İstanbul’un Fethinin Sonuçları

İstanbul’un Fethinin Sonuçları Maddeler Halinde

İstanbul’un Fethinin Türk Tarihi Bakımından Sonuçları

 • Osmanlı toprak bütünlüğü sağlanmış, Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki engel ortadan kalkmıştır.
 • İstanbul, Osmanlı Devleti’nin başkenti başkenti olmuştur.
 • Fatih ve Türk ordusu Hz. Muhammed’in (s.a.v.) methine mazhar oldu.
 • Osmanlı Devlet’inin Türk-İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.
 • Bizans imparatorluğu yıkılınca Osmanlı şehzadelerini, Avrupa devletlerini ve Anadolu Beyliklerini Osmanlı Devleti’ne kışkırtan bir devlet ortadan kalkmıştır.
 • İstanbul Boğazının Türklerin eline geçmesiyle Karadeniz – Marmara- Ege ticaret yolları denetim altına alınmıştır. Bu durum Osmanlı ekonomisini güçlendirmiştir.
 • Osmanlı Devleti bir imparatorluk haline geldi.
 • Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Devri sona erdi, Yükselme Dönemi başladı.

 

İstanbul’un Fethinin Dünya Tarihi Bakımından Sonuçları

 • Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu  yıkıldı.
 • Büyük güçlü topların surları yıkabileceği ortaya çıkmıştır. Avrupalı krallar, aynı yolla derebeylerin büyük sularla çevrili şatolarını yıkarak feodaliteyi ortadan kaldırmışlardır. Böylece Avrupa’da güçlü krallıklar ortaya çıkmıştır.
 • Osmanlılar, Boğazlara hâkim olunca İpek Yolu’nu kontrol etmeye başladılar. Osmanlıya bağımlı olmak istemeyen Avrupalılar doğuya giden yeni yollar aramaya başladılar. Bunun sonucunda Coğrafi Keşifler gerçekleşmiştir.
 • İstanbul’un fethi ile Orta Çağ bitti, Yeni Çağ başladı.
 • İstanbul’un fethinden sonra Bizans’ın bilim adamları İtalya’ya gitti. Bu durum İtalya’da Rönesans’ın başlamasını sağladı.
Paylaşmak güzeldir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir