Kafkas Cephesi (Kafkasya Cephesi) Hakkında Bilgi

Kafkas Cephesi (Kafkasya Cephesi) Hakkında Bilgi

Kafkasya Cephesi Hakkında Bilgi, Kafkasya Cephesi kısa özet

Kafkasya nerede: Kafkasya, günümüzde Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Nahçıvan toprakları için kullanılır.

Ruslar Kars Ardahan ve Batum’u işgal etmişlerdi. Rusya’nın saldırısıyla açılmış bir cephedir. Ancak; saldırı önlenmiş ve bizim karşı saldırıya geçtiğimiz bir cephedir.

Kafkas Cephesi nedenleri , kafkas cephesi neden açıldı:

1-    Rusya’yı Doğu Anadolu’dan atmak,

2-    Bakü petrollerinin Rusların kontrolüne geçmesini önlemek,

3-   Orta Asya’daki Türklerle birleşerek, büyük bir Türk dünyası kurmak, kısacası Turancılığı gerçekleştirmek.

Kafkas Cephesi sonuçları:

Enver Paşa’nın yanlış stratejiler kullanması, gerekli malzeme, kıyafet ve gıdaların zamanında gelmemesinden dolayı, Sarıkamış harekatında 90.000 ( Doksan bin) askerimiz donarak şehit olmuştur. Bundan dolayı bu cephede yenik duruma düştük, Bunun üzerine Ruslar, Doğu Anadolu ve Karadeniz’de işgal alanını genişletti.

Bu arada Çanakkale Cephesi kapanmış ve Mustafa Kemal, 1916 da bu bölgeye atanarak, Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri aldı.

1917 yılında Rusya’da Bolşevik ihtilali çıkınca Çarlık rejimi sona erdi. Sovyet Rusya ile Brest Litowsky Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Ruslar Doğu Anadolu’dan tamamen çekildi. Kars, Ardahan, Batum Osmanlıya geçti.

NOT: Bu cephede başarısız olsak da Ruslar Doğu Anadolu’dan çekildiler. Osmanlı Devletinin toprak kazandığı tek cephe Kafkas Cephesidir.

Rusya Birinci Dünya Savaşından çekilen ilk ülke olmuştur.

Mustafa Kemal Bu cephe sonunda Tuğgenerallik Rütbesini almıştır.

NOT: Bu cephede Ermeniler Türk halkına büyük zararlar verdi, bölgede katliamlar yaptılar. Ruslarla işbirliği yaptılar. Van’da çıkardıkları isyan sonunda devlet tarafından 27 Mayıs 1915 yılında çıkarılan Tehcir (Sevk ve İskan) Yasası ile Suriye ve Lübnan’a göç ettirildiler. Nedeni; burada yaşayan Ermenilerin Ruslara yardım etmesi ve bu topraklarda Ermeni devleti kurmak istemesidir.

Burada Kafkas Cephesi nerede, Kafkas Cephesi kısaca, kafkas cephesi kısaca özeti, kafkas cephesi kısaca maddeler halinde, kafkas cephesi özellikleri, kafkas cephesi hangi antlaşma ile kapanmıştır, kafkas cephesi sebepleri ve sonuçları nelerdir? vardır.

Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mıknatıs

almanca alfabesi

Tüyap Çiçekçi 

seo 

içerik

web site 

iktisat