İyonlar Hakkında Bilgi Maddeler Halinde

İyonlar Hakkında Bilgi Maddeler Halinde

İyonya Hakkında Bilgi, İyonya Hakkında Bilgi kısaca, İyonyalılar Hakkında Bilgi, İyonlar Hakkında Bilgi, İyonlar Hakkında Bilgi kısaca

İYONLARIN ÖZELLİKLERİ

 • İyonlar, polis adı verilen şehir devletleri kurdular. M.Ö. XII. yüzyıldan itibaren Efes, Milet, Foça, İzmir, Bodrum gibi şehirleri kurdular.
 • Yönetimde Tiran adı verilen güçlü devlet adamları vardır.
 • Siyasal yapılanmaları şehir devleti şeklindedir, hiç bir zaman merkeziyetçi olmamışlardır.

Bu durum onların;

 1. • Siyasi birlik kuramamalarına,
 2. • Güçlü bir devlet olamamalarına,
 3. • Varlıklarını komşu devletlere vergi ödeyerek devam ettirmelerine zemin hazırlamıştır.
 • İyonlar, yaşadıkları bölgenin coğrafi konumundan ötürü deniz ticaretinde çok gelişmişlerdir. Deniz ticareti ve kolonicilik alanında ileriydiler. Akdeniz, Marmara, Ege ve Karadeniz’de birçok koloniler kurmuşlardır.
 • Anadolu’da kurulan ilkçağ uygarlıkları içinde en gelişmiş olanıdır.
 • İyonlar, Ön Asya’dan gelen ticaret yollarının bitiş noktasındadırlar ve doğu batı arasında köprü vazifesi görürlerdi.
 • İyonlar bilim ve sanatta gelişmişlerdir. Matematikte Tales ve Pisagor, Tarihte Heredot, Tıpta Hipokrat, Felsefede Diojen gibi ünlü bilim adamları yetiştirmişlerdir. İyon edebiyatının en önemli eseri Homeros‘un “İlyada ve Odesa Destanı” dır.
 • Dünya’nın yedi harikasından biri kabul edilen Efes’teki Artemis tapınağı İyonlara aittir.
 • Koloni: Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke.
 • İyonlar M.Ö.500 ‘lü yıllarda önce Lidyalıların sonra da Perslerin egemenliğine girdiler.

Bu yazıda iyonlar hakkında bilgi 5. sınıf, iyon uygarlığı özellikleri, iyonya uygarlığı haritası bulunur.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler