İstanbul’un Fethi Hakkında Bilgi

İstanbul’un Fethi Hakkında Bilgi

İSTANBUL’UN FETHİ HAKKINDA BİLGİ (1453), İstanbul’un Fethi Hakkında Bilgi kısaca, İstanbul’un Fethi özet

İstanbul’u Fatih Sultan Mehmet’ten Önce Kuşatan Osmanlı Padişahları ve Milletler

Fatih’ten önce Bizans’ı Yıldırım Bayezid, Musa Çelebi Ve II. Murat kuşatmış ancak alamamışlardır.

Ayrıca 1453 yılına kadar farklı zamanlarda, Avarlar, Araplar, Avrupalılar ve tarafından defalarca kuşatılmıştı. Ancak hiçbir devlet bu şehri almayı başaramamıştı.

İstanbul’un Fethinin Sebepleri

İstanbul’un Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünü bozması ve Osmanlı ordusunun Anadolu’dan Rumeli’ye, Rumeli’den Anadolu’ya geçişini engellemesi.

İstanbul ve Boğazların önemli kara ve deniz ticaret yolları üzerinde yer alması.

Bizans imparatorlarının sık sık Avrupa devletlerini, Anadolu beyliklerini ve Osmanlı şehzadelerini Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtmaları.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hadisine mazhar olmak istenmesi.

İstanbul’un Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar

Karadeniz yolu ile Boğazdan, Bizans’a gelebilecek yardımları önlemek için Yıldırım Bayezid’in yaptırdığı Anadolu Hisarı ‘nın karşısına Rumeli Hisarı’nı (Boğazkesen) yaptırdı.

Kara ordusunu güçlendirdi, şehri denizden de kuşatmak için 400 parçalık büyük bir donanma hazırladı.

İstanbul çevresindeki Vize ve Silivri kaleleri alınarak Bizans’ın batı ile bağlantısı kesildi.

İstanbul surlarını yıkabilecek büyük toplar döktürdü. Aşırtmalı gülleler atabilen havan topları yaptırdı.

Avrupa’dan gelebilecek yardımları engellemek amacıyla Mora yarımadası ve Balkanlara ordu göndererek çeşitli tedbirler aldı.

Komşu devletlerle anlaşmalar yaparak sınırların güvenliğini sağladı.

Bizans’ın Kuşatmaya Karşı Yaptığı Hazırlıkları

Bizans imparatoru Konstantin, İstanbul’un kuşatılması durumunda savunma yapabilmek için çeşitli hazırlıklar yaptırdı. Bunlar;

Şehrin etrafındaki surları tamir ettirerek güçlendirdi.

Osmanlı donanmasının Haliç’e girmesini önlemek için Haliç’in ağzına zincirler gerdirdi.

Grejuva (Rum Ateşi) denilen silahların sayısı artırıldı.

Avrupa’dan yardım istedi. Papa, Venedik ve Cenevizliler Bizans’ın bu isteğine olumlu cevap verdiler.

İstanbul’un Kuşatılması ve Fethi

  1. Mehmet, ordusu ile Edirne’den yola çıkarak İstanbul önlerine geldi. Önce Bizans imparatoruna elçi göndererek teslim olmasını istedi. Ancak imparator Konstantin bu teklif kabul etmeyince İstanbul kuşatması 6 Nisan 1453’te başladı.

Surların Haliç tarafından da kuşatılması gerekiyordu. Bizans’ın Haliç’e gerdiği zincirin geçilememesi fethi geciktiriyordu. II. Mehmet, 70 kadar gemiyi karadan yürüterek Haliç’e indirdi. Böylece kuşatmada donanmanın da desteği sağlanmış oldu.

Osmanlı ordusu 53 gün süren kuşatmadan sonra 29 Mayıs 1453 tarihinde topların açtığı gediklerden girdi ve İstanbul’u fethetti.

  1. Mehmet’e ülke açan, fetheden anlamında ‘Fatih’ unvanı verildi.

İstanbul’un Fethinin Sonuçları

İstanbul’un Fethinin Türk Tarihi Bakımından Sonuçları

Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü sağlanmış, Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki engel ortadan kalkmıştır.

Osmanlı Devleti’nin başkenti Edirne’den İstanbul’a taşınmış ve son başkenti olmuştur.

Fatih ve Türk ordusu Hz. Muhammed’in (s.a.v.) methine mazhar oldu.

Osmanlı Devlet’inin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.

Bizans imparatorluğu yıkılınca Osmanlı Şehzadelerini, Avrupa devletlerini ve Anadolu Beyliklerini Osmanlı Devleti’ne kışkırtan bir devlet ortadan kalkmıştır.

İstanbul Boğazının Türklerin eline geçmesiyle Karadeniz – Marmara- Ege ticaret yolları denetim altına alınmıştır. Bu durum Osmanlı ekonomisini güçlendirmiştir.

Osmanlı Devleti bir imparatorluk haline geldi.

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Devri sona erdi, Yükselme Dönemi başladı.

 

İstanbul’un Fethinin Dünya Tarihi Bakımından Sonuçları

Bizans İmparatorluğu (Doğu Roma) yıkıldı.

Büyük güçlü topların surları yıkabileceği ortaya çıkmıştır. Avrupalı krallar, aynı yolla derebeylerin büyük sularla çevrili şatolarını yıkarak feodaliteyi ortadan kaldırmışlardır. Böylece Avrupa’da güçlü krallıklar ortaya çıkmıştır.

Osmanlılar, Boğazlara hâkim olunca İpek Yolu’nu kontrol etmeye başladılar. Osmanlıya bağımlı olmak istemeyen Avrupalılar doğuya giden yeni yollar aramaya başladılar. Bunun sonucunda Coğrafi Keşifler gerçekleşmiştir.

İstanbul’un fethi ile Orta Çağ bitti, Yeni Çağ başladı.

İstanbul’un fethinden sonra Bizans’ın bilim adamları İtalya’ya gitti. Bu durum İtalya’da Rönesans’ın başlamasını sağladı.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstanbul Hukuk Bürosu mide ameliyatı Transplante Capilar Turquia Transplante Capilar dentco clinicpark BahçeHavuz www.okeyoyna.com www.bodyloveinc.com Deneme bonusu veren siteler deneme bonusu bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler bonusportali.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler betwoon deneme bonusu veren siteler