İstanbul’un Fethinin Siyasi Ekonomik Dini Nedenleri Nelerdir

İstanbul’un Fethinin Siyasi Ekonomik Dini Nedenleri Nelerdir

İstanbul’un Fethinin Dini Siyasi Ekonomik Askeri Stratejik Nedenleri Nelerdir

İstanbul’un Fethinin Dini Nedenleri

 • Sultan 2. Mehmet’in, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hadisindeki müjdeye ulaşmak istemesi.
 • İstanbul’un Hristiyanlık dininin mezheplerinden olan Ortodoksların merkezi olması.

İstanbul’un Fethinin  Ekonomik Nedenleri

 • İstanbul’un, Asya’yı Avrupa’ya bağlayan kara ve deniz ticaret yolları üzerinde bulunması.
 • İpek Yolu güzergahının İstanbul’dan geçmesi.

İstanbul’un Fethinin  Siyasî Nedenleri

 • Bizans’ın, Anadolu Beyliklerini ve Osmanlı şehzadelerini taht kavgaları için kışkırtması.
 • Bizans’ın Avrupa’yı Osmanlıya karşı kışkırtması.
 •  Osmanlı Devleti’nin İslam Dünyasında saygınlığını korumak ve arttırmak istemesi.

İstanbul’un Fethinin  Stratejik Nedenleri

 •  İstanbul’un Osmanlı toprakları arasında kalması.
 • Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli’deki topraklarının bütünlüğünü sağlamak istemesi. (coğrafi- jeopolitik)

İstanbul’un Fethinin  Askeri Nedenleri

 • Bizans’ın, Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı Seferleri yapılmasını sağlaması.
 • Avrupa’ya ilerleyişin Bizans’ın tehdidi olmadan yapılmak istenmesi.

İstanbul’un fethinin Türk Tarihi açısından sonuçları

 • Anadolu ve Rumeli arasındaki toprak bütünlüğü sağlandı.
 • Osmanlı başkenti Edirne’den İstanbul’a taşındı.
 • Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi’ni tamamladı, Yükselme Dönemi’ne geçti.
 • Osmanlı devleti imparatorluk aşamasına ulaştı.
 • Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki itibarı arttı.
 • Önemli ticaret yollarının kontrolü Osmanlıların eline geçti.
 • 2. Mehmet “Fatih” unvanını aldı.
 • Avrupalıların Türkleri Balkanlardan çıkarma umutları kalmadı. Osmanlıların Avrupa’daki ilerlemeleri kolaylaştı.

İstanbul’un fethinin Dünya Tarihi açısından sonuçları

 • Asya ile Avrupa arasındaki önemli kara ve deniz ticaret yolları, İstanbul Boğazı ve Karadeniz ticaret yolu Osmanlıların denetimine geçti. Bu durum Avrupalıların Coğrafi Keşifleri başlatmalarında etkili oldu.
 • Bizans İmparatorluğu (Doğu Roma İmparatorluğu) yıkıldı.
 • İstanbul’dan kaçan Bizanslı bilginler İtalya’ya gitmişler. Burada yaptıkları çalışmalar İtalya’da Rönesans hareketine zemin hazırladı.
 • Kale ve surların toplarla yıkılabileceği anlaşıldı. Bu durum Avrupa’da feodalitenin (derebeyliğin) zayıflamasında ve krallıkların güçlenmesinde etkili oldu.
 • Venedik ve Ceneviz gibi deniz ticareti ile uğraşan ülkelerin ekonomileri olumsuz yönde etkilendi.
 • Ortaçağ sona erdi, Yeniçağ başladı.

Anahtar kelimeler: İstanbul’un Fethini Gerektiren Nedenler, İstanbul’un Fethini Gerektiren sebepler, İstanbul’un Fethini Gerektiren Nedenler ve sonuçları, İstanbul’un Fethini Gerektiren sebepler ve sonuçları, İstanbul’un Fethini Gerektiren Nedenler ve fethin sonuçları, İstanbul’un Fethini Gerektiren sebepler ve fethin sonuçları, istanbulun fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları, İstanbul’un Fethinin Dini Siyasi Ekonomik Nedenleri Nelerdir, İstanbul’un Fethinin Dini Siyasi Ekonomik sebepleri Nelerdir, İstanbul’un Fethinin Dini Siyasi Ekonomik sebepleri, İstanbul’un Fethinin Dini Siyasi Ekonomik sebepleri Nelerdir kısaca, İstanbul’un Fethinin Dini Siyasi Ekonomik sebepleri kısaca

You Might Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir