KÜRESEL BAĞLANTILAR KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM CEVAPLARI

KÜRESEL BAĞLANTILAR KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM CEVAPLARI

KÜRESEL BAĞLANTILAR KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM SORULARI

Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları sayfa 188

Sosyal Bilgiler Dersi 5. Sınıf Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları 188. Sayfa

A. Aşağıda verilen cümleleri okuyunuz. Doğru olan cümlelerin başına “D”, yanlış olan cümlelerin başına “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

1. ( ) Kullandığımız ürünlerin hepsi ülkemizde üretilmiştir. ……………………………………………………………………………………………………….

2. ( ) Turizm sayesinde değişik kültürlerden insanlar, birbirlerini yakından tanıyarak önyargılarını değiştirirler. ………………………………………………………………………………………………………..

3. ( ) Toplumsal sorunların çözümünde bireysel olarak bir şey yapamayız. ……………………………………………………………………………………………………….

4. ( ) Günümüzde ülkeler arası ticarette kullanılan en hızlı ulaşım aracı trendir. ……………………………………………………………………………………………………

5. ( ) Doğal gaz ve petrol boru hatları ile taşınır. ………………………………………………………………………………………………………

6. ( ) Dış ticaret ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklardan doğar. ………………………………………………………………………………………………………

7. ( ) Doğal varlıklar insanlığın ortak mirası olarak kabul edilemez. ……………………………………………………………………………………………………

8. ( ) Sadece yaşadığımız topluma karşı sorumluluklarımız vardır. ………………………………………………………………………………………………………………..

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız

ithalat UNESCO ihracat turizm UNİCEF ortak miras  ticaret
  1. Bir ürünü ya da hizmeti başka bir ülkeden almaya ……………………………. adı verilir.
  2. İnsanların dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezilere…………………. denir?
  3. .………………………… dünyadaki ortak miras eserlerini korumayı amaçlayan uluslar arası kuruluşlardan biridir.
  4. …………………..geçmişten günümüze insanlığın sonraki nesillere bıraktığı maddi ve manevi değerlerdir.
  5. Ülkemizde üretilen ürünlerin başka ülkelere satılmasına…………………………denir.

C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz

1) ‘’ Ulaşımın gelişmesinin ülkeler arası ilişkilerde önemi büyüktür. Çünkü ulaşım, ………………………….. ‘’ Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilemez?

A) ticaretin kolaylaşmasını sağlar

B) malların kolay taşınmasını sağlar

C) üretimin yavaşlamasını sağlar

D) kültürel ilişkilerin gelişmesini sağlar

2)

Yaşar Kemal – İnce Memed       

Maksim Gorki – Ana   

Charles Dickens – İki Şehrin Hikayesi

Eserleri verilen yazarlar hangi alanda ortak mirasa katkıda bulunmuşlardır?

A. Bilim                                 B. Sanat

C) Edebiyat                          D. Müzik

3) Günümüzde üretilen ürünlerin bir ülkeden başka bir ülkeye taşınması çok daha hızlı ve güvenli hale gelmiştir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticaretle uğraşanların artması

B) Ulaşım araçlarının artması

C) Ülkeler arası dostluğun gelişmesi

D) Ülkelerin ihtiyaçlarının azalması

4) İletişim araçları ülkeler arası ekonomik ilişkileri artırmış ve kolaylaştırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ekonomide sağladığı kolaylıklardan biridir?

A) Cep telefonu sayesinde istediğimiz bir yakınımızı kolaylıkla arayabiliriz.

B) İnternetten istediğimiz oyunlara ulaşıp oynayabiliriz.

C) İnternet ve cep telefonu sayesinde ürünlerimizi farklı ülkelere tanıtabiliriz

D) İnternet üzerinden istediğimiz bilgiye ulaşabiliriz.

5) Bir turist gezerken o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanır. Turizm sayesinde insanlar birbirini tanır, karşılıklı olarak birbirlerine sevgi ve saygı duyarlar. 

Buna göre turizmin yararları arasında; 

Ülkeler arası dostluk köprülerinin kurulması

Ön yargıların ortadan kalkması

III. Devletlerarası yakınlaşma ve işbirliğinin gelişmesi

durumlarından hangileri gösterilebilir?

A. I ve II                            B. II ve III

C. I ve III                           D. I,II ve III

6) Aşağıdakilerden hangisi insanlığın ortak mirası için söylendiğinde yanlış olur?

A. İnsanlığın ortak mirası çok uzun zamanda oluşur.

B. İnsanlığın ortak mirasında sadece bir ulusun payı vardır.

C. İnsanlığın ortak mirası korunmalıdır.

D. İnsanlığın ortak mirası gelecek kuşaklara aktarılmalıdır.

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

  1. Ülkeler neden birbiriyle alışveriş yapmak zorundadır? Açıklayınız.
  2. Ailenizde ya da çevrenizde yaşlı insanların ne gibi ihtiyaçları var? Bu ihtiyaçları karşılamak için neler yapabilirsiniz?

Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları sayfa 189

Sosyal Bilgiler Dersi 5. Sınıf Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları 189. Sayfa

 

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark BahçeHavuz gauss ölçümü www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betwoon deneme bonusu veren siteler