Koruyucu sağlık hizmetleri ile anlatılmak istenen nedir? Bu hizmetlerin topluma ve devlete sağlayacağı yararları neler olabilir?

Koruyucu sağlık hizmetleri ile anlatılmak istenen nedir? Bu hizmetlerin topluma ve devlete sağlayacağı yararları neler olabilir?

Koruyucu sağlık hizmetleri nedir?

Cevap:

  • Koruyucu sağlık hizmetleri hastalıklar oluşmadan tedbir almaktır. Ülkemizde Cumhuriyet’le birlikte koruyucu sağlık hizmetlerine önem verildi.
  • Doktor, ebe, hemşire ve sağlık memuru sayısı arttırıldı. Sağlık hizmetlerinin köylere kadar yayılmasını sağlamak amacıyla “seyyar hekimlik” uygulaması başlatıldı.
  • Ankara’da Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi kuruldu.
  • Aşı üretim merkezleri kuruldu.
  • Aşı kampanyaları düzenlenerek hastalıkların ortaya çıkması önlendi.
  • İstanbul’da bir verem sanatoryumu, Ankara ve Bursa’da verem dispanserleri açıldı.
  • “Numune Hastaneleri” adıyla büyük hastaneler ile doğum ve çocuk bakımevleri kuruldu.
  • Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti de 1935’te Türkiye Kızılay Cemiyeti adıyla aşılama, kan bağışı kabul etme ve yardım işlerinde yoğunlaştırdı.
Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir