Liva isminin anlamı : Bayrak.
Livin isminin anlamı : Hareket, devinim.
Lokman isminin anlamı : Eski kavimlerdeki hekim.
Lut isminin anlamı : Bir peygamber adı.
Lutfullah isminin anlamı, Lütfullah isminin anlamı : Tanrının lütfu.
Lütfü isminin anlamı : Hoşluk. güzellik.
Lütufkar isminin anlamı : İyi davranan, hoş görülü.

Bu sayfamızda l harfi ile başlayan erkek bebek adları ve anlamları, l harfi ile başlayan bay isimleri ve anlamları, l ile başlayan erkek isimleri ve anlamları yer almaktadır.

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir