Kiralık Konak Özet – Kiralık Konak Kitabı Özeti

Bu sayfada Kiralık Konak Kitap Özeti kısa, Kiralık Konak Kitap Özeti uzun, Kiralık Konak Kitap Özeti ve kahramanları, Kiralık Konak özeti,  Kiralık Konak özet, Kiralık Konak roman özeti, Kiralık Konak kitap özeti, kiralık konak özet uzun bulunmaktadır.

Kiralık Konak Özet – Kiralık Konak Kitabı Özeti

Bu sayfada Kiralık Konak Kitap Özeti kısa, Kiralık Konak Kitap Özeti uzun, Kiralık Konak Kitap Özeti ve kahramanları, Kiralık Konak özeti,  Kiralık Konak özet, Kiralık Konak roman özeti, Kiralık Konak kitap özeti, kiralık konak özet uzun bulunmaktadır.

*Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU*
Kiralık Konak Kitap Özeti

Romanın baş kahramanlarından Naim Efendi, Tanzimatla başlayan batılılaşma hareketlerinin sarstığı değerlerimizin kendi konağındaki temsilcisi, geçmişine her yönüyle bağlı bir Osmanlı beyefendisidir. Naim Efendi, çok zengin ve hesabını bilen bir kişiydi. Babasından kalma bir serveti vardı. Bu serveti büyük bir itina ile idare ediyor ve koruyordu. II. Abdülhamit döneminde devletin yüksek mevkilerinde bulundu. Birçok defalar valiliklerde dolaştı. Daha sonra bir dava yüzünden istifasını verdi ve hükümet işlerinden ayrılıp bir köşeye çekildi.

Naim efendinin bütün çocukluğu, bütün gençliği İstanbul ‘un en kalabalık konağında geçmişti. Naim Efendi konakta eğlenceli toplantıları, dostlar arasındaki sohbetleri, misafirlere ziyafetleri çok severdi. Fakat öyle bir zaman yaşadı ki bunların hepsi yasaktı. Naim Efendi yeni sazdan, yeni şarkılardan zevk almak bir tarafa, son senelerde yazılan ve konuşulan Türkçe’yi bile anlamıyordu.

Beş yıl kadar önce karısı Nefise Hanımefendi’yi kaybetmiştir. Naim Efendi, karısı Nefise Hanımefendi yanı başında iken, rahatı ve huzuru iyi durumdaydı. Zira bu ihtiyar kadın ölünce evin içinde yalnız kaldı. O öldükten sonra yerine kızı Sekine Hanım geçti; fakat Sekine Hanımı hiçbir yönüyle annesine benzemiyordu. Sekine Hanım, tembel ve iradesiz bir kadındır. Kocası Servet Bey ise; kırk-beş yaşlarında, alafranga hayata düşkün bir insandır. Müslümanlıktan ve Türklükten nefret eder. Aldığı terbiye ve yaşadığı muhit arasındaki çelişkiden dolayı daima bir çırpınma içindeydi. Onun sayesinde artık Naim Efendi konağında  Türkçe konuşulmaz olmuştu.

Naim Efendinin damadı Düyunu Umumiye Müfettişlerinden Servet Bey, Naim Efendinin saflığından yararlanarak konak içerisinde işleri istediği gibi yürütüyordu. Servet Beyin oğlu Cemil henüz yirmi yaşında olmasına rağmen Beyoğlu’ndaki büyük lokantaların, gazinoların, barların sürekli müşterisi idi. Bu yaşında birçok zevkleri vardı. Cemil Bey eğlence hayatına çok düşkündür. Biraderinin küçük sırlarını bilen Seniha ise son çıkan moda gazetelerinin resimlerine benzerdi. Körpe, ince ve çolak vücudu, ipek böcekleri gibi daima biçim değiştirme, değişim içerisindeydi.

Pazartesi günleri Seniha’nın çay günleridir. Avrupa’nın bütün kibar kadınları gibi o günleri güzel giyinir, kuşanır ve tam beşte konağın salonunda az görülen bir hanımefendi gibi ziyaretçilerini beklerdi. Seniha salonun bir köşesinde iki genç kızla halasının torunu Hakkı Celis’in kendisine okuduğu şiirleri dinler gözüküyordu. Bu genç kendisinden iki ay küçük olmasına rağmen ve birçok şiiri bazı dergilerde çıkmasına rağmen ona parmakları mürekkep lekeli ve pantolonunun dizleri çıkmış zavallı bir okul çocuğu gibi görünmekten kurtulamıyordu. Saat beşte Faik Bey konağı ziyarete geldi. Faik Bey Cemil’in yakın arkadaşları arasındaydı. Kumral, zayıf, uzun saçları iyi taranmış bir gençti. Küçük yaşından beri Avrupa’nın önemli şehirlerinde dolaşmış, oturmuş olduğu için hareketlerinde hiç sahte görünmeyen bir zarafet vardı. Faik Bey ile Seniha arasındaki ilişkinin bir arkadaşlık derecesinden fazla olması genç kızın bütün arkadaşları bilirdi. Fakat buna da hafif bir flört manasını verirlerdi. Günden güne aralarındaki sevgi çoğalmaya başladı. Faik Bey için Seniha’yı sevmek birdenbire vazgeçilmeyen bir şey oluverdi. O şimdi kumara ne kadar düşkünse, Seniha’yı da o kadar arıyordu. Seniha’ya kendini o kadar bağlı hissediyordu.

Konaktaki israflar ve hesapsız harcamalar yüzünden Naim Efendi maddî bakımdan zor duruma düşer. Yalı kiraya verilir, araba satılır, Madam Kromaki’nin maaşı ve Beyoğlu esnafına olan borçlar ödenemez. Naim Efendi, Çemberlitaş’ta oturan hemşiresi Selma Hanımefendi’ye çok bağlıdır. Naim Efendi’ye genç yaşından beri her konuda fikir veren Selma Hanımefendi, torunlarını çok şımarttığı için ona kızmaktadır. Naim Efendi, torunlarını çok sevdiği için her türlü eziyete katlanır. Seniha, sıkıntı dolu günler yaşamakta ve sinir buhranları geçirmektedir. Naim Efendi, torununun dertlerine çare arar. Sonunda bütün bunların evlenme ve çocuk doğurma ile geçeceği kanaatine varır. Seniha’yı evlendirmeyi düşünür. Fakat ne Seniha, ne de babası Servet Bey böyle bir şeye yanaşmaz. Bu arada rahatsızlanan Seniha, Doktor tavsiyesi üzerine, Madam Kromaki ile beraber halası Necibe Hanımefendi’nin Büyükada’daki köşküne gider. Burada sıkılması üzerine, arkadaşlarını çağırır. Bunlar arasında Faik Bey de vardır. Adadaki bu günlerde Faik Bey’le Seniha arasındaki ilişki çok ilerler. Bu ilişki herkes tarafından duyulur. Büyükada’daki bu günler Seniha’nın eski neşesini yerine getirir. Seniha konağa döner.

Fαik Bey bir sαbαh konαğα geldi. Herkes uykudαydı. Sαçlαrı kαrmα kαrışık, yüzü sαpsαrıydı. Surαtındα üç günlük bir sαkαl, toz renginde bir kir tαbαkαsı vαrdı. Senihα “Ne vαr? Ne oldu?” demek isteyen gözlerle Fαik Bey’ e bαktı. Fαik Bey sessiz bir şekilde hiçbir şey söylemiyordu. Senihα dαhα sonrα kαrdeşi Cemil’ den Fαik Bey’ in kumαrdα üç yüz elli lirα kαybettiğini ve pαrαyα ihtiyαcı olduğunu öğrendi. Cemil pαrαyı Senihα’nın büyükbαbαsındαn istemesini söyledi. Senihα’nın bunun olmαyαcαğını söylemesi üzerine Cemil Senihα’nın elmαslαrını rehin koymαsını istedi. Senihα dolαbını αçtı içinden bir çekmece çıkαrdı. Çekmecenin içinden birkαç tαne mαhfαzα (içinde küpe, yüzük, bilezik vb. değerli süs eşyαlαrının sαklαndığı kutu) αldı ve birer birer Cemil’e uzαttı ve hαyαtındα ilk defα αğır ve ciddi bir şekilde düşündü, kαldı. Hαyαt bir αn içinde, onα çıplαk ve en kαbα hαliyle görünmüştü. Bu dünyαdα güzellik bir hαyαl, αsαlet ve zαrαfet, insαnın üstünde hαfif bir cilαydı. Güzel bir yüze iskelet ifαdesi vermek için iki gecelik bir uykusuzluk, bir sevgiyi bir αlışverişe çevirmek için birkαç pαket iskαmbil kαğıdı, zαrif bir αdαmı bir dilenciye döndürmek için üç yüz elli lirαlık bir borç yeterliydi. Senihα kαlbinin bu bir günlük hesαplαşmαsındαn epeyce değişmiş çıktı.

Konağı kiraya verip kardeşi Selma Hanımefendi’nin yanına taşınma fikri ortaya çıktığından beri Naim Efendi’ nin rahatı, huzuru kaçtı. Selma Hanımefendi kararında o kadar katıydı ki hiçbir şekilde bunun önüne geçmek mümkün değildi. Naim Efendi; “Burada doğmuşum, burada yaşamışım, ihtiyarlamışım! Nasıl bırakır giderim?” diyordu. Selma Hanım; “Burada, fareler, örümcekler ortasında yapayalnız öleceğine, benim yanımda benim gözüm önünde ölürsün.” diyordu.

Konak, Naim Efendiyle beraber, her gün biraz daha yıkılıp gidiyordu. Zili bozulan sokak kapısı ağır bir tokmakla vuruluyor ve birçok gıcırtılarla sarsılarak açılıyordu.

Konağın dağılıp satılığa çıkarılmasıyla biten roman doğulu bir kuşağın batılılaşma süreciyle çöküşünün hikayesidir.

KİTABIN ADI        : KİRALIK KONAK
KİRALIK KONAK KİTABIN YAZARI : YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU
KİRALIK KONAK YAYIN EVİ             : İLETİŞİM YAYINLARI
KİRALIK KONAK YAYIN YILI            : 2011

KİRALIK KONAK KİTABIN KONUSU (kiralık konak ne anlatıyor)
Kitapta kuşak çatışması anlatılmıştır. Toplumumuzda batılılaşma ile birlikte kuşaklar arasında meydana gelen duygu, düşünce ve dünya görüşü ayrılıkları bir aile ortamında çok akıcı bir dille anlatılmış.

KİRALIK KONAK KİTABIN ANA FİKRİ

Çağdaşlık batıyı taklit etmek değil modern olanı örnek almaktır. Osmanlı İmparatorluğunun çöküş dönemindeki toplumsal nedenler dile getirilir. Üç neslin çatışması anlatılmıştır
kiralık konak Kitabındaki Şahıslar, kiralık konak roman kahramanları;
Naim Efendi: Çok zengin, çok önemli yerlerde çalışmış ve çok önemli bir kariyere sahip olmuştur. Konağın sahibidir. Değişime alışkın değil.
Seniha Hanım: Naim Efendi’nin torunudur. Batılı yaşam tarzını seven biridir.
Faik Bey: Aileyi uçuruma sürükleyen kişidir. Zevklerine göre yaşayan, varlıklı bir ailenin oğludur.
Hakkı Celis: Seniha’yı sevmiştir fakat karşılık bulamayınca içine kapanmıştır. Kimseye sır vermeyen birisidir. İnsanlardan kaçmaya çalışmaktadır, yalnız kalmak ister.

Anahtar kelimeler: Bu sayfamızda ünlü romancı Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU’nun Kiralık Konak adlı romanının kısa özeti, Kiralık Konak özet kısa, kiralık konak özet geniş, kiralık konak kitap özeti kısa, Ortaokul lise öğrencilerinin okuyabileceği kitap özetleri, lise öğrencilerinin okuması gereken bir kitap özeti, 7, 8. Sınıf Ortaokul öğrencilerinin okuyabileceği kitap özetleri, 9 10 11 ve 12. Sınıf lise öğrencilerinin okuması gereken bir kitap özeti, Kiralık Konak Yakup Kadri’nin en çok bilinen eserlerinden biridir.

One comment

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler