İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nın özellikleri nelerdir?

İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nın özellikleri nelerdir?

İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nın özellikleri nelerdir? Bu özellikleri İslamiyet’e uygunluk açısından değerlendiriniz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

İslamiyet’ten önce Arapların büyük çoğunluğu putlara tapardı. Her Arap kabilesinin kendine ait putları bulunmaktaydı. İslamiyet öncesi dönemde Arap Yarımadası’nda siyasi birlik yoktu. Araplar kabileler hâlinde yaşarlardı. Kabilelerin başında şeyh adı verilen yöneticiler bulunurdu. Arap Yarımadası’nda insanlar genelde yerleşik bir hayat sürerdi. Şehirlerde yaşayan insanlar tarım ve ticaretle uğraşırdı. Göçebe hayat süren insanlara ise bedevi adı verilirdi. Bedeviler hayvancılıkla uğraşırdı. Bu dönemde Arap Yarımadası’nda ailelerde erkekler söz sahibiydi. Kadınların hakları yoktu. İslamiyet öncesi dönemde Arap Yarımadası’nda edebiyat, şiir ve hitabet gelişmişti.

Bu özelliklerin çoğu İslamiyet’e uymuyor. İslam’da tek ilah vardır ki o da Allah’tır. Kimsenin başkasına üstünlüğü yoktur. Kadınların da pek çok hakkı vardır.

İslamiyet’in yayılmaya başlaması Kureyş kabilesinin tepkisini neden çekmiştir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

İslamiyet öncesi dönemde Arap Yarımadası’nda siyasi birlik yoktu. Araplar kabileler hâlinde yaşarlardı. Mekke şehrinin yönetimi Kureyş kabilesinin elindeydi. Bu kabile şehrin siyasi ve dinî hayatını düzenlerdi.  İslamiyet’in yayılmaya başlaması Kureyş kabilesinin elindeki imkanları kısıtlıyordu. Kabilenin menfaatleri zarar görecekti. Bu sebeple İslamiyet’in yayılmaya başlaması Kureyş kabilesinin tepkisini çekmiştir.

Sosyal bilgiler 6 Anadol yayıncılık ders kitabı cevapları sayfa 49, 6. Sınıf Sosyal bilgiler Anadol yayıncılık ders kitabı cevapları sayfa 49, Sosyal bilgiler 6 Anadol yayıncılık cevapları sayfa 49, İslamiyetten önce Arap Yarımadasının özellikleri nelerdir?

You Might Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir