Kafirun Suresi Anlamı ve Okunuşu

Kafirun suresi, Kur’an-ı Kerim’in 109. suresidir. Sure, 6 ayetten oluşur. Mekke’de indiğine inanılır. Sure ismini ilk ayetinde geçen ve inkarcılar anlamına gelen “kafirun” kelimesinden alır. Surede, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) inkarcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği kesin bir üslupla ifade edilir. Sure, iman ile şirkin ayrı şeyler olduğu, bu iki inanç sistemi arasında bir benzerlik bulunmadığı, dolayısıyla ikisinin birlikte bulunmasının, iki inanç arasında bir uzlaşmaya gidilmesinin mümkün olmadığı mesajını verir.

Kafirun suresinin okunuşu ve anlamı şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim.

1- Kul yâ eyyühel kâfirûn 2- Lâ a’büdü mâ ta’büdûn 3- Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd 4- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm 5- Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd 6- Leküm dînüküm veliye dîn

Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle.

1- De ki: Ey kafirler! 2- Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. 3- Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. 4- Ben de sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. 5- Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. 6- Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.

Kafirun suresinin fazileti hakkında ise Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Kul hüvellahu ehad Kur’an’ın üçte birine denktir, Kul yâ eyyühel-kâfirûn ise dörtte birine denktir.”

“Uyumak üzere yatağına yattığında Kul yâ eyyuhel-kâfirûn sûresini oku; bunu okursan şirk inancına sapmaktan korunursun.”

“Rasûlullâh (s.a.v.) sabah namazından önceki iki rekâtta ve akşam namazından sonraki iki rekâtta -yirmi küsur veya on küsur defa- Kâfirûn ve İhlâs Sûreleri’ni okudu.”

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir