K Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

K harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

K harfi ile başlayan erkek isimleri, K ile başlayan erkek isimleri, K ile başlayan erkek çocuk isimleri, k ile başlayan çocuk isimleri, k ile başlayan erkek çocuk isimleri

Kaan isminin anlamı: 1. Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2. Hakan, hükümdar.                                           Kağan isminin anlamı: 1. Hakan, imparator. 2. Kükremiş, öfkelenmiş, kükreyen, öfkelenen.                                               Kab (Ka’b ) isminin anlamı: 1. Şeref, şan, onur anlamında kullanılır. 3. Ka’b b. Züheyr. Sahabedendir.                     Kabil isminin anlamı: 1. Müm’kün, olası. 2. Hz. Âdem’in büyük oğlu olup kardeşi Habil’i öldürmüş ve yeryüzünde ilk kan döken insan olmuştur.                                                                                                                         Kadem isminin anlamı: 1. Ayak- adım. 2. Yarım arşın uzunluğunda bir ölçek. 3. Uğur. Kadın ve erkek adı olarak kullanılır.

Kadı isminin anlamı: 1. Hakim. 2. Mahkeme reisi. İlim sahibi yetkili. (kız-erkek)                                                             Kadir isminin anlamı: Değer, kıymet, güçlü, gücü yeter. “Her şeye gücü yeter” anlamında Tanrı’nın sıfatlarından biri.
Kadri isminin anlamı: Değer, kıymet.
Kadrihan isminin anlamı: Değerli, kıymetli ve de güçlü hükümdar.
Kafar isminin anlamı, Kaffar isminin anlamı: Batırıcı, kahreden.                                                                                    Kahir isminin anlamı: Kahredici, yok eden, ezici kuvvet.
Kahraman isminin anlamı: 1. Yiğit. 2. Bir olayın başlıca kişisi.
Kalender isminin anlamı: 1. Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü, bulduğuyla yetinen. 2. Kalenderiye tarikatına mensup olan kişi.
Kalgay isminin anlamı: İzci başı.
Kalkan isminin anlamı: Koruyucu.
Kaman isminin anlamı: Dağların zirvesine yakın olan yer.
Kamber isminin anlamı /Kanber isminin anlamı: 1. Halife Ali’nin yanından hiç ayrılmayan kölesi. 2. Sadık hizmetkar.
Kamet isminin anlamı: Endam.
Kamil isminin anlamı: 1. Olgun. Tam mükemmel, kusursuz. 2. Yaşını başını almış, tecrübeli. 3. Çok bilgili kimse.
Kamran isminin anlamı: Mutlu, muzaffer, isteğine kavuşmuş olan
Kandemir isminin anlamı: Sağlam kan, güçlü kan.
Kanık isminin anlamı: Elindekinden hoşnut olan, azla yetinen, yetingen, kanaatkar. 2. Tok gözlü.
Kani isminin anlamı:1. Kanmış, inanmış. 2. Sitemkar söz söyleyen.
Kanka isminin anlamı: 1.Kan kardeş. 2. Can ciğer arkadaş.
Kantürk isminin anlamı: Türk soyundan olan.
Kanun isminin anlamı: Kaide, kural, yasa.
Kaplan isminin anlamı: Yırtıcı bir hayvan. Kedigillerden                                                                                                               Kaptan isminin anlamı: 1. Gemideki en yüksek görevli. 2. Takım başı.
Kara isminin anlamı: 1. En koyu renk, siyah. 2. Esmer.
Karaalp isminin anlamı: Esmer yiğit.
Karabaş isminin anlamı: Hiç evlenmemiş erkek.
Karabay isminin anlamı: Esmer ve saygın kişi.
Karabey isminin anlamı: Esmer bey.
Karabulut isminin anlamı: Yağmur yüklü bulut.
Karaca isminin anlamı: Esmer. 2. Geyikgillerden, boynuzları küçük bir av hayvanı.
Karacabey isminin anlamı: Kahramanlığıyla ün salmış bir Türk beyi.
Karacael isminin anlamı: Karayağız el.
Karacan isminin anlamı: 1. Gözü pek 2. Dost, can arkadaş.
Karaçelik isminin anlamı: Çelik gibi güçlü esmer delikanlı.
Karademir isminin anlamı: Demir gibi sert esmer delikanlı.
Karadeniz isminin anlamı: Türkiye’nin kuzeyindeki deniz.
Karadoğan isminin anlamı: Bir kuş türü.
Karaduman isminin anlamı: Siyah duman anlamında.
Karaer isminin anlamı: Esmer yiğit.
Karagöz isminin anlamı: 1.Gözleri siyah olan. 2. Işık verilerek yansıtma yoluyla oynatılan oyun.
Karahan isminin anlamı: Tarihte bazı hanlara verilen ad. 2. Anadolu’da bir devlet.
Karakaş isminin anlamı: Kara kaşları olan.
Karakaya isminin anlamı: Siyah kaya.
Karakoç isminin anlamı: Siyah koç.
Karaman isminin anlamı: Esmer, karayağız insan. .
Karamuk isminin anlamı: Böğürtlen.
Karan isminin anlamı: Kahraman, korkusuz.
Karaoğlan isminin anlamı: Esmer delikanlı.
Karasın isminin anlamı: Esmersin.
Karasu isminin anlamı: Ağır akan su, esmer su, acı su.
Karatan isminin anlamı: Alaca karanlık.
Karatay isminin anlamı: Anadolu Selçuklu devlet adamı.
Karatekin isminin anlamı: Uğurlu esmer.
Karayağız isminin anlamı: Yağız delikanlı.
Karayel isminin anlamı: Kuzeybatıdan esen yel, soğuk rüzgar.
Kardani isminin anlamı: Eylem.
Kardeş isminin anlamı: 1. Aynı ana babadan doğmuş olan çocukların her birine verilen adı. 2. Yaşça küçük olan kardeş. 3. Aralarında çok değer verilen ortak bir bağ bulunanlardan her biri.
Kardeşcan isminin anlamı: Çok yakın arkadaş, dost.
Karer isminin anlamı: Kar renkli, ak yiğit.
Karer isminin anlamı: Bingöl’de bir bölge.
Karhan isminin anlamı: Karların hükümdarı anlamında.
Karındaş isminin anlamı: Kardeş.
Karlık isminin anlamı: Kar kuyusu.
Kartal isminin anlamı: Çok güçlü iri yırtıcı kuş.
Kartay isminin anlamı: Kar gibi beyaz tay.
Kartekin isminin anlamı: Kar gibi beyaz ve de uğurlu kişi.
Kasar isminin anlamı: Hatır.
Kasım isminin anlamı: 1. Bölen, taksim eden. 2. 11. ay.
Kasırga isminin anlamı: Şiddetli fırtına. 2. Duyguların patlak verişi.
Kaşif isminin anlamı: Keşfeden.
Katip isminin anlamı: Yazman. Yazıcı.
Kavruk isminin anlamı: Kara sevdalı, aşık.
Kaya isminin anlamı: Büyük ve sert taş.
Kayaalp isminin anlamı: Kaya gibi sert yiğit isminin anlamı:
Kayacan isminin anlamı: Kaya gibi güçlü dost.
Kayaer isminin anlamı: Kaya gibi güçlü yiğit.
Kayagün isminin anlamı: Kaya gibi sert gün
Kayahan isminin anlamı: Güçlü hükümdar, hükmeden.
Kayan isminin anlamı: 1.Dağdan inen sel. 2. Kayarak yer değiştiren.
Kayasoy isminin anlamı: Güçlü soydan gelen.
Kayaş isminin anlamı: Sülale, akraba.
Kayatekin isminin anlamı: Uğurlu kaya.
Kayatürk isminin anlamı: Kaya gibi sert ve sağlam Türk
Kaygısız isminin anlamı: Endişesiz, hiçbir şeye aldırış etmeyen.
Kayhan isminin anlamı: Güçlü hükümdar.
Kayı isminin anlamı: Fırtına, yağmur.
Kayıhan isminin anlamı: Güçlü kuvvetli hükümdar.
Kaymaz isminin anlamı: Dağ eteği.
Kaynak isminin anlamı: 1.Bir suyun çıktığı yer. 2. Sevinç, neşe.
Kayrabay isminin anlamı: Yardımsever saygın kişi.
Kayra isminin anlamı, Kayra adının anlamı: Saygın bir kimseden gelen iyilik.
Kayraalp isminin anlamı: Yardımsever yiğit.
Kayrahan isminin anlamı: Yardımsever hükümdar.
Kayrak isminin anlamı: Ekime elverişli olmayan toprak. 2. Yassı, düz taş.
Kayral isminin anlamı: Gözetilen, esirgenen.
Kayran isminin anlamı: Orman içindeki ağaçsız çıplak alan.
Kayrasoy isminin anlamı: Himaye edilmiş, korunmuş soydan gelen kişi anlamında.
Kazan isminin anlamı: Su çevrisi, girdap.
Kazgan isminin anlamı: Kazan
Kazım isminin anlamı: Öfkesine gem vurabilen kimse.
Kebir isminin anlamı: Ulu, yüce.
Kelami isminin anlamı: Sözle ilgili.
Kelemer isminin anlamı: Kuvvetli karakteri olan adam.
Keleş isminin anlamı: 1.Güzel, yakışıklı.2. Yiğit, cesur, bahadır.
Kemal isminin anlamı, Kemal adının anlamı: 1.Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, eksiksizlik. 2. En yüksek değer.
Kemalettin isminin anlamı: Dinin eksiksizliği.
Kemali isminin anlamı: “Kemal” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Kemar isminin anlamı: Cumhuriyet.
Kenan isminin anlamı: Vaat edilmiş ülke, cennet Filistin.
Kent isminin anlamı: Şehir.
Kenter isminin anlamı: Şehirli, kentli.
Kerami isminin anlamı: Mert, cesur soylu kişi.
Kerem isminin anlamı: Soyluluk, ululuk. 2. Bağış olarak verme, iyilik, ihsan.
Kerim isminin anlamı: 1. Soylu asil. 2. Eli açık, cömert.
Kerimhan isminin anlamı: Soylu ve cömert hükümdar.
Kerman isminin anlamı: İran’da Kürt bölgesi.
Kervan isminin anlamı: Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı.
Keser isminin anlamı: Hüzün, keder.                                                                                                                                                   Keyvan isminin anlamı: Satürn yıldızı                                                                                                                                         Keykavus isminin anlamı: 1. Adil, necip. 2. Selçuklu sultanı.
Keskinay isminin anlamı: Parıltıyla ışıldayan ay.
Keskinel isminin anlamı: Elleri sert olan.
Keskiner isminin anlamı: Sert ve yiğit.
Keskinsoy isminin anlamı: Sert soydan gelen.
Keskintürk isminin anlamı: Sert Türk.
Kevin isminin anlamı: Yaşlı, ihtiyar, eski.
Keyhan isminin anlamı: Dünya. Far
Kezer isminin anlamı: Kahraman.
Kılıç isminin anlamı: Kın içinde iki ucu sivri bele takılan çelik silah.
Kılıçali isminin anlamı: Ünlü bir Türk denizcisidir.
Kılıçalp isminin anlamı: Kılıcı ve yiğitliğiyle namsalmış olan.
Kılıçaslan isminin anlamı: Selçuklu şehzadesinin adı.
Kılıçbay isminin anlamı: Kılıcıyla saygınlık kazanmış olan.
Kılıçbey isminin anlamı: Kılıcıyla saygınlık kazanmış olan.
Kılıçel isminin anlamı: Kılıç gibi keskin eli olan.
Kılıçer isminin anlamı: Kılıç gibi keskin yiğit.
Kılıçhan isminin anlamı: Kılıcıyla nam salmış hükümdar.
Kılıçsoy isminin anlamı: Kılıcıyla nam salmış bir soydan gelen.
Kılıçtürk isminin anlamı: Kılıç gibi keskin Türk.
Kınay isminin anlamı: Çok çalışkan, etkin, aktif.
Kınaytürk isminin anlamı: Çok çalışkan Türk.
Kıncal isminin anlamı: İnce, zayıf.
Kıraç isminin anlamı: Verimsiz toprak.
Kıralp isminin anlamı: Saçları beyazlaşmış yiğit.
Kıran isminin anlamı: 1. Çevre, kıyı, kenar. 2. Dağ sırtı, tepe, bayır .. ·
Kırat isminin anlamı: Deger; düzey. 2. Kır renkli at.
Kıray isminin anlamı: Genç, delikanlı.
Kırbay isminin anlamı: Saygın genç.
Kırbey isminin anlamı: Saygın genç.
Kırca isminin anlamı: Yarı kırlaşmış saçları olan.
Kırdar isminin anlamı: İtidalli olan.
Kırgız isminin anlamı: Kırgızistan’da yaşayan Türk soyundan gelme halk.
Kırhan isminin anlamı: Saygın hükümdar.
Kırman isminin anlamı: Saçları kırlaşmış kişi.
Kırtay isminin anlamı: Genç yaşta saçları kırlaşmış olan.
Kıvanç isminin anlamı: Övünme, övünç duyma.
Kızan isminin anlamı: 1. Erkek çocuk 2. Delikanlı; silahlı köy delikanlısı.
Kızıl isminin anlamı: Parlak, kırmızı renk. 2. Altın.
Kızılalp isminin anlamı: Kızıl yiğit.
Kızıler isminin anlamı: Kızıl asker.
Kızılgün isminin anlamı: Gökyüzünün kızıllığı.
Kızıltan isminin anlamı :Şafak vaktinin kızıllığı.
Kızıltaş isminin anlamı: Kırmızı taş.
Kızıltuğ isminin anlamı: Kızılrenkli tuğ.
Kızıltunç isminin anlamı: Kırmızı tunç.
Kinyas isminin anlamı: Geniş yüzlü kişi.
Kiper isminin anlamı: İdareli, dayanıklı, yiğit
Kiram isminin anlamı: Soylu, cömert.
Kirman isminin anlamı: Hisar, kale.
Kiyan isminin anlamı: 1. Dağdan hızla inen sel, 2. Dede korkut kahramanı.
Koca isminin anlamı: 1. Kadının eşi. 2. Büyük, iri. 3. Yaşlı, ihtiyar. 4. Büyük, ulu.
Kocabay isminin anlamı: Yüce ve saygın kişi.
Kocaalp isminin anlamı: Büyüklüğü ve iriliğiyle nam salmış yiğit.
Kocabey isminin anlamı: Yüce bey.
Kocademir isminin anlamı: Büyük demir.
Kocaer isminin anlamı: Büyük, ulu, yiğit.
Kocataş isminin anlamı: Büyük taş.
Kocatay isminin anlamı: Genç irisi.
Kocatürk isminin anlamı: Büyük Türk.
Koç isminin anlamı: Sağlıklı, gürbüz genç erkek.
Koçak isminin anlamı: 1. Cömert, eli açık. 2. Yürekli, yiğit, kabadayı.
Koçakalp isminin anlamı: Yiğit, kabadayı.
Koçar isminin anlamı: Döğüş için yetiştiriImiş iri boynuzlu koç.
Koçaş isminin anlamı: Yol gösteren, klavuzluk eden. 2. Yağmur bulutu.
Koçay isminin anlamı: Koç gibi güçlü, ay gibi parıltılı.
Koçer isminin anlamı: Koç gibi güçlü ve yiğit kişi.
Koçhan isminin anlamı: Koç gibi gösterişli hükümdar.
Koçkan isminin anlamı: Yiğit, yürekli kan bağından gelen.
Koçsoy isminin anlamı: Kahramanlık soyundan gelen.
Koçtürk isminin anlamı: Koç gibi gösterişli ve güçlü Türk.
Koçubey isminin anlamı: Koç gibi gösterişli ve saygın kişi.
Koçyiğit isminin anlamı: Yiğitler yiğidi.
Kongar isminin anlamı, Kongur isminin anlamı: Kestane rengi.                                                                                                                                             Kolçak isminin anlamı: Pazıbent. 2. Zırhın kola geçirilen parçası.
Koldaş isminin anlamı: İş arkadaşı.
Koman isminin anlamı: Umut.
Konan isminin anlamı: Misafir.                                                                                                                                                     Konur isminin anlamı: Açık kestane renginde olan.
Konuralp isminin anlamı: Kahraman yiğit
Kopan isminin anlamı: Muzaffer.
Kopuz isminin anlamı: Ozanların çaldığı telli Türk sazı.
Koral isminin anlamı: Sınır muhafızı. 2. Kaynağı dini ezgi olan orkestra parçası.
Koralp isminin anlamı: Ateş gibi yakıcı, kahraman.
Koraltan isminin anlamı: Kızıl tan.
Koraslan isminin anlamı: Ateş gibi Yakıcı, arslan gibi yırtıcı.
Koray isminin anlamı: Kor renkli ay.
Korcan isminin anlamı: İçi içine sığmayan.
Korçak isminin anlamı: Heykel.
Korçan isminin anlamı: Çağlayan.
Korday isminin anlamı: Kuğu kuşu.
Korel isminin anlamı: Kızgın el.
Korer isminin anlamı: Ateş gibi yiğit.
Korgan isminin anlamı: Kale, burç.
Korban isminin anlamı: Kor gibi kızgın hükümdar.
Korkan isminin anlamı: Kor gibi bir geçmişi olan kişi.
Korkmaz isminin anlamı: Hiçbir şeyden korkmayan.
Korkut isminin anlamı: 1. Cesaretiyle başkalarını korku salan yiğit kişi. 2. Büyük dolu tanesi.
Korkutalp isminin anlamı: Korkusuzluğuyla başkalarını korku salan yiğit kişi.
Korman isminin anlamı: Kor gibi kızgın ve hareketli insan.
Kortan isminin anlamı: Görünümüyle kor renginde olan, şafak vakti,
Kortaş isminin anlamı: Kızgın taş.
Kortay isminin anlamı: Kızgın tay.
Koryak isminin anlamı: Kıpkırmızı
Koryiğit isminin anlamı: Ateşli yiğit.
Koryürek isminin anlamı: Ateş gibi sıcak yüreği olan.
Kostak isminin anlamı: Çalımlı, iyi giyinmiş Yakışıklı. 2. Yiğit, kabadayı, yürekli.
Koşa isminin anlamı: Çift, eş, ikiz.
Koşak isminin anlamı: Taş yığını. 2. Çokgüzel.
Koşal isminin anlamı: Çok güzel çift.
Kovan isminin anlamı: Hüzün, keder.
Koyak isminin anlamı: Vadi, dere, dağlar arasındaki doğal çukurlar, etkili, dokunaklı.
Koyaş isminin anlamı: Güneş.
Koygun isminin anlamı: Dokunaklı, etkili, acıklı.
Koytak isminin anlamı: Rüzgar olmayan çukur yer.
Koytan isminin anlamı: Yalçın, kesik, kaya.
Kozak isminin anlamı: 1. Kozalak. 2-Padişah mektuplarının konulduğu kutu.
Kökcan isminin anlamı: Asıl dost.
Kökel isminin anlamı: Sağlıklı el.
Köken isminin anlamı: 1. Bir şeyin çıktığı dayandığı temel neden. 2. Soy, asıl.
Köker isminin anlamı: Köklü, soydan gelen.
Köksal isminin anlamı: Kökünle nam sal anlamında.
Köksan isminin anlamı: Köküyle tanınmış kimse.
Köksoy isminin anlamı: Tanınmış bir soydan gelen.
Köksu isminin anlamı: Derinden çıkan su.
Köksur isminin anlamı: Soyunun devam etmesini sağla.
Köktan isminin anlamı: Kökleri çok eskiye dayanan.
Köktaş isminin anlamı: Toprakta kalıcı taş.
Köktay isminin anlamı: Sağlam, genç.
Kökten isminin anlamı: Çok eskiden gelen. 2. Soylu.
Köktürk isminin anlamı: Nam salmış Türk.
Köroğlu isminin anlamı: Kocanın karısı için kullandığı sözcük. 2. Türk halk hikayesinin kahramanı.
Köse isminin anlamı: Bıyığı, sakalı çıkmayan, seyrek sakallı.
Kösten isminin anlamı: Ilıca.
Köymen isminin anlamı: Köylü.
Köz isminin anlamı: Küçük kor parçası.
Közcan isminin anlamı: Ateş gibi dost.
Közer isminin anlamı: Ateş gibi yiğit.
Kuban isminin anlamı: Rusya’da bir nehir adı.
Kubar isminin anlamı: Kibar, nazik.
Kubat isminin anlamı: Kaba, biçimsiz. 2. Davranışları kaba olan.
Kubilay isminin anlamı: Moğol İmparatorluğu’nun ünlü hükümdarı.
Kuddus isminin anlamı: 1. Temiz. 2. Allah’ın adlarından biri.
Kuddosi isminin anlamı: Kutsal kişi.
Kudsi isminin anlamı: Kutsal kişi.
Kula isminin anlamı: Sarışın, mavi gözlü.
Kulan isminin anlamı: Muzaffer olan.
Kulubey isminin anlamı: Uğurlu bey.
Kunaylı isminin anlamı: Soylu, zengin aile. 2. Etkin, faal.
Kunduz isminin anlamı: Postu değerli bir kemirgen.
Kunt isminin anlamı: Sağlam ve iri yapılı, dayanıklı.
Kuntay isminin anlamı: iri yapılı genç.
Kunter isminin anlamı: İri yapılı yiğit.
Kuntman isminin anlamı: İri yapılı, dayanıklı insan.
Kuntürk isminin anlamı: Sağlam ve güçlü Türk.
Kuntyiğit isminin anlamı: İri yapılı yiğit.
Kuraner isminin anlamı: Kuran’ın koruyucusu.
Kuray isminin anlamı: Ay gibi güzel.
Kurban isminin anlamı: 1. Dinimizin bir emri, adağı yerine getirmek için kesilen hayvan. 2. Bir amaç uğruna feda edilen ya da kendini feda eden.
Kurcan isminin anlamı: Çabala, uğraş,
Kurçak isminin anlamı: Heykel.
Kurman isminin anlamı: Üstün ve yetenekli kişi.
Kurt isminin anlamı: Kurnaz kişi, işini bilen.
Kurtalp isminin anlamı: Kurnaz ve yiğit kişi.
Kurtar isminin anlamı: Zor durumda olana yardım et.
Kurtaran isminin anlamı: Kurtulmasını sağlayan.
Kurtbay isminin anlamı, Kurtbey isminin anlamı: Kurnaz ve saygın kişi.
Kurtdemir isminin anlamı: Kurnaz ve sert.
Kurtdoğan isminin anlamı: Kurnaz ve yırtıcı.
Kurtel isminin anlamı: Yırtıcı el.
Kurter isminin anlamı: Çevik, atak yiğit.
Kurthan isminin anlamı: Kurnaz hükümdar.
Kurtul isminin anlamı: Zor bir durumdan kendini kurtar.
Kurtulmuş isminin anlamı: Aydınlığa kavuşmuş
Kurtuluş isminin anlamı: Kötü bir durumdan kurtulma.
Kuruç isminin anlamı: Cesur. 2. Çelik. 3. Toprak içinde bulunan büyük taş.
Kuşay isminin anlamı: Uzaklaşmak.
Kut isminin anlamı: 1. Uğur, talih, baht. 2. Mutluluk.
Kutal isminin anlamı: Mutlu ol, mutlu yaşa.
Kutaldı isminin anlamı: Mutlu oldu.
Kutalmış isminin anlamı: Mutlu olmuş.
Kutan isminin anlamı: Dua etme. 2. Sakakuşu.
Kutalp isminin anlamı: Mutlu olmuş yiğit kişi.
Kutat isminin anlamı: Mutlu olmuş kişi.
Kutay isminin anlamı: Uğurlu ay.
Kutbay isminin anlamı: Mutlu, uğurlu ve saygın kişi.
Kutcan isminin anlamı: Kutlu ve uğurlu can.
Kutel isminin anlamı: Uğurlu el.
Kuter isminin anlamı: Kutlu uğurlu kişi.
Kuterdem isminin anlamı: Mutlu ve faziletli kişi.
Kuterden isminin anlamı: Mutlu ve yiğit kişi.
Kutgün isminin anlamı: Uğurlu gün,mutlu gün.
Kuthan isminin anlamı: Kutlu hükümdar.
Kutkan isminin anlamı: Saygın, kutlu Soydan gelen.
Kutlan isminin anlamı: Kutlu, mutlu ol.
Kutlar isminin anlamı: Mutluluklar.
Kutlubey isminin anlamı: Uğurlu bey,
Kutluad isminin anlamı: Uğurlu isim.
Kutlualp isminin anlamı: Uğurlu yiğit.
Kutluay isminin anlamı: Uğurlu ay.
Kutlucan isminin anlamı: Uğurlu dost.
Kutluel isminin anlamı: Uğurlu, kutlu el.
Kutluer isminin anlamı: Şanslı, yiğit.
Kutluğ isminin anlamı: Mutlu, uğurlu.
Kutluhan isminin anlamı: Uğurlu hükümdar.
Kutlutay isminin anlamı: Uğurlu genç.
Kutlutekin isminin anlamı: Çok şanslı.
Kutlutürk isminin anlamı: Şanslı Türk.
Kutman isminin anlamı: Kutlu, uğurlu kimse.
Kutsal isminin anlamı: 1. Güçlü bir şekilde dini saygı uyandıran kişi, mukaddes. 2. Yolunda can verilecek kadar sevilen. 3. Tanrıya adanmış olan.
Kutsalan isminin anlamı: Uğur getiren.
Kutsan isminin anlamı: Uğurlu, talihli.
Kutsel isminin anlamı: İyi su.
Kutsoy isminin anlamı: Mutlu soydan gelenler.
Kutun isminin anlamı: Kutlu, Kutsal.
Kutunalp isminin anlamı: Kutsal, yiğit.                                                                                                                                               Kuzey isminin anlamı: Kuzey Yönü, Bir Yön.
Kutuner isminin anlamı: Kutsal yiğit.
Kutyar isminin anlamı: Uğurlu kimse.
Kuzgun isminin anlamı: Kara karga,
Küce isminin anlamı: Etkileyici.
Küçümen isminin anlamı: Çok ufak, küçük.
Kültigin isminin anlamı, Kültegin isminin anlamı: Göktürk prensi.
Küntay isminin anlamı:  Gün- tay.
Kür isminin anlamı: Yürekli, bileği güçlü.
Küre isminin anlamı: 1. Yer yuvarlağı. 2. Daire biçiminde olan
Küren isminin anlamı: Bir at rengi.
Kürhan isminin anlamı: Yiğit, yürekli han.
Kürşat isminin anlamı
: Eski Türklerde yiğit, alp.

You Might Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir