Kaşgarlı Mahmut Kimdir?

KAŞGARLI MAHMUT KİMDİR?

11. yüzyılda Balasagunlu bir beyin oğlu olarak dünyaya gelen Kaşgarlı Mahmut Karahanlıların eğitim, bilim ve kültüre önem verdikleri bir ortamda kendini yetiştirmiş bir bilim insanıdır.

Kaşgarlı Mahmut 1071 ve 1077 yılları arasında Bağdat’ta yaşayarak Araplar arasında Türk kültürünün yayılmasını sağlamaya çalışmıştır.

Müslüman alimlerle birlikte birçok Türk ve Arap ilini dolaşmış, başladığı Divan-ı Lügati’t Türk (Büyük Türk Sözlüğü)adlı eserini 1074’te tamamlayıp Bağdat’taki Abbasi halifesine sunmuştur.

Divan-ı Lügati’t Türk Hakkında bilgi;

Divan-ı Lügati’t Türk’te gezdiği Türk şehirlerinde konuşulan ağız ve şiveleri ayrıntılı şekilde anlatmıştır.

Divan-ı Lügati’t Türk’te yirmi dört Oğuz boyu ile ilgili bir şema hazırlamıştır.

Divan-ı Lügati’t Türk’te Türkçe’nin grameri, Türk yer adları, Türk damgaları ve Türk boylarıyla ilgili bilgiler yer almaktadır. Türk boylarının ağız ve lehçelerini karşılaştırmalı olarak aktarmıştır.

Ayrıca Türkçenin zenginliğini ve Arapça ile Farsçadan üstün bir dil olduğunu ispatlamak için Kitabu Cevahirun Nahvi Lügat’it isimli Türk gramer kitabını yazmıştır. Bu eserle Araplara Türkçe öğretmeyi de amaçlamıştır.

Related Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

okey oyna www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusal.net