K Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

K harfi ile başlayan erkek bebek isimleri

K harfi ile başlayan erkek isimleri, K ile başlayan erkek isimleri, K ile başlayan erkek çocuk isimleri, k ile başlayan çocuk isimleri, k ile başlayan erkek çocuk isimleri

Kaan isminin anlamı: 1. Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2. Hakan, hükümdar.                                           Kağan isminin anlamı: 1. Hakan, imparator. 2. Kükremiş, öfkelenmiş, kükreyen, öfkelenen.                                               Kab (Ka’b ) isminin anlamı: 1. Şeref, şan, onur anlamında kullanılır. 3. Ka’b b. Züheyr. Sahabedendir.                     Kabil isminin anlamı: 1. Müm’kün, olası. 2. Hz. Âdem’in büyük oğlu olup kardeşi Habil’i öldürmüş ve yeryüzünde ilk kan döken insan olmuştur.                                                                                                                         Kadem isminin anlamı: 1. Ayak- adım. 2. Yarım arşın uzunluğunda bir ölçek. 3. Uğur. Kadın ve erkek adı olarak kullanılır.

Kadı isminin anlamı: 1. Hakim. 2. Mahkeme reisi. İlim sahibi yetkili. (kız-erkek)                                                             Kadir isminin anlamı: Değer, kıymet, güçlü, gücü yeter. “Her şeye gücü yeter” anlamında Tanrı’nın sıfatlarından biri.
Kadri isminin anlamı: Değer, kıymet.
Kadrihan isminin anlamı: Değerli, kıymetli ve de güçlü hükümdar.
Kafar isminin anlamı, Kaffar isminin anlamı: Batırıcı, kahreden.                                                                                    Kahir isminin anlamı: Kahredici, yok eden, ezici kuvvet.
Kahraman isminin anlamı: 1. Yiğit. 2. Bir olayın başlıca kişisi.
Kalender isminin anlamı: 1. Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü, bulduğuyla yetinen. 2. Kalenderiye tarikatına mensup olan kişi.
Kalgay isminin anlamı: İzci başı.
Kalkan isminin anlamı: Koruyucu.
Kaman isminin anlamı: Dağların zirvesine yakın olan yer.
Kamber isminin anlamı /Kanber isminin anlamı: 1. Halife Ali’nin yanından hiç ayrılmayan kölesi. 2. Sadık hizmetkar.
Kamet isminin anlamı: Endam.
Kamil isminin anlamı: 1. Olgun. Tam mükemmel, kusursuz. 2. Yaşını başını almış, tecrübeli. 3. Çok bilgili kimse.
Kamran isminin anlamı: Mutlu, muzaffer, isteğine kavuşmuş olan
Kandemir isminin anlamı: Sağlam kan, güçlü kan.
Kanık isminin anlamı: Elindekinden hoşnut olan, azla yetinen, yetingen, kanaatkar. 2. Tok gözlü.
Kani isminin anlamı:1. Kanmış, inanmış. 2. Sitemkar söz söyleyen.
Kanka isminin anlamı: 1.Kan kardeş. 2. Can ciğer arkadaş.
Kantürk isminin anlamı: Türk soyundan olan.
Kanun isminin anlamı: Kaide, kural, yasa.
Kaplan isminin anlamı: Yırtıcı bir hayvan. Kedigillerden                                                                                                               Kaptan isminin anlamı: 1. Gemideki en yüksek görevli. 2. Takım başı.
Kara isminin anlamı: 1. En koyu renk, siyah. 2. Esmer.
Karaalp isminin anlamı: Esmer yiğit.
Karabaş isminin anlamı: Hiç evlenmemiş erkek.
Karabay isminin anlamı: Esmer ve saygın kişi.
Karabey isminin anlamı: Esmer bey.
Karabulut isminin anlamı: Yağmur yüklü bulut.
Karaca isminin anlamı: Esmer. 2. Geyikgillerden, boynuzları küçük bir av hayvanı.
Karacabey isminin anlamı: Kahramanlığıyla ün salmış bir Türk beyi.
Karacael isminin anlamı: Karayağız el.
Karacan isminin anlamı: 1. Gözü pek 2. Dost, can arkadaş.
Karaçelik isminin anlamı: Çelik gibi güçlü esmer delikanlı.
Karademir isminin anlamı: Demir gibi sert esmer delikanlı.
Karadeniz isminin anlamı: Türkiye’nin kuzeyindeki deniz.
Karadoğan isminin anlamı: Bir kuş türü.
Karaduman isminin anlamı: Siyah duman anlamında.
Karaer isminin anlamı: Esmer yiğit.
Karagöz isminin anlamı: 1.Gözleri siyah olan. 2. Işık verilerek yansıtma yoluyla oynatılan oyun.
Karahan isminin anlamı: Tarihte bazı hanlara verilen ad. 2. Anadolu’da bir devlet.
Karakaş isminin anlamı: Kara kaşları olan.
Karakaya isminin anlamı: Siyah kaya.
Karakoç isminin anlamı: Siyah koç.
Karaman isminin anlamı: Esmer, karayağız insan. .
Karamuk isminin anlamı: Böğürtlen.
Karan isminin anlamı: Kahraman, korkusuz.
Karaoğlan isminin anlamı: Esmer delikanlı.
Karasın isminin anlamı: Esmersin.
Karasu isminin anlamı: Ağır akan su, esmer su, acı su.
Karatan isminin anlamı: Alaca karanlık.
Karatay isminin anlamı: Anadolu Selçuklu devlet adamı.
Karatekin isminin anlamı: Uğurlu esmer.
Karayağız isminin anlamı: Yağız delikanlı.
Karayel isminin anlamı: Kuzeybatıdan esen yel, soğuk rüzgar.
Kardani isminin anlamı: Eylem.
Kardeş isminin anlamı: 1. Aynı ana babadan doğmuş olan çocukların her birine verilen adı. 2. Yaşça küçük olan kardeş. 3. Aralarında çok değer verilen ortak bir bağ bulunanlardan her biri.
Kardeşcan isminin anlamı: Çok yakın arkadaş, dost.
Karer isminin anlamı: Kar renkli, ak yiğit.
Karer isminin anlamı: Bingöl’de bir bölge.
Karhan isminin anlamı: Karların hükümdarı anlamında.
Karındaş isminin anlamı: Kardeş.
Karlık isminin anlamı: Kar kuyusu.
Kartal isminin anlamı: Çok güçlü iri yırtıcı kuş.
Kartay isminin anlamı: Kar gibi beyaz tay.
Kartekin isminin anlamı: Kar gibi beyaz ve de uğurlu kişi.
Kasar isminin anlamı: Hatır.
Kasım isminin anlamı: 1. Bölen, taksim eden. 2. 11. ay.
Kasırga isminin anlamı: Şiddetli fırtına. 2. Duyguların patlak verişi.
Kaşif isminin anlamı: Keşfeden.
Katip isminin anlamı: Yazman. Yazıcı.
Kavruk isminin anlamı: Kara sevdalı, aşık.
Kaya isminin anlamı: Büyük ve sert taş.
Kayaalp isminin anlamı: Kaya gibi sert yiğit isminin anlamı:
Kayacan isminin anlamı: Kaya gibi güçlü dost.
Kayaer isminin anlamı: Kaya gibi güçlü yiğit.
Kayagün isminin anlamı: Kaya gibi sert gün
Kayahan isminin anlamı: Güçlü hükümdar, hükmeden.
Kayan isminin anlamı: 1.Dağdan inen sel. 2. Kayarak yer değiştiren.
Kayasoy isminin anlamı: Güçlü soydan gelen.
Kayaş isminin anlamı: Sülale, akraba.
Kayatekin isminin anlamı: Uğurlu kaya.
Kayatürk isminin anlamı: Kaya gibi sert ve sağlam Türk
Kaygısız isminin anlamı: Endişesiz, hiçbir şeye aldırış etmeyen.
Kayhan isminin anlamı: Güçlü hükümdar.
Kayı isminin anlamı: Fırtına, yağmur.
Kayıhan isminin anlamı: Güçlü kuvvetli hükümdar.
Kaymaz isminin anlamı: Dağ eteği.
Kaynak isminin anlamı: 1.Bir suyun çıktığı yer. 2. Sevinç, neşe.
Kayrabay isminin anlamı: Yardımsever saygın kişi.
Kayra isminin anlamı, Kayra adının anlamı: Saygın bir kimseden gelen iyilik.
Kayraalp isminin anlamı: Yardımsever yiğit.
Kayrahan isminin anlamı: Yardımsever hükümdar.
Kayrak isminin anlamı: Ekime elverişli olmayan toprak. 2. Yassı, düz taş.
Kayral isminin anlamı: Gözetilen, esirgenen.
Kayran isminin anlamı: Orman içindeki ağaçsız çıplak alan.
Kayrasoy isminin anlamı: Himaye edilmiş, korunmuş soydan gelen kişi anlamında.
Kazan isminin anlamı: Su çevrisi, girdap.
Kazgan isminin anlamı: Kazan
Kazım isminin anlamı: Öfkesine gem vurabilen kimse.
Kebir isminin anlamı: Ulu, yüce.
Kelami isminin anlamı: Sözle ilgili.
Kelemer isminin anlamı: Kuvvetli karakteri olan adam.
Keleş isminin anlamı: 1.Güzel, yakışıklı.2. Yiğit, cesur, bahadır.
Kemal isminin anlamı, Kemal adının anlamı: 1.Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, eksiksizlik. 2. En yüksek değer.
Kemalettin isminin anlamı: Dinin eksiksizliği.
Kemali isminin anlamı: “Kemal” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Kemar isminin anlamı: Cumhuriyet.
Kenan isminin anlamı: Vaat edilmiş ülke, cennet Filistin.
Kent isminin anlamı: Şehir.
Kenter isminin anlamı: Şehirli, kentli.
Kerami isminin anlamı: Mert, cesur soylu kişi.
Kerem isminin anlamı: Soyluluk, ululuk. 2. Bağış olarak verme, iyilik, ihsan.
Kerim isminin anlamı: 1. Soylu asil. 2. Eli açık, cömert.
Kerimhan isminin anlamı: Soylu ve cömert hükümdar.
Kerman isminin anlamı: İran’da Kürt bölgesi.
Kervan isminin anlamı: Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı.
Keser isminin anlamı: Hüzün, keder.                                                                                                                                                   Keyvan isminin anlamı: Satürn yıldızı                                                                                                                                         Keykavus isminin anlamı: 1. Adil, necip. 2. Selçuklu sultanı.
Keskinay isminin anlamı: Parıltıyla ışıldayan ay.
Keskinel isminin anlamı: Elleri sert olan.
Keskiner isminin anlamı: Sert ve yiğit.
Keskinsoy isminin anlamı: Sert soydan gelen.
Keskintürk isminin anlamı: Sert Türk.
Kevin isminin anlamı: Yaşlı, ihtiyar, eski.
Keyhan isminin anlamı: Dünya. Far
Kezer isminin anlamı: Kahraman.
Kılıç isminin anlamı: Kın içinde iki ucu sivri bele takılan çelik silah.
Kılıçali isminin anlamı: Ünlü bir Türk denizcisidir.
Kılıçalp isminin anlamı: Kılıcı ve yiğitliğiyle namsalmış olan.
Kılıçaslan isminin anlamı: Selçuklu şehzadesinin adı.
Kılıçbay isminin anlamı: Kılıcıyla saygınlık kazanmış olan.
Kılıçbey isminin anlamı: Kılıcıyla saygınlık kazanmış olan.
Kılıçel isminin anlamı: Kılıç gibi keskin eli olan.
Kılıçer isminin anlamı: Kılıç gibi keskin yiğit.
Kılıçhan isminin anlamı: Kılıcıyla nam salmış hükümdar.
Kılıçsoy isminin anlamı: Kılıcıyla nam salmış bir soydan gelen.
Kılıçtürk isminin anlamı: Kılıç gibi keskin Türk.
Kınay isminin anlamı: Çok çalışkan, etkin, aktif.
Kınaytürk isminin anlamı: Çok çalışkan Türk.
Kıncal isminin anlamı: İnce, zayıf.
Kıraç isminin anlamı: Verimsiz toprak.
Kıralp isminin anlamı: Saçları beyazlaşmış yiğit.
Kıran isminin anlamı: 1. Çevre, kıyı, kenar. 2. Dağ sırtı, tepe, bayır .. ·
Kırat isminin anlamı: Deger; düzey. 2. Kır renkli at.
Kıray isminin anlamı: Genç, delikanlı.
Kırbay isminin anlamı: Saygın genç.
Kırbey isminin anlamı: Saygın genç.
Kırca isminin anlamı: Yarı kırlaşmış saçları olan.
Kırdar isminin anlamı: İtidalli olan.
Kırgız isminin anlamı: Kırgızistan’da yaşayan Türk soyundan gelme halk.
Kırhan isminin anlamı: Saygın hükümdar.
Kırman isminin anlamı: Saçları kırlaşmış kişi.
Kırtay isminin anlamı: Genç yaşta saçları kırlaşmış olan.
Kıvanç isminin anlamı: Övünme, övünç duyma.
Kızan isminin anlamı: 1. Erkek çocuk 2. Delikanlı; silahlı köy delikanlısı.
Kızıl isminin anlamı: Parlak, kırmızı renk. 2. Altın.
Kızılalp isminin anlamı: Kızıl yiğit.
Kızıler isminin anlamı: Kızıl asker.
Kızılgün isminin anlamı: Gökyüzünün kızıllığı.
Kızıltan isminin anlamı :Şafak vaktinin kızıllığı.
Kızıltaş isminin anlamı: Kırmızı taş.
Kızıltuğ isminin anlamı: Kızılrenkli tuğ.
Kızıltunç isminin anlamı: Kırmızı tunç.
Kinyas isminin anlamı: Geniş yüzlü kişi.
Kiper isminin anlamı: İdareli, dayanıklı, yiğit
Kiram isminin anlamı: Soylu, cömert.
Kirman isminin anlamı: Hisar, kale.
Kiyan isminin anlamı: 1. Dağdan hızla inen sel, 2. Dede korkut kahramanı.
Koca isminin anlamı: 1. Kadının eşi. 2. Büyük, iri. 3. Yaşlı, ihtiyar. 4. Büyük, ulu.
Kocabay isminin anlamı: Yüce ve saygın kişi.
Kocaalp isminin anlamı: Büyüklüğü ve iriliğiyle nam salmış yiğit.
Kocabey isminin anlamı: Yüce bey.
Kocademir isminin anlamı: Büyük demir.
Kocaer isminin anlamı: Büyük, ulu, yiğit.
Kocataş isminin anlamı: Büyük taş.
Kocatay isminin anlamı: Genç irisi.
Kocatürk isminin anlamı: Büyük Türk.
Koç isminin anlamı: Sağlıklı, gürbüz genç erkek.
Koçak isminin anlamı: 1. Cömert, eli açık. 2. Yürekli, yiğit, kabadayı.
Koçakalp isminin anlamı: Yiğit, kabadayı.
Koçar isminin anlamı: Döğüş için yetiştiriImiş iri boynuzlu koç.
Koçaş isminin anlamı: Yol gösteren, klavuzluk eden. 2. Yağmur bulutu.
Koçay isminin anlamı: Koç gibi güçlü, ay gibi parıltılı.
Koçer isminin anlamı: Koç gibi güçlü ve yiğit kişi.
Koçhan isminin anlamı: Koç gibi gösterişli hükümdar.
Koçkan isminin anlamı: Yiğit, yürekli kan bağından gelen.
Koçsoy isminin anlamı: Kahramanlık soyundan gelen.
Koçtürk isminin anlamı: Koç gibi gösterişli ve güçlü Türk.
Koçubey isminin anlamı: Koç gibi gösterişli ve saygın kişi.
Koçyiğit isminin anlamı: Yiğitler yiğidi.
Kongar isminin anlamı, Kongur isminin anlamı: Kestane rengi.                                                                                                                                             Kolçak isminin anlamı: Pazıbent. 2. Zırhın kola geçirilen parçası.
Koldaş isminin anlamı: İş arkadaşı.
Koman isminin anlamı: Umut.
Konan isminin anlamı: Misafir.                                                                                                                                                     Konur isminin anlamı: Açık kestane renginde olan.
Konuralp isminin anlamı: Kahraman yiğit
Kopan isminin anlamı: Muzaffer.
Kopuz isminin anlamı: Ozanların çaldığı telli Türk sazı.
Koral isminin anlamı: Sınır muhafızı. 2. Kaynağı dini ezgi olan orkestra parçası.
Koralp isminin anlamı: Ateş gibi yakıcı, kahraman.
Koraltan isminin anlamı: Kızıl tan.
Koraslan isminin anlamı: Ateş gibi Yakıcı, arslan gibi yırtıcı.
Koray isminin anlamı: Kor renkli ay.
Korcan isminin anlamı: İçi içine sığmayan.
Korçak isminin anlamı: Heykel.
Korçan isminin anlamı: Çağlayan.
Korday isminin anlamı: Kuğu kuşu.
Korel isminin anlamı: Kızgın el.
Korer isminin anlamı: Ateş gibi yiğit.
Korgan isminin anlamı: Kale, burç.
Korban isminin anlamı: Kor gibi kızgın hükümdar.
Korkan isminin anlamı: Kor gibi bir geçmişi olan kişi.
Korkmaz isminin anlamı: Hiçbir şeyden korkmayan.
Korkut isminin anlamı: 1. Cesaretiyle başkalarını korku salan yiğit kişi. 2. Büyük dolu tanesi.
Korkutalp isminin anlamı: Korkusuzluğuyla başkalarını korku salan yiğit kişi.
Korman isminin anlamı: Kor gibi kızgın ve hareketli insan.
Kortan isminin anlamı: Görünümüyle kor renginde olan, şafak vakti,
Kortaş isminin anlamı: Kızgın taş.
Kortay isminin anlamı: Kızgın tay.
Koryak isminin anlamı: Kıpkırmızı
Koryiğit isminin anlamı: Ateşli yiğit.
Koryürek isminin anlamı: Ateş gibi sıcak yüreği olan.
Kostak isminin anlamı: Çalımlı, iyi giyinmiş Yakışıklı. 2. Yiğit, kabadayı, yürekli.
Koşa isminin anlamı: Çift, eş, ikiz.
Koşak isminin anlamı: Taş yığını. 2. Çokgüzel.
Koşal isminin anlamı: Çok güzel çift.
Kovan isminin anlamı: Hüzün, keder.
Koyak isminin anlamı: Vadi, dere, dağlar arasındaki doğal çukurlar, etkili, dokunaklı.
Koyaş isminin anlamı: Güneş.
Koygun isminin anlamı: Dokunaklı, etkili, acıklı.
Koytak isminin anlamı: Rüzgar olmayan çukur yer.
Koytan isminin anlamı: Yalçın, kesik, kaya.
Kozak isminin anlamı: 1. Kozalak. 2-Padişah mektuplarının konulduğu kutu.
Kökcan isminin anlamı: Asıl dost.
Kökel isminin anlamı: Sağlıklı el.
Köken isminin anlamı: 1. Bir şeyin çıktığı dayandığı temel neden. 2. Soy, asıl.
Köker isminin anlamı: Köklü, soydan gelen.
Köksal isminin anlamı: Kökünle nam sal anlamında.
Köksan isminin anlamı: Köküyle tanınmış kimse.
Köksoy isminin anlamı: Tanınmış bir soydan gelen.
Köksu isminin anlamı: Derinden çıkan su.
Köksur isminin anlamı: Soyunun devam etmesini sağla.
Köktan isminin anlamı: Kökleri çok eskiye dayanan.
Köktaş isminin anlamı: Toprakta kalıcı taş.
Köktay isminin anlamı: Sağlam, genç.
Kökten isminin anlamı: Çok eskiden gelen. 2. Soylu.
Köktürk isminin anlamı: Nam salmış Türk.
Köroğlu isminin anlamı: Kocanın karısı için kullandığı sözcük. 2. Türk halk hikayesinin kahramanı.
Köse isminin anlamı: Bıyığı, sakalı çıkmayan, seyrek sakallı.
Kösten isminin anlamı: Ilıca.
Köymen isminin anlamı: Köylü.
Köz isminin anlamı: Küçük kor parçası.
Közcan isminin anlamı: Ateş gibi dost.
Közer isminin anlamı: Ateş gibi yiğit.
Kuban isminin anlamı: Rusya’da bir nehir adı.
Kubar isminin anlamı: Kibar, nazik.
Kubat isminin anlamı: Kaba, biçimsiz. 2. Davranışları kaba olan.
Kubilay isminin anlamı: Moğol İmparatorluğu’nun ünlü hükümdarı.
Kuddus isminin anlamı: 1. Temiz. 2. Allah’ın adlarından biri.
Kuddosi isminin anlamı: Kutsal kişi.
Kudsi isminin anlamı: Kutsal kişi.
Kula isminin anlamı: Sarışın, mavi gözlü.
Kulan isminin anlamı: Muzaffer olan.
Kulubey isminin anlamı: Uğurlu bey.
Kunaylı isminin anlamı: Soylu, zengin aile. 2. Etkin, faal.
Kunduz isminin anlamı: Postu değerli bir kemirgen.
Kunt isminin anlamı: Sağlam ve iri yapılı, dayanıklı.
Kuntay isminin anlamı: iri yapılı genç.
Kunter isminin anlamı: İri yapılı yiğit.
Kuntman isminin anlamı: İri yapılı, dayanıklı insan.
Kuntürk isminin anlamı: Sağlam ve güçlü Türk.
Kuntyiğit isminin anlamı: İri yapılı yiğit.
Kuraner isminin anlamı: Kuran’ın koruyucusu.
Kuray isminin anlamı: Ay gibi güzel.
Kurban isminin anlamı: 1. Dinimizin bir emri, adağı yerine getirmek için kesilen hayvan. 2. Bir amaç uğruna feda edilen ya da kendini feda eden.
Kurcan isminin anlamı: Çabala, uğraş,
Kurçak isminin anlamı: Heykel.
Kurman isminin anlamı: Üstün ve yetenekli kişi.
Kurt isminin anlamı: Kurnaz kişi, işini bilen.
Kurtalp isminin anlamı: Kurnaz ve yiğit kişi.
Kurtar isminin anlamı: Zor durumda olana yardım et.
Kurtaran isminin anlamı: Kurtulmasını sağlayan.
Kurtbay isminin anlamı, Kurtbey isminin anlamı: Kurnaz ve saygın kişi.
Kurtdemir isminin anlamı: Kurnaz ve sert.
Kurtdoğan isminin anlamı: Kurnaz ve yırtıcı.
Kurtel isminin anlamı: Yırtıcı el.
Kurter isminin anlamı: Çevik, atak yiğit.
Kurthan isminin anlamı: Kurnaz hükümdar.
Kurtul isminin anlamı: Zor bir durumdan kendini kurtar.
Kurtulmuş isminin anlamı: Aydınlığa kavuşmuş
Kurtuluş isminin anlamı: Kötü bir durumdan kurtulma.
Kuruç isminin anlamı: Cesur. 2. Çelik. 3. Toprak içinde bulunan büyük taş.
Kuşay isminin anlamı: Uzaklaşmak.
Kut isminin anlamı: 1. Uğur, talih, baht. 2. Mutluluk.
Kutal isminin anlamı: Mutlu ol, mutlu yaşa.
Kutaldı isminin anlamı: Mutlu oldu.
Kutalmış isminin anlamı: Mutlu olmuş.
Kutan isminin anlamı: Dua etme. 2. Sakakuşu.
Kutalp isminin anlamı: Mutlu olmuş yiğit kişi.
Kutat isminin anlamı: Mutlu olmuş kişi.
Kutay isminin anlamı: Uğurlu ay.
Kutbay isminin anlamı: Mutlu, uğurlu ve saygın kişi.
Kutcan isminin anlamı: Kutlu ve uğurlu can.
Kutel isminin anlamı: Uğurlu el.
Kuter isminin anlamı: Kutlu uğurlu kişi.
Kuterdem isminin anlamı: Mutlu ve faziletli kişi.
Kuterden isminin anlamı: Mutlu ve yiğit kişi.
Kutgün isminin anlamı: Uğurlu gün,mutlu gün.
Kuthan isminin anlamı: Kutlu hükümdar.
Kutkan isminin anlamı: Saygın, kutlu Soydan gelen.
Kutlan isminin anlamı: Kutlu, mutlu ol.
Kutlar isminin anlamı: Mutluluklar.
Kutlubey isminin anlamı: Uğurlu bey,
Kutluad isminin anlamı: Uğurlu isim.
Kutlualp isminin anlamı: Uğurlu yiğit.
Kutluay isminin anlamı: Uğurlu ay.
Kutlucan isminin anlamı: Uğurlu dost.
Kutluel isminin anlamı: Uğurlu, kutlu el.
Kutluer isminin anlamı: Şanslı, yiğit.
Kutluğ isminin anlamı: Mutlu, uğurlu.
Kutluhan isminin anlamı: Uğurlu hükümdar.
Kutlutay isminin anlamı: Uğurlu genç.
Kutlutekin isminin anlamı: Çok şanslı.
Kutlutürk isminin anlamı: Şanslı Türk.
Kutman isminin anlamı: Kutlu, uğurlu kimse.
Kutsal isminin anlamı: 1. Güçlü bir şekilde dini saygı uyandıran kişi, mukaddes. 2. Yolunda can verilecek kadar sevilen. 3. Tanrıya adanmış olan.
Kutsalan isminin anlamı: Uğur getiren.
Kutsan isminin anlamı: Uğurlu, talihli.
Kutsel isminin anlamı: İyi su.
Kutsoy isminin anlamı: Mutlu soydan gelenler.
Kutun isminin anlamı: Kutlu, Kutsal.
Kutunalp isminin anlamı: Kutsal, yiğit.                                                                                                                                               Kuzey isminin anlamı: Kuzey Yönü, Bir Yön.
Kutuner isminin anlamı: Kutsal yiğit.
Kutyar isminin anlamı: Uğurlu kimse.
Kuzgun isminin anlamı: Kara karga,
Küce isminin anlamı: Etkileyici.
Küçümen isminin anlamı: Çok ufak, küçük.
Kültigin isminin anlamı, Kültegin isminin anlamı: Göktürk prensi.
Küntay isminin anlamı:  Gün- tay.
Kür isminin anlamı: Yürekli, bileği güçlü.
Küre isminin anlamı: 1. Yer yuvarlağı. 2. Daire biçiminde olan
Küren isminin anlamı: Bir at rengi.
Kürhan isminin anlamı: Yiğit, yürekli han.
Kürşat isminin anlamı
: Eski Türklerde yiğit, alp.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler